La început a fost cuvântul...

Pe urmele datinilor

Pe urmele datinilor

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Cum este firesc, în luna finalului de an capătă o circulație mai mare cuvintele care scot în evidență specificul perioadei sub cele mai diverse unghiuri de abordare. De exemplu, auzim frecvent substantivul „datini”. Numai că, îl auzim și îl vedem scris deseori în „combinație” și ...

  Nr. 47, 12-18 dec. 2017


Premise și concluzii

Premise și concluzii

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o analiză pe tema unui studiu economic, analiză publicată de o revistă cu apariție săptămânală, se menționa: „Autorul își încheie lucrarea cu concluzii care reprezintă rezultanta studiului pe care l-a efectuat”. Păi, ce altceva înseamnă „concluzii” decât desprinderea de idei directoare, de formulări sintetice din analizele derulate de autor?

  Nr. 45-46, 28 nov. - 11 dec. 2017


„Stocuri limitate”

„Stocuri limitate”

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Cât de credibilă poate fi o reclamă dacă, luni la rând, avertizează potențialii cumpărători că „stocurile sunt limitate” la produsul mult lăudat? Evident, repetarea, într-o perioadă relativ îndelungată, a pseudo-informației referitoare la „raritatea” unui produs pentru care se face respectiva publicitate nu mai are impactul dorit pe măsură ce timpul se scurge implacabil.

  Nr. 44, 21-27 nov. 2017


Vorba trece, scrisul rămâne

Vorba trece, scrisul rămâne

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Multe dintre analizele și comentariile găzduite de presa tipărită au fost consacrate, în ultimele zile, datelor statistice referitoare la diverse aspecte (componente) ale creșterii economice. Din păcate, la fel ca în numeroase alte cazuri, găsim în asemenea „produse publicistice” erori de exprimare care se cer nu numai semnalate, ci și evitate.

  Nr. 43, 14-20 nov. 2017


Timp și spațiu

Timp și spațiu

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

O sintagmă auzită la un post de televiziune în seara zilei de 1 noiembrie a.c. a relevat, din nou, necesitatea folosirii riguroase a unor noțiuni legate de exercitarea profesiilor și, pe un plan mai larg, de apărare a drepturilor cetățenești. Este vorba despre formula „strada și spațiul public”. În ce constă eroarea nu este dificil de precizat: dacă nici „strada” nu este „spațiu public”, atunci trebuie neapărat să revizuim definițiile ambelor noțiuni.

  Nr. 42, 7-13 nov. 2017


Creșteri și descreșteri

Creșteri și descreșteri

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În ultimele zile s-a vorbit mult despre raportul dintre evoluția inflației și dinamica dobânzilor, temă esențială pentru toți concetățenii, preocupați firesc de propriul nivel de trai. Explicațiile specialiștilor au fost și sunt bine-venite, numai că în „focul demonstrațiilor” se mai neglijează unele reguli ale exprimării corecte.

  Nr. 41, 31 oct. - 6 nov. 2017


Dimineața, la primele ore

Dimineața, la primele ore

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Toți cei care doresc să fie bine informați ascultă, zi de zi, la primele ore ale dimineții, înainte de a pleca la muncă, emisiunile de radio și TV, iar nu puțini citesc câte ceva din ziarele și revistele preferate. Astfel, pe lângă o cantitate apreciabilă de știri și comentarii utile, ni se oferă – din păcate – și multe exemple de exprimare incorectă, cum ar fi cele reținute în însemnările de față.

  Nr. 40, 24-30 oct. 2017


Polivalența valorilor autentice

Polivalența valorilor autentice

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

O frază dintr-un reportaj de televiziune oferă ocazia de a clarifica câteva teme de ordin lingvistic și logic abordate frecvent în această rubrică. Este vorba despre următoarea afirmație: „Rezultatele obținute de acest întreprinzător confirmă faptul că spiritul antreprenorial include competențe și valori deosebit de prețioase”.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


Între firesc și nefiresc

Între firesc și nefiresc

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Caracterul benefic al dezbaterilor, al schimburilor de opinii, al controverselor este asigurat, între numeroși alți factori, de claritatea expunerilor, de consistența argumentelor și, nu în ultimul rând, de respectarea proprietății noțiunilor cu care se operează. Or, dacă citești într-o publicație fraze de tipul „veniturile salariale brute reprezintă un pur artificiu, dovedindu-și, din plin, inutilitatea”, ce dezbatere – de fond – mai poate avea loc?

