La început a fost cuvântul...

Polivalența valorilor autentice

Polivalența valorilor