ANAF: 67.000 de persoane juridice s-au înscris în serviciul „Spaţiul Privat Virtual”, de la lansare şi până la 14 iulie a.c.

ANAF: 67.000 de persoane juridice s-au înscris în serviciul „Spațiul Privat Virtual”, de la lansare și până la 14 iulie a.c.

Telex » Știri 17 iulie 2017  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează că, de la lansare și până la 14 iulie a.c., 67.000 de persoane juridice s-au înscris în serviciul Spațiul Privat Virtual, serviciu care, de la 1 iunie, este disponibil atât pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit, cât și pentru persoanele juridice sau entitățile fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

ANAF reamintește celor interesați că persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică se pot identifica în Spațiul Privat Virtual astfel:
a) cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;
b) cu certificatul calificat deținut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;
c) cu certificatul calificat deținut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică;
d) cu certificatul calificat deținut de împuternicitul persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică.
Prin Spațiul Privat Virtual, contribuabilii au acces la următoarele informații:
● declarații fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;
● cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanțelor Publice/Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru obținerea unor informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală, cum ar fi: cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice etc.;
● acte administrative fiscale, acte de executare și alte acte emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somații etc.;
● documente sau acte emise de Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit etc.;
● registrul documentelor electronice comunicate în ultimii doi ani;
● informații referitoare la istoricul acțiunilor;
● informații cu privire la obligațiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entități fără personalitate juridică;
● informații cu privire la livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național, conform datelor preluate din declarațiile informative 394;
● informații relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înștiințării contribuabililor în scopul conformării voluntare.

De asemenea, prin Spațiul Privat Virtual contribuabilii au acces la „Situația obligațiilor de plată la data de .....”  –  date ce sunt disponibile în SPV după data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară.

Prin intermediul serviciului Buletin Informativ sunt comunicate o serie de informatii publice cum ar fi:
● calendarul obligațiilor fiscale,
● noutăți legislative,
● campanii derulate,
● ghiduri fiscale,
● comunicate de presă,
● anunțuri privind actele administrativ-fiscale,
● anunțuri de valorificare de bunuri din proprietatea privată a statului prin licitație,
● anunțuri de valorificare a bunurilor sechestrate prin licitație, vânzare directă etc.,
● anunțuri de achiziții bunuri și servicii,
● anunțuri de angajare,
● anunțuri de interes general.

Serviciile de comunicare electronică, respectiv, Comunicarea prin „Spațiul privat virtual” și Comunicarea prin serviciul „Buletinul informativ” sunt gratuite și disponibile 24 de ore din 24.

„În prezent, serviciul dispune de aproape 144.000 de utilizatori, dintre care 67.000 sunt persoane juridice, iar restul persoane fizice. Atragem atenția, pe această cale, că neînrolarea în Spațiul Privat Virtual poate antrena contribuabilii, atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, într-o zonă de risc”, precizează ANAF, într-un comunicat.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!