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Aptitudinile lingvistice și comunicarea publică

Aptitudinile lingvistice și comunicarea publică

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În mai multe publicații și în spațiul audiovizual a crescut numărul discuțiilor și sfaturilor referitoare la virtuțile comunicării publice. Este un demers meritoriu, date fiind erorile înregistrate, în ultimul timp, în această „materie”. Numai că unele dintre erorile semnalate sunt însoțite adesea de exprimări nu mai puțin greșite. Un prim exemplu: la un post de televiziune s-a afirmat că „aptitudinile lingvistice sunt echivalentul competențelor de comunicare”.

  Nr. 37, 26 sept. - 9 oct. 2017


Conexiuni și pleonasme

Conexiuni și pleonasme

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o publicație cu profil economic se afirma că „dispariția corelațiilor dintre dinamica productivității muncii și veniturile salariale medii este de natură a provoca preocupări majore în sfera economico-socială”. Citind fraza respectivă, ne punem, firesc, întrebarea: cum să „dispară corelațiile” câtă vreme indicatorii respectivi continuă să reflecte realități palpabile?

  Nr. 36, 19-25 sept. 2017


Provocările prezentului și viitorului

Provocările prezentului și viitorului

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Nimic nu este mai firesc în exercitarea oricărei profesii, inclusiv în expresiile ei lingvistice, decât evaluarea frecventă a prezentului și viitorului din cele mai diverse perspective. Astfel, sute de cuvinte, sintagme, propoziții și fraze conțin referiri directe și indirecte la componentele de timp ale respectivelor activități profesionale.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017


Cauze şi efecte

Cauze și efecte

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-un articol referitor la execuția bugetelor locale se afirma că „există persoane pentru care banul public nu are nicio valoare, ei fiind interesați numai de cheltuirea lui în propriul interes”. În afara dezacordului gramatical trebuie subliniat că, pe fond, avem de-a face – în acest caz – cu o fractură logică. Dacă „banul public” n-ar avea „nicio valoare” pentru respectivii, atunci nu ar exista nici „interesul propriu” de a-l „acumula”.

  Nr. 32-33, 22 aug. - 4 sept. 2017


Cerere și ofertă; excedent și deficit

Cerere și ofertă; excedent și deficit

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o informație de presă, comentându-se unele date statistice, s-a afirmat că „slăbirea ritmului activității este atestată și de scăderea numărului de contracte neexecutate de la 50 la 46 la sută”. La o privire, chiar în „fugă”, apare limpede că, în condițiile în care scade numărul de contracte „neexecutate”, ritmul activității nu a slăbit, ci – dimpotrivă – a crescut.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Afaceri și comunicare

Afaceri și comunicare

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Nu este dificil de constatat că s-a readus în atenția publică, inclusiv în presă, cu o frecvență deosebită, substantivul „afaceri” (bunăoară, discuția referitoare la „impozitul pe cifra de afaceri”). Astfel, au apărut și tot felul de formulări care, în bună măsură, reprezintă abateri de la normele lingvistice și logice.

  Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017


Vorba zboară, scrisul rămâne

Vorba zboară, scrisul rămâne

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Dacă exprimarea „la liber” (adică fără textul aferent) mai admite unele neglijențe în materie de „stil”, exigențele sunt incomparabil mai mari atunci când avem de-a face cu formulări scrise, indiferent dacă utilizăm stiloul, creionul, pixul ori calculatorul. Mai ales în unele publicații online, găsim texte care merită să fie consemnate cu semnul minus.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017