La început a fost cuvântul...

Timpul și spațiul

Timpul și spațiul

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Sunt foarte numeroase prilejurile când, în scris sau verbal, mai ales cu prilejul unor manifestări publice (cum ar fi emisiunile de televiziune și radio), se recurge la noțiunile de timp și spațiu. Așa, de exemplu, unul dintre participanții la o masă rotundă transmisă, în direct, la un post ...

  Nr. 9, 13-19 martie 2018


Sens și mesaj

Sens și mesaj

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În timpul dezbaterilor publice (în special în cazul celor găzduite de platourile de televiziune, în cabinele de radio și în presa tipărită), consacrate unor teme actuale în materie de economie, cu precădere în sferele financiar-bugetare, participanții lasă să le „scape”, în focul ...

  Nr. 8, 6-12 martie 2018


Politețe și rigoare

Politețe și rigoare

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Mai mulți cititori ne-au solicitat să precizăm împrejurările în care, atât prin formule scrise pe hârtie (cereri, memorii, declarații, referințe etc.), cât și prin email-uri, se recurge la majuscule atunci când se menționează funcția persoanei căreia ne adresăm. Răspundem cu plăcere, ...

  Nr. 7, 27 feb. - 5 mar. 2018


Cauze şi efecte

Cauze și efecte

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Ce se poate înțelege din următoarea frază (rostită la o emisiune TV): „Creșterea produsului intern brut se explică, în principal, prin sporurile înregistrate la aproape toate resursele și utilizările incluse în acest indicator”? Nimic altceva decât că suma unor sporuri se regăsește ...

  Nr. 6, 20-26 feb. 2018


Corect, corectitudine, corecţie

Corect, corectitudine, corecție

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Evoluțiile de pe piețele bursiere internaționale au determinat mulți analiști să recurgă la noțiunea de „corecție”. Între multe exemple legate de acest cuvânt poate fi dată următoarea frază apărută într-un cotidian bucureștean: „Evident că avem de-a face cu o corecție menită ...

  Nr. 5, 13-19 feb. 2018


Performanţe şi contraperformanţe

Performanțe și contraperformanțe

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o emisiune de televiziune pe tema rezultatelor actuale din economia românească, unul dintre participanți a recurs, de mai multe ori, la cuvântul „performanță”. Astfel, s-a referit la „performanțe bune”, la „enorm de multe performanțe”, la „o realizare deosebit de bună care ...

  Nr. 4, 6-12 februarie 2018


Nevoia de repere

Nevoia de repere

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Cum, practic, nicio evaluare (judecată de valoare) nu este posibilă fără apelul la comparații, ne apare cât se poate de firesc interesul față de repere, față de termenii de referință, mai ales atunci când se efectuează analize economico-financiare. Începem exemplificările cu un text ...

  Nr. 3, 30 ian. - 5 feb. 2018


Între ceea ce a fost și ceea ce va fi

Între ceea ce a fost și ceea ce va fi

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Ca de obicei, în spațiul public, în special prin intermediul presei tipărite și audiovizuale, primele luni ale anului sunt prilejuri cum nu se poate mai potrivite pentru bilanțuri și anticipări. Între numeroase alte exemple, găsim, într-un amplu documentar consacrat anului economic 2017, publicat ...

  Nr. 2, 23-29 ianuarie 2018


Cifre și numere

Cifre și numere

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Atât bilanțurile, cât și proiecțiile prilejuite de fiecare început de an conțin, mai ales în profesiile care vizează activități economico-sociale, numeroase exemplificări cifrice. Nimic mai normal, numai că, din grabă sau din neatenție, utilizarea cifrelor și numerelor nu se încadrează ...

  Nr. 1, 16-22 ianuarie 2018


Cumpăna anilor

Cumpăna anilor

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Cum este firesc, în actuala perioadă capătă o circulație mai largă decât de obicei cuvintele care au în compunerea lor cele două litere esențiale pentru măsurarea vremurilor: „AN”. Din păcate, tocmai această frecvență favorizează și înmulțirea erorilor de exprimare în temă. În ...

  Nr. 48-49, 19 dec. 2017 - 15 ian. 2018


Pe urmele datinilor

Pe urmele datinilor

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Cum este firesc, în luna finalului de an capătă o circulație mai mare cuvintele care scot în evidență specificul perioadei sub cele mai diverse unghiuri de abordare. De exemplu, auzim frecvent substantivul „datini”. Numai că, îl auzim și îl vedem scris deseori în „combinație” și ...

  Nr. 47, 12-18 dec. 2017


Premise și concluzii

Premise și concluzii

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o analiză pe tema unui studiu economic, analiză publicată de o revistă cu apariție săptămânală, se menționa: „Autorul își încheie lucrarea cu concluzii care reprezintă rezultanta studiului pe care l-a efectuat”. Păi, ce altceva înseamnă „concluzii” decât desprinderea de idei directoare, de formulări sintetice din analizele derulate de autor?

  Nr. 45-46, 28 nov. - 11 dec. 2017


„Stocuri limitate”

„Stocuri limitate”

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Cât de credibilă poate fi o reclamă dacă, luni la rând, avertizează potențialii cumpărători că „stocurile sunt limitate” la produsul mult lăudat? Evident, repetarea, într-o perioadă relativ îndelungată, a pseudo-informației referitoare la „raritatea” unui produs pentru care se face respectiva publicitate nu mai are impactul dorit pe măsură ce timpul se scurge implacabil.

  Nr. 44, 21-27 nov. 2017


Vorba trece, scrisul rămâne

Vorba trece, scrisul rămâne

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Multe dintre analizele și comentariile găzduite de presa tipărită au fost consacrate, în ultimele zile, datelor statistice referitoare la diverse aspecte (componente) ale creșterii economice. Din păcate, la fel ca în numeroase alte cazuri, găsim în asemenea „produse publicistice” erori de exprimare care se cer nu numai semnalate, ci și evitate.

  Nr. 43, 14-20 nov. 2017


Timp și spațiu

Timp și spațiu

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

O sintagmă auzită la un post de televiziune în seara zilei de 1 noiembrie a.c. a relevat, din nou, necesitatea folosirii riguroase a unor noțiuni legate de exercitarea profesiilor și, pe un plan mai larg, de apărare a drepturilor cetățenești. Este vorba despre formula „strada și spațiul public”. În ce constă eroarea nu este dificil de precizat: dacă nici „strada” nu este „spațiu public”, atunci trebuie neapărat să revizuim definițiile ambelor noțiuni.

  Nr. 42, 7-13 nov. 2017


Creșteri și descreșteri

Creșteri și descreșteri

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În ultimele zile s-a vorbit mult despre raportul dintre evoluția inflației și dinamica dobânzilor, temă esențială pentru toți concetățenii, preocupați firesc de propriul nivel de trai. Explicațiile specialiștilor au fost și sunt bine-venite, numai că în „focul demonstrațiilor” se mai neglijează unele reguli ale exprimării corecte.

  Nr. 41, 31 oct. - 6 nov. 2017