Direct de la sursă

Model de prospect simplificat pentru IMM-uri

Model de prospect simplificat pentru IMM-uri

Direct de la sursă

În luna mai a anului trecut, Accountancy Europe a publicat un document denumit Prospect simplificat pentru IMM-uri, elaborat în colaborare cu două grupuri de firme de contabilitate: Grupul European de Contact (ECG) și Grupul European al Rețelelor și Asociațiilor Internaționale de Contabilitate (EGIAN).

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Recomandările IFAC pentru statele G20

Recomandările IFAC pentru statele G20

Direct de la sursă

Conform Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), stabilitatea și transparența economică globală, precum și recâștigarea încrederii publicului vor crește semnificativ dacă va exista un efort susținut din partea G20 în vederea unei guvernări mai solide în toate sectoarele de activitate. Înaintea Reuniunii la nivel înalt a G20 de anul acesta, ce va avea loc la Hamburg, Germania, în perioada 7-8 iulie, IFAC a emis recomandări practice pentru statele G20 care vor susține atât economia globală, cât și obiectivele G20 pentru anul 2017.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Normalizarea în secolul al XXI-lea – un nou document Cogito, publicat de Accountancy Europe

Normalizarea în secolul al XXI-lea – un nou document Cogito, publicat de Accountancy Europe

Direct de la sursă

Accountancy Europe a publicat un nou document din seria Cogito, o selecție de publicații gândite să aducă noi idei și perspective pentru profesia contabilă europeană, susținând inovația și îmbogățind aportul Accontancy Europe în economie, în societate. Acest document, Normalizarea în secolul al XXI-lea, prezintă sugestii și criterii pe care normalizatorii ar trebui să le adopte, precum și recomandări de îmbunătățire acolo unde normalizatorii actuali nu îndeplinesc aceste criterii.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Raport IFAC: Dezvoltarea unei profesii adaptabile

Raport IFAC: Dezvoltarea unei profesii adaptabile

Direct de la sursă

IFAC a publicat recent un raport care rezumă cunoștințele, opiniile și experiența acumulate de Comitetul Profesioniștilor Contabili Angajați (PAIB) din cadrul Federației în ceea ce privește dezvoltarea profesiei: Dezvoltarea unei profesii adaptabile – schimb de cunoștințe, opinii și experiență. Principalele subiecte acoperite de raport și în cadrul ședințelor în urma cărora a rezultat documentul sunt următoarele (...).

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă – Newsletter trimestrial

Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă – Newsletter trimestrial

Direct de la sursă

Primul newsletter de anul acesta al Asociației Internaționale pentru Educație și Cercetare Contabilă (IAAER) este disponibil pe site-ul Asociației. Începând de anul acesta, buletinul de știri trimestrial al IAAER, distribuit prin e-mail, va înlocui COSMOS Accountancy Chronicle, ca principal canal de comunicare a știrilor IAAER către membrii săi.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Reacții la propunerile de modificare a IFRS 9

Reacții la propunerile de modificare a IFRS 9

Direct de la sursă

Standardul IFRS 9 Instrumente financiare urmează să intre în vigoare în martie 2018, iar pentru a pregăti implementarea la nivel global a acestui standard și pentru a răspunde diverselor solicitări emise de părțile interesate, IASB a emis un Proiect de expunere al cărui termen de comentarii tocmai s-a încheiat.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Granturi de cercetare pentru tinerii absolvenți de liceu care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale

Granturi de cercetare pentru tinerii absolvenți de liceu care au obținut premii la olimpiadele naționale și internaționale

Direct de la sursă

Tinerii absolvenți de liceu cu rezultate deosebite la învățătură pot primi granturi de cercetare, potrivit unei hotărâri adoptate de Executiv. Este vorba despre programul de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare Grantul pentru tineri cercetători Regele Carol I, destinat absolvenților care, pe parcursul celor patru ani de liceu, au avut rezultate deosebite la olimpiade naționale și internaționale.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Strategia de dezvoltare teritorială a României pentru următoarele două decenii, aprobată de Guvern

Strategia de dezvoltare teritorială a României pentru următoarele două decenii, aprobată de Guvern

Direct de la sursă

Executivul a aprobat proiectul de lege privind Strategia de dezvoltare teritorială a României, documentul-cadru care relaționează în profil teritorial strategiile sectoriale naționale, precum și orientările strategice pe termen lung, fundamentând planurile pe termen scurt și mediu (de exemplu, exercițiile bugetare ale UE). 

