„Clienţii noştri văd în expertul contabil un colaborator de nădejde, apreciat pentru competenţă, seriozitate şi comportament etic”

„Clienții noștri văd în expertul contabil un colaborator de nădejde, apreciat pentru competență, seriozitate și comportament etic”

Numărul 1, 15-21 ian. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Nelu Putineanu, expert contabil, membru al Comisiei de Disciplină a Filialei CECCAR Teleorman

Alexandra Rizea: Vă rugăm să treceți în revistă principalele etape ale parcursului dvs. profesional, pornind de la momentul în care ați decis să vă formați ca expert contabil și până în prezent.

Nelu Putineanu: Decizia de a deveni expert contabil a fost un pas decisiv în vederea împlinirii unui vis, acela de a mă forma și afirma într-o profesie de o înaltă ținută intelectuală, clădită pe multă muncă, pregătire de specialitate, răbdare și perseverență. Am accesat la acest statut după aproximativ zece ani de formare profesională continuă. Odată cu intrarea în „elita” corpului profesional, am beneficiat de ajutorul unor colegi, mulți dintre ei personalități extrem de bine pregătite pentru misiunea pe care și-au asumat-o. De ce misiune? Pentru că, dincolo de pregătirea teoretică într-un liceu de specialitate, apoi la Facultatea de Contabiliatate și Informatică de Gestiune, s-au conturat tot mai pregnant – și pentru mine – marile posibilități practice de a contribui direct la realizarea imperativului fundamental al CECCAR, și anume slujirea interesului public. De pe o astfel de poziție ai toate șansele de a armoniza, prin activitățile specifice expertului contabil, modalitățile de interacționare între stat, pe de-o parte, în baza reglementarilor legale, și persoana  juridică  angajată în diverse activități economico-sociale, pe de altă parte. A fost, așadar, un vis împlinit, în care elemente ale acestui raport s-au completat reciproc, în mod fericit, cu o pasiune autentică.

Firește, elementele de ordin biografic se constituie într-o experiență valoroasă. Cum o împărtășiți colegilor aflați la început de drum și ce rol atribuiți transmiterii ștafetei dintre generații în promovarea tradițiilor, dar și a ceea ce este mai nou și mai avansat în domeniul profesiei contabile?

Este adevărat că elementele de ordin biografic își au locul și rolul lor în propria formare profesională, în munca și experiența pe care le-ai acumulat, dar aici intervine și ceea ce este definitoriu pentru profesia propriu-zisă. Am în vedere acel grad de pregătire care-ți permite să te adaptezi la schimbările din economie, din întreaga societate și, într-un anumit sens, să le anticipezi, să le pregătești pentru a putea face față unor exigențe superioare. În acest fel, putem să ne aflăm pe poziția de a deschide drumul viitorului, în primul rând în ceea ce privește profesia noastră. Din perspectiva acestor considerații, ce pot să le spun colegilor tineri, care fie sunt la început de drum, fie au intenția de a accesa profesia? Răbdare, pregătire, muncă intensă, organizată și, de ce nu, respect pentru cei care au fost, pentru cei care sunt, dar și un model pentru cei care vor veni după ei. Accesul la cele mai avansate posibilități de lucru, de pregătire nu trebuie decât să te facă să-ți dorești un asemenea statut.

Dat fiind specificul județului Teleorman, prezintă interes modul în care Filiala CECCAR, în ansamblu, și fiecare membru în parte, contribuie la creșterea performanțelor clienților, astfel încât să se accelereze și dezvoltarea economică și socială a acestei zone a țării.

Într-adevăr, județul Teleorman are specificul lui, mai ales în ceea ce privește volumul și domeniile activităților economice și sociale. Mă refer, în special, la stadiul de dezvoltare așa cum apare el în statistici, stadiu care are, desigur, numeroase explicații de ordin istoric. De aici decurge obiectivul principal, care vizează valorificarea potențialului de creștere ca principală cale de diminuare a decalajelor față de zonele mai avansate ale țării. Bineînțeles că orice contribuție la realizarea acestui obiectiv se cere menționată și încurajată. Fiecare membru în parte și, apoi, la nivelul Filialei CECCAR, ne implicăm în acest proces, împreună cu clienții noștri, în vederea identificării resurselor care se cer fructificate printr-o activitate corectă, loială și cât mai performantă. Dezvoltarea economico-socială a acestei zone cu un aparent caracter predominant agrar presupune un model axat pe completarea pe orizontală, în special în sfera industriei alimentare, a prestărilor de servicii și comerțului. Munca noastră se reflectă nemijlocit în rezultatele clienților, care văd în expertul contabil un colaborator de nădejde, apreciat pentru competență, seriozitate și comportament etic, capabil să ofere o fundamentare solidă, argumentată a soluțiilor care duc la progres, nu numai la nivelul firmei, ci și la scară județeană. Când vorbesc despre soluții, mă gândesc în primul rând la procesul investițional, cel care asigură noi locuri de muncă, sporirea veniturilor, proces care poate fi accelerat și printr-o mai eficientă accesare a fondurilor europene.

