Constantin Adrian Coman » articole

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor contabile

Expertiza și auditul afacerilor

Boby Costi, Constantin Adrian Coman

Erorile contabile pot apărea din cauza mai multor factori și pot proveni din exercițiul financiar curent sau din cele anterioare. Aceste erori pot fi semnificative sau nesemnificative și trebuie corectate în conformitate cu legislația în vigoare. Principiul intangibilității impune entităților să mențină informațiile financiar-contabile din soldul final al exercițiului financiar anterior în soldul inițial al exercițiului curent.

  Nr. 48-49, 19 dec. 2017 - 15 ian. 2018