Articole din numărul 18-19, 16-29 mai 2017

Actualitatea informațională

Actualitatea informațională

La început a fost cuvântul...

Nimic mai firesc decât preocuparea evidentă a presei tipărite și audiovizuale de a trata sistematic teme referitoare la implicațiile, la exigențele societății informaționale. Din păcate, unele texte (ca să nu spunem multe) sunt viciate de nerespectarea unor reguli (nu prea complicate) din sferele lingvisticii și logicii. Precizăm că exemplele sunt „culese” din publicații și emisiuni consemnate în ziua de 7 mai a.c.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


CECCAR Ialomița: Discuții privind stimularea angajării la nivel local

CECCAR Ialomița: Discuții privind stimularea angajării la nivel local

Agenda CECCAR

Filiala CECCAR Ialomița a organizat, la 11 mai a.c., seminarul cu tema Prevederi legislative și aplicabilitatea acestora pentru stimularea angajării, întâlnire la care au participat și reprezentanți ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Ialomița. Cu acest prilej au fost abordate subiecte precum tendințele pieței muncii la nivel local, programele de ocupare și măsurile active aplicabile la nivelul județului Ialomița, privite prin prisma modificărilor legislative din domeniu.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


CECCAR Dâmbovița: Noutăţi legislative privind concedii medicale şi indemnizaţii

CECCAR Dâmbovița: Noutăți legislative privind concedii medicale și indemnizații

Agenda CECCAR

Membri ai CECCAR Dâmbovița și salariați ai cabinetelor proprii au participat, la 12 mai a.c., la seminarul cu tema Noutăți legislative privind concedii medicale și indemnizații, organizat de filială cu sprijinul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Dâmbovița. Acțiunea a avut loc în contextul actualelor modificări legislative, discuțiile clarificând probleme cu care se confruntă mediul de afaceri și profesioniștii contabili.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


CECCAR Ialomița: Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor

CECCAR Ialomița: Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor

Agenda CECCAR

Filiala CECCAR Ialomița a organizat, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, seminarul cu tema Aspecte teoretice și practice privind spălarea banilor. Tema întâlnirii desfășurate la 11 mai a.c. a avut la bază prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Programul de convergență 2017-2020 (II)

Programul de convergență 2017-2020 (II)

Document

După cum am informat în numărul precedent, Executivul a aprobat, prin memorandum, Programul de convergență 2017-2020, document care confirmă menținerea angajamentului Guvernului României de aderare la Zona Euro. Continuăm prezentarea unor subcapitole ale documentului.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Raportul trimestrial asupra inflaţiei. BNR a revizuit proiecţia de inflaţie la 1,6% în 2017

Raportul trimestrial asupra inflației. BNR a revizuit proiecția de inflație la 1,6% în 2017

Document

Banca Națională a României (BNR) a dat publicității Raportul trimestrial asupra inflației, document prin care banca centrală își propune să ofere tuturor celor interesați posibilitatea de a înțelege cât mai bine cadrul său de analiză și, implicit, fundamentele deciziilor de politică monetară. Raportul asupra inflației a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație al BNR din data de 5 mai 2017, iar proiecția macroeconomică a fost realizată pe baza informațiilor disponibile până la data de 28 aprilie 2017.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Previziunile de primăvară ale CE: Creștere economică în România de 4,3% și de 1,9% în UE

Previziunile de primăvară ale CE: Creștere economică în România de 4,3% și de 1,9% în UE

Analize și sinteze

Economia europeană a intrat în al cincilea an de redresare, care se face simțită, în prezent, în toate statele membre ale UE. Se estimează că aceasta va continua, într-o mare măsură, într-un ritm constant, anul acesta și anul viitor. Conform previziunilor de primăvară ale Comisiei Europene (CE), se așteaptă ca România să aibă anul acesta o creștere economică de 4,3%, iar în zona euro, PIB-ul să înregistreze un spor de 1,7% în 2017 și, respectiv, 1,8% în 2018 (conform previziunilor de iarnă, creșterea preconizată a PIB-ului a fost de 1,6% în 2017 și, respectiv, 1,8% în 2018).

