Interviu cu Cristina-Elena Poenaru, vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Dâmbovița

Interviu cu Cristina-Elena Poenaru, vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Dâmbovița

Numărul 3, 29 ian. - 4 febr. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

„Timpul pe care-l câștigăm prin tehnologizarea informației contabile ne permite să ne concentrăm pe elementele de ordin calitativ și ne ajută să performăm”

Alexandra Rizea: Vă rugăm, pentru început, să vă referiți la propria dvs. experiență profesională, prin punctarea principalelor momente care v-au definit și vă definesc cariera.

Cristina-Elena Poenaru: Paradoxal, prima mea opțiune a fost destul de depărtată de ceea ce profesez în prezent, și anume Facultatea de Medicină, însă, printr-o conjunctură familială nefavorabilă, am fost nevoită să mă reorientez. În această situație, sfătuită de cunoștințe, am dat examenul de admitere la Facultatea de Științe Economice, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune. Anul I a fost foarte dificil, deoarece – spre deosebire de colegii mei – nu urmasem un liceu cu profil economic. În vacanță, m-am străduit să micșorez distanța dintre mine și colegi în materie de cunoștințe de specialitate. Astfel, am început să înțeleg esența contabilității, să văd dincolo de formule, de enunțuri, de definiții realitățile economice și sociale, să-mi dau seama că sistemul de conturi reprezintă o arhitectură nu numai logică, ci și superioară din punct de vedere estetic. Așa am ajuns, efectiv, să iubesc contabilitatea, ceea ce mi-a permis, la absolvirea cursurilor, s-o profesez într-o manieră conștientă, determinată inclusiv de propria vocație. Ceea ce mi se părea inițial greu de asimilat a devenit un mod de existență, de afirmare profesională și nu numai. Principalul argument în sprijinul afirmațiilor mele este faptul că, în anul al doilea de facultate, am înființat prima mea societate comercială, un magazin de produse nealimentare situat în centrul vechi al orașului Târgoviște. Aici, am făcut legătura directă dintre cunoștințele acumulate în materie de contabilitate și practica economico-financiară. Așa am debutat în carieră, odată cu depunerea capitalului social și cu transpunerea în realitate a „poveștilor de succes” prezentate la cursuri.

În ce măsură metodele de formare continuă promovate de filiala CECCAR au contribuit și contribuie la permanenta adaptare a serviciilor contabile la cerințele pieței de profil din județul Dâmbovița?

Este bine cunoscut că, în economia reală, ca și în sfera legislației, de fapt în întreaga societate, au loc continuu schimbări importante. Nu poți să-ți exerciți profesia în condiții de eficiență dacă nu ești la curent cu toate aceste schimbări, dacă nu le pătrunzi esența, dacă nu faci legătura dintre toate acestea și practică. De aici, importanța deosebită a procesului de formare continuă desfășurat sub egida CECCAR, într-o viziune sistematică, accesibilă și de perspectivă. În acest fel adaptăm – tot în mod continuu – serviciile pe care le prestăm la cerințele pieței de profil, influențând, la rândul nostru, procesele pozitive din activitatea clienților noștri.

Calitatea dvs. de vicepreședinte al Consiliului filialei vă permite să aveți o imagine de ansamblu asupra evoluției actuale și viitoare a pieței serviciilor contabile. Din această perspectivă, care sunt elementele cele mai importante luate în considerare de conducerea filialei în vederea elaborării și punerii în aplicare a programelor de activitate pe termen scurt și mediu?

Consider că noțiunea de implicare este cheia reușitelor în profesie și, în general, în împlinirea tuturor proiectelor personale, și aceasta pentru că interacționăm permanent cu colegii, cu întreprinzătorii, cu managerii, cu reprezentanții instituțiilor publice, în vederea realizării multor obiective comune, subordonate toate interesului public. De aici și componenta civică a vieții noastre cotidiene. În ceea ce mă privește, aprecierea acestei implicări se reflectă nemijlocit în faptul că am fost aleasă vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Dâmbovița, județul în care îmi desfășor activitatea profesională. Elementele cele mai importante luate în considerare de conducerea filialei în vederea elaborării și punerii în aplicare a programelor de activitate pe termen scurt și mediu sunt conținute, în special, de documentele care stau la baza parteneriatelor noi, alături de înnoirea celor existente, cu autoritățile locale și entitățile beneficiare ale serviciilor noastre, un punct central constituindu-l organizarea de întâlniri ale acestora cu reprezentanții mediului de afaceri. De asemenea, organizăm mese rotunde, seminare în care dezbatem problemele apărute la nivel administrativ teritorial. De asemenea, am inițiat și inițiem întâlniri tematice la care sunt invitați specialiști din diverse instituții, întâlniri care permit membrilor filialei să interacționeze în vederea soluționării corecte a problemelor cu care ne confruntăm. Conducerea filialei ține permanent legătura cu membrii, astfel încât să le cunoaștem preocupările și să putem stabili împreună modalitățile practice de îmbunătățire a activității, inclusiv cu ocazia vizitelor la cabinetele acestora.

