Curier legislativ

Au fost introduse noi conturi privind încasarea și plata TVA

Au fost introduse noi conturi privind încasarea și plata TVA

Curier legislativ

În Planul de conturi general utilizat de operatorii economici au fost introduse două noi conturi pentru evidențierea operațiunilor privind încasarea și plata TVA, ca urmare a ordonanței referitoare la sistemul de plată defalcată a taxei, conform unui act normativ emis recent de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Nr. 43, 14-20 nov. 2017


Cerințele tehnice pentru implementarea caselor de marcat cu jurnal electronic

Cerințele tehnice pentru implementarea caselor de marcat cu jurnal electronic

Curier legislativ

Executivul a modificat, printr-o hotărâre, Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie să le îndeplinească pentru a fi autorizate.

Nr. 43, 14-20 nov. 2017


Proiect MFP: Noi prevederi privind soluționarea contestațiilor depuse de operatorii economici care desfășoară activități cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

Proiect MFP: Noi prevederi privind soluționarea contestațiilor depuse de operatorii economici care desfășoară activități cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

Curier legislativ

O nouă procedură de soluționare a contestațiilor depuse de operatorii economici împotriva deciziilor de anulare/revocare a autorizațiilor de antrepozit fiscal, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat și importator autorizat a fost pusă, recent, în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Nr. 43, 14-20 nov. 2017


Codul fiscal: Scutiri de la plata impozitului pentru clădirile monument istoric

Codul fiscal: Scutiri de la plata impozitului pentru clădirile monument istoric

Curier legislativ

Clădirile clasate ca monumente istorice și terenurile aferente vor fi scutite de la plata impozitului pe clădiri/teren, potrivit modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr. 209/2017. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 875 din 7 noiembrie a.c. și completează în acest sens art. 456 și 464 din Codul fiscal. 

Nr. 43, 14-20 nov. 2017


Noi reglementări pe piața cerealelor

Noi reglementări pe piața cerealelor

Curier legislativ

Vânzarea cerealelor de către producătorii agricoli, pe piața internă sau la export, se va face pe baza unor contracte de vânzare stabilite în mod unitar din punctul de vedere al clauzelor și condițiilor pentru toți producătorii agricoli. Măsura este inclusă într-o ordonanță de urgență adoptată de Guvern, în scopul întăririi disciplinei și creșterii responsabilității partenerilor pe filiera de comercializare a cerealelor.

Nr. 43, 14-20 nov. 2017


Legislație comentată

Legislație comentată

Curier legislativ

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.379/2017 pentru modificarea și completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 730/11.09.2017.

Nr. 42, 7-13 nov. 2017


Proiect: Modificări legislative privind cazierul fiscal

Proiect: Modificări legislative privind cazierul fiscal

Curier legislativ

Persoanele care solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță nu vor mai avea obligația de a transmite documentele care atestă identitatea și calitatea acestora, potrivit unui proiect de act normativ lansat în consultare publică de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). 

Nr. 42, 7-13 nov. 2017


Proiect MFP: Modificări aduse Legii nr. 70/2015 privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

Proiect MFP: Modificări aduse Legii nr. 70/2015 privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de lege prin care sunt propuse modificări și completări la Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. Modificările cuprinse în proiect vizează soluționarea problemelor legate de prezentarea documentelor justificative legale pentru transferurile de sume din contul profesioniștilor în contul persoanelor fizice, în cazul în care operațiunile respective sunt efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanță, potrivit expunerii de motive ce însoțește propunerea legislativă. 

Nr. 41, 31 oct. - 6 nov. 2017


În proiect, noi reglementări privind protecția victimelor infracțiunilor

În proiect, noi reglementări privind protecția victimelor infracțiunilor

Curier legislativ

Primul organ judiciar la care victima unei infracțiuni se prezintă are obligația de a-i oferi informații despre dreptul de a apela la un mediator, precum și informații privind autoritatea judiciară la care se va putea adresa pe viitor cu privire la cauza sa, dacă victima înțelege să depună o plângere (spre exemplu, unitatea de poliție sau Parchetul competent cu efectuarea urmăririi penale).

Nr. 41, 31 oct. - 6 nov. 2017


Precizări ale MFP privind reducerea obligațiilor în materie de TVA în cazul mai multor întreprinderi mici

Precizări ale MFP privind reducerea obligațiilor în materie de TVA în cazul mai multor întreprinderi mici

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) informează că a solicitat Comisiei Europene, în luna aprilie a acestui an, continuarea aplicării măsurii de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, care permite scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile cu o cifră de afaceri anuală care nu depășește un prag specific.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017


Proiect MFP: Noi conturi privind încasarea și plata TVA

Proiect MFP: Noi conturi privind încasarea și plata TVA

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat un proiect de ordin prin care propune modificarea Planului de conturi cuprins în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici, respectiv persoanelor juridice fără scop patrimonial. Modificarea vine ca urmare a prevederilor OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și se referă la introducerea a două noi conturi prin care să se evidențieze strict operațiunile privind încasarea și plata TVA în lei și în valută.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017


În proiect, noi prevederi privind Registrul general de evidență a salariaților

În proiect, noi prevederi privind Registrul general de evidență a salariaților

Curier legislativ

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a elaborat și lansat în consultare publică un proiect de hotărâre privind Registrul general de evidență a salariaților, demers necesar ca urmare a unor recente modificări de acte normative din domeniu. Se stipulează că persoanele fizice sau juridice de drept privat indiferent dacă au obținut sau nu statutul de utilitate publică, instituțiile/autoritățile publice/alte entități juridice, care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, au obligația de a întocmi, completa și transmite Registrul general de evidență a salariaților, cu respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017


Noi reglementări privind activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Noi reglementări privind activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Curier legislativ

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Astfel, proiectul stipulează înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

Nr. 40, 24-30 oct. 2017


Legislație comentată

Legislație comentată

Curier legislativ

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Sursa: Ordinul Băncii Naționale a României nr. 7 din 11 august 2017 privind modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial nr. 668/16.08.2017

Nr. 39, 17-23 oct. 2017


În proiect: Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

În proiect: Procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor reprezentând TVA pentru contribuabilii care aleg să aplice plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată

Curier legislativ

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat la sfârșitul săptămânii trecute un proiect de ordin ce reglementează procedura privind anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, în cazul contribuabililor care optează pentru plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată. 

Nr. 39, 17-23 oct. 2017


ANAF: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificările din Codul fiscal

ANAF: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificările din Codul fiscal

Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează, într-un comunicat, că intenționează – printr-un proiect de ordin supus dezbaterii publice – să coreleze prevederile Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA cu modificările recente ale Codului fiscal. Astfel, din cuprinsul actualei proceduri și din conținutul unor formulare va fi eliminată sintagma „nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică”.

Nr. 39, 17-23 oct. 2017Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.