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Capitalul financiar în România, din perspectiva deceniului de apartenență la UE

Capitalul financiar în România, din perspectiva deceniului de apartenență la UE

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Evenimente recente au readus în prim-plan fapte și date dintre cele mai concludente privind bilanțul deceniului de când România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Acest bilanț a coincis și coincide cu momente – nu ezit să le numesc – cruciale din existența Uniunii Europene însăși. După șocul Brexit, o undă de optimism a fost oferită de rezultatele alegerilor prezidențiale din Franța.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Piața Universității, în seara zilei de 9 mai 2017

Piața Universității, în seara zilei de 9 mai 2017

Eveniment

Alexandra Rizea

Anunțul oficial referitor la spectacolul organizat în Piața Universității (denumirea clasică a spațiului din fața principalei instituții de învățământ superior din țara noastă, cea delimitată de statuile lui Mihai Viteazul, Ion Heliade Rădulescu, Gheorghe Lazăr și Spiru Haret) a avut un concludent ecou.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


„Nu poți fi împlinit ca om dacă nu ești un bun profesionist”

„Nu poți fi împlinit ca om dacă nu ești un bun profesionist”

Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Mariana Anghel, membru al Filialei CECCAR Gorj: „Parcursul la care vă referiți a fost legat de profesia tatălui meu, care, de la începutul carierei și până la sfârșit, a lucrat în acest domeniu. Eu, cu toate că am terminat liceul la profilul «uman» – cum era, în trecut, «real» și «uman» –, am ales contabilitatea, deoarece îl vedeam pe tatăl meu cu câtă repeziciune aduna și scădea fără mașină de calcul sau calculator.”

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


ESPECIAL AUDIT SRL – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala București

ESPECIAL AUDIT SRL – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala București

Cariere. Drumul spre performanță

Societatea ESPECIAL AUDIT a fost înființată în anul 2003 în scopul furnizării de soluții contabile și financiare profitabile, astfel încât clienții săi să poată adopta decizii strategice pentru dezvoltarea afacerilor lor. ESPECIAL AUDIT este specializată în furnizarea de servicii profesionale pentru entități mici și mijlocii, iar pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate colaborează cu companii care activează în domeniul managementului resurselor umane, cu profesioniști în finanțe din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și cu alți consultanți în afaceri.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Condiții și consecințe privind inactivitatea fiscală a contribuabililor și reactivarea acestora

Condiții și consecințe privind inactivitatea fiscală a contribuabililor și reactivarea acestora

Expertiza și auditul afacerilor

Dumitru Macedon Motrea, Lucian Cernușca

Articolul urmărește să pună în evidență o serie de aspecte teoretice și practice privind declararea unui contribuabil ca inactiv și consecințele acestui fapt. De asemenea, sunt prezentate condițiile în care un contribuabil inactiv este reactivat, precum și efec­tele reactivării. S-au constatat în practică situații în care unii contribuabili, persoane impozabile sta­bilite în România, au fost declarați inactivi conform Codului de procedură fiscală, dar au desfășurat activități economice în perioada de inactivitate.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Legislație comentată

Legislație comentată

Curier legislativ

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Sursa: Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1 din 2 martie 2017 pri­vind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul in­stru­mentelor și investițiilor financiare, precum și pentru modificarea Instrucțiunii Auto­rității de Supraveghere Financiară nr. 1/2016 privind întocmirea și depunerea si­tua­ției financiare anuale și a raportării anuale de către entitățile autorizate, reglementate și su­pravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, publicată în Monitorul Oficial nr. 173/09.03.2017

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


ANAF: Formularele 208 și 209 vor fi modificate

ANAF: Formularele 208 și 209 vor fi modificate

Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat modificarea formularelor 208 și 209, utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, ca urmare a unor schimbări legislative, precum și din necesități de administrare.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Declarația 010 conține acum informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor

Declarația 010 conține acum informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor

Curier legislativ

Formularul 010 a fost modificat recent, printr-un act normativ emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în sensul completării cu informații privind persoanele care organizează și conduc contabilitatea contribuabililor.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


MFP: Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice

MFP: Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice

Curier legislativ

Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017 au fost aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice și publicate în Monitorul Oficial. OMFP nr. 640/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 336/09.10.2017, modifică, totodată, și Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017