Pornind de la caracteristicile economico-sociale ale județului Dâmbovița, vă propunem să conturați un tablou sintetic al acțiunilor pe care le desfășoară filiala, împreună cu alte organizații profesionale și instituții publice pentru accelerarea procesului de reducere a decalajelor față de alte zone ale țării.

Pentru reducerea decalajelor economico-sociale față de alte zone ale țării, filiala a întrepris și întreprinde numeroase acțiuni prin care urmărim identificarea realistă a potențialului județului, ceea ce reprezintă o premisă favorabilă pentru adoptarea de programe și măsuri îndreptate tocmai spre realizarea acestui deziderat fundamental. Aceste acțiuni au un caracter sistematic și organizat prin programarea de întâlniri cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Dâmbovița, Consiliului Județean, AFIR Dâmbovița, ANAF, mediului de afaceri, accentul punându-se pe modalitățile practice de accesare a surselor de finanțare nerambursabilă. Totodată, în discuțiile cu reprezentanții AJOFM și ai Universității Valahia ne concentrăm eforturile comune asupra căilor și mijloacelor de scădere a ratei șomajului, a îmbunătățirii situației generale de pe piața muncii. Sunt, totodată, de menționat activitățile comune cu Inspectoratul Școlar Județean în vederea pregătirii adolescenților și tinerilor la nivelul cerințelor economiei reale, în acest sens, noi, membrii filialei, susținând ore de educație financiară. Întâlniri și alte acțiuni comune sunt desfășurate cu reprezentanții băncilor, societăților de asigurare, societăților emitente de tichete valorice, acestea fiind prilejuri de analize consacrate obiectivului general de accelerare a progresului economic și social al județului Dâmbovița.

Evaluările și orientările recentului Congres al profesiei contabile au deschis noi orizonturi preocupărilor îndreptate spre conectarea profesiei contabile la cerințele procesului de globalizare și noilor tehnologii. Ce întreprinde, în acest sens, Filiala CECCAR Dâmbovița mai ales în privința interdependenței dintre gândirea integrată și oferirea de servicii contabile integrate?

Viitorul profesiei se află în centrul preocupărilor noastre, în contextul promovării gândirii integrate, al globalizării și tehnologizării, întrucât trebuie să ne adaptăm, din mers, tuturor schimbărilor care au loc în aceste domenii. Punem accentul pe valorificarea superioară a potențialului intelectual al membrilor filialei, pe capacitatea lor de sintetizare, armonizare și transpunere în piața de profil a cerințelor actuale și de perspectivă, coroborate cu fiscalitatea națională și internațională, astfel încât să putem contura imaginea fidelă a entităților beneficiare ale serviciilor noastre în vederea adoptării celor mai potrivite soluții subsumate criteriilor de eficiență economică și socială. În această ordine de idei, o importanță deosebită au concluziile recentului Congres al profesiei contabile, care a construit veritabile punți între prezent și viitor prin definirea modalităților de adaptare continuă la toate schimbările care au loc sub influența proceselor evocate. Vedem în aceste procese și soluțiile care ne ușurează munca, ne permit  să gândim mai mult, să oferim cele mai bune analize clienților noștri. Timpul pe care-l câștigăm prin tehnologizarea informației contabile ne permite să ne concentrăm pe elementele de ordin calitativ și ne ajută să performăm. Un obiectiv principal pe agenda filialei vizează invitarea diverselor societăți, care produc și comercializează softuri contabile și de analiză managerială pentru a oferi membrilor posibilitatea de a alege ceea ce li se potrivește mai bine în activitatea pe care o desfășoară. Alte obiective constau în inițierea cursurilor de formare și dezvoltare profesională în diverse specializări adiacente profesiei contabile, astfel încât să putem valorifica împreună avantajele abordării și soluționării problemelor care ne stau în față într-o manieră inter și multidisciplinară.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.