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


România va agrea cu Comisia Europeană Angajamentul de sprijinire a credibilității statisticii oficiale

România va agrea cu Comisia Europeană Angajamentul de sprijinire a credibilității statisticii oficiale

Direct de la sursă

Guvernul a aprobat Angajamentul de sprijinire a credibilității statisticii oficiale naționale, printr-un Memorandum, urmând ca documentul să fie transmis Comisiei Europene, iar ulterior, după agrearea textului de către cele două părți, să fie semnat, din partea României, de premier. Acest angajament va fi asumat de către România în condițiile adoptării Regulamentului (UE) Parlamentului European și al Consiliului nr. 759/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară: Criterii de prioritizare pentru lucrările de înregistrare sistematică din mediul rural, finanţate prin POR 2014-2020

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară: Criterii de prioritizare pentru lucrările de înregistrare sistematică din mediul rural, finanțate prin POR 2014-2020

Direct de la sursă

Unitățile administrativ-teritoriale din mediul rural care vor beneficia de finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din fonduri europene structurale și de investiții vor fi nominalizate de o comisie interministerială ce se constituie în condițiile legii și ai cărei membri se desemnează prin decizie a prim-ministrului, prevede o hotărâre aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE).

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Noi demersuri pentru relocarea, la București, a Agenției Europene pentru Medicamente

Noi demersuri pentru relocarea, la București, a Agenției Europene pentru Medicamente

Direct de la sursă

Guvernul a aprobat, prin Ordonanță de Urgență, măsurile necesare pentru depunerea candidaturii României în vederea relocării, la București, a Agenției Europene pentru Medicamente, în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și a Irlandei de Nord din Uniunea Europeană.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Strategie pentru educația de înaltă calitate

Strategie pentru educația de înaltă calitate

Direct de la sursă

Comisia Europeană (CE) a adoptat noi inițiative privind învățământul școlar și superior, inclusiv o propunere privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, cu scopul de a ajuta statele membre să adune informații despre evoluția absolvenților după terminarea studiilor.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


IFRS 17 – Un nou standard pentru contractele de asigurare emis de IASB

IFRS 17 – Un nou standard pentru contractele de asigurare emis de IASB

Direct de la sursă

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a emis recent IFRS 17 Contracte de asigurare, care va înlocui IFRS 4 Contracte de asigurare începând cu anul 2021. Noul standard va permite investitorilor din întreaga lume să cunoască mai bine performanța și poziția financiară a asigurătorilor, având o perspectivă mai bună asupra riscurilor la care sunt expuși aceștia din urmă.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială, pentru sprijinirea economiilor în curs de dezvoltare

Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială, pentru sprijinirea economiilor în curs de dezvoltare

Direct de la sursă

Fundația IFRS a anunțat încheierea unui nou acord de cooperare cu Banca Mondială, în vederea sprijinirii economiilor în curs de dezvoltare pe parcursul procesului de implementare a standardelor IFRS®. Acordul reflectă convingerea celor două organizații că transparența, responsabilitatea și eficiența care rezultă din adoptarea standardelor IFRS au rol esențial în atragerea investițiilor externe, în susținerea dezvoltării economice și, în cele din urmă, în diminuarea sărăciei.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Demersuri pentru elaborarea Legii internshipului

Demersuri pentru elaborarea Legii internshipului

Direct de la sursă

Guvernul va iniția consultări cu instituțiile publice și private, cele de învățământ și ONG-uri, pentru elaborarea unui proiect de lege care să reglementeze programele de tip internship și relația dintre interni și organizația-gazdă, printr-un nou tip de contract, cel de internship. „Măsura, adoptată de Executiv printr-un memorandum, vizează eliminarea confuziilor dintre raportul de internship și raportul de muncă, astfel încât internshipul să nu devină o formă mascată de angajare.”

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


A fost prelungit termenul privind sprijinul financiar pentru producătorii de tomate

A fost prelungit termenul privind sprijinul financiar pentru producătorii de tomate

Direct de la sursă

Producătorii agricoli din România vor fi susținuți în continuare printr-un program guvernamental să cultive tomate în spații protejate, astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producția autohtonă. Astfel, Executivul a aprobat, printr-o hotărâre, prelungirea termenului de depunere a actelor justificative pentru ajutorul de minimis la tomate, în sensul ca valorificarea producției de tomate din cadrul programului să se facă în perioadele ianuarie – 15 iunie inclusiv și/sau noiembrie – 20 decembrie inclusiv.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017