În ce măsură calitatea dvs. de membru al CECCAR vă diferențiază pe piața serviciilor contabile din județul Teleorman, mai ales din perspectiva încrederii clienților și solicitării lor de a primi consultanța de care au nevoie pentru a obține rezultate economico-financiare tot mai bune?

Aș accentua elementele care ne poziționează în primul rând pe piața serviciilor de profil. Esențial este faptul că persoanele și entitățile cu care interacționăm ne percep pe noi, experții contabili, nu doar prin calitatea de simpli purtători de legitimații, eventual vizate anual, ci în special prin capacitatea noastră de a sesiza nu numai posibilitățile de dezvoltare a firmelor, ci și vulnerabilitățile care trebuie diminuate, astfel încât planurile de afaceri să fie cât mai realiste, cât mai consistente, adaptate la schimbările care au loc în economia românească, tot sub semnul preocupărilor menite să determine reducerea decalajelor față de țările mai dezvoltate. Poziția de membru  activ al CECCAR nu face decât să dea încredere clienților  noștri – persoane juridice și, mai nou, persoane fizice – că vor primi de la noi consultanța de care este atât de mare nevoie, fie că vorbim despre interacțiunea cu diferite instituții, precum Administrația Județeană a finanțelor Publice, Vamă, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Casa Județeană de Pensii, Primăria, alte instituții deconcentrate, fie că ne exprimăm punctul de vedere, bazat pe prevederile legii, în privința rezolvării unor litigii sau a altor spețe care intră în zona de preocupări a Justiției.

În ceea ce privește viitorul, vă rugăm acum, la început de an, să prezentați principalele dvs. obiective profesionale, în strânsă legătură cu programele de activitate ale Filialei, potrivit orientărilor generale ale CECCAR referitoare la promovarea gândirii integrate, însușirea tehnologiilor erei digitale, în condițiile actualelor procese de integrare și globalizare.

Principalele obiective profesionale personale converg cu cele ale colegilor din cadrul filialei Teleorman. Astfel, așa cum am realizat în anul 2018 programe de pregătire profesională cu specialiști din cadrul CECCAR, profesori universitari, întâlniri cu diverși specialiști din cadrul instituțiilor deconcentrate cu care noi interacționăm, schimburi de experiență periodice între membrii filialei pe diferite teme de actualitate, avem în vedere continuarea acestora în 2019, mai ales prin prisma obligațiilor care decurg din modificările legislative aduse în special Codului Fiscal. Sunt convins că anul 2019 va fi o nouă provocare pentru noi, experții contabili, mai ales în ceea ce privește capacitatea de a face față avalanșei de informații survenite în termen relativ scurt, prin folosirea, pe o scară tot mai largă, a instrumentelor oferite de schimbările de ordin tehnologic, și, totodată, de adaptare la procesele pe care le-ați evocat, procese care s-au aflat în centrul analizei recentului Congres al profesiei contabile. Este limpede că fără luarea în considerare a implicațiilor gândirii integrate și globalizării, este imposibil să ne exercităm profesia la parametri de performanță promovați de CECCAR. În același timp, urmărim întărirea colaborării cu colegii noștri informaticieni, juriști și de alte profesii, a căror activitate este tot mai puternic influențată de exigențele erei digitale. Acționând împreună, vom reuși, cu siguranță, să imprimăm întregii noastre activități ritmul și consistența impuse de realitățile dinamice economico-sociale la nivel județean, național și european. Folosesc prilejul oferit de publicația noastră, CECCAR Business Magazine, pentru a ura acum, la început de an, tuturor colegilor din filiala Teleorman și din întreaga țară bucurii și împliniri tot mai mari, liniște, realizarea a tot ceea ce ne-am propus, însoțite de un cald și sincer „La mulți ani!”!

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.