Importante modificări și completări la reglementările privind o serie de măsuri fiscal-bugetare

Importante modificări și completări la reglementările privind o serie de măsuri fiscal-bugetare

Numărul 3, 29 ian. - 4 febr. 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare – M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019

Prezenta lege aduce modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cele mai importante aspecte fiind tratate în cele ce urmează.

Impozitul pe profit

A fost introdusă o completare asupra categoriei de cheltuieli sociale. Astfel, plătitorii de impozit pe profit pot acorda salariaților tichete culturale, aceste cheltuieli putând fi încadrate drept cheltuieli sociale (deductibilitate în limita a 5% din fondul de slarii). Acestea pot fi acordate angajaților lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale:

 • abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;
 • cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format.

Legea nr. 30/2019 introduce o nouă conduită în ceea ce privește facilitățile fiscale acordate societăților care realizează sponsorizări. Astfel, în cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de ANAF, iar înscrierea în registru se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

 • desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
 • și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
 • nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 90 de zile;
 • a depus situațiile financiare anuale prevăzute de lege;
 • nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

În ceea ce privește limitarea deductibilității cheltuielilor cu dobânzile (costurilor excedentare ale îndatorării), prin prezenta lege au fost stabilite noi limite pentru entitățile care fac parte dintr-un grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Legea nr. 30/2019 a introdus o nouă categorie de venituri care sunt exceptate de la impozitare în cazul societăților ce aplică impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Nu se vor impozita veniturile din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice române care desfășoară activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Ca și în cazul societăților plătitoare de impozit pe profit, microîntreprinderile care efectuează sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult vor putea să beneficieze de facilitățile fiscale doar dacă la data încheierii contractului acestea din urmă sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Amintim faptul că prin OUG nr. 25/2018 s-a introdus posibilitatea ca societățile plătitoare de  impozit pe venit să scadă sumele aferente sponsorizărilor realizate până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul datorat numai dacă entitățile nonprofit și unitățile de cult erau licențiate pentru prestarea de servicii sociale.

Impozitul pe venit

Conform Legii nr. 30/2019, contribuablii persoane fizice pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult. Anterior era menționat faptul că beneficiază de o redirecționare de 3,5% din impozitul pe venit doar entitățile nonprofit și unitățile de cult erau licențiate pentru prestarea de servicii sociale. Totuși pentru a putea beneficia de redirecționarea sumelor din impozitul pe venit, entitățile nonprofit și unitățile de cult trebuie să se regăsescă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Având în vedere faptul că în anii trecuți au fost realizate de pe teritoriul României un număr considerabil de tranzacții cu monedă virtuală (criptomonede), a fost introdusă în Codul fiscal,  în categoria veniturilor din alte surse, impozitarea „veniturile din transferul de monedă virtuală”. Astfel, câștigul din transferul de monedă virtuală se va determina ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează, condiția fiind ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.

Taxa pe valoarea adăugată

După cum este bine cunoscut, livrarea de locuințe sociale beneficia de o cotă redusă de TVA de 5%. Prin Legea nr. 30/2019 au fost modificate condițiile de aplicare a cotei reduse și a terenului pe care sunt construite.

Codul de procedură fiscală

Conform Legii nr. 30/2019, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcție de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadrați contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal.

Prin urmare, contribuabilii se încadrează în 3 clase principale de risc:

 • contribuabili cu risc fiscal mic;
 • contribuabili cu risc fiscal mediu;
 • contribuabili cu risc fiscal ridicat.

Criteriile generale în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele:

 • criterii cu privire la înregistrarea fiscală;
 • criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale;
 • criterii cu privire la nivelul de declarare;
 • criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.

Sursa: Ordinul nr. 49/2019 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - M. Of. nr. 43 din 16 ianuarie 2019

Prezentul ordin introduce noul format al Declarației Unice. Amintim că aceasta se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Această declarație se poate completa și de persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Noul format al declarației nu aduce schimbări semnificative în comparație cu formatul anterior. În acest an, declarația unică se depune până la data de 15 martie 2019, pentru declararea veniturilor realizate în anul 2018, pentru care impozitul sau contribuțiile sociale obligatorii nu au fost reținute la sursă și a venitului estimat pentru anul 2019. 

Începând cu acest an, declarația unică se depune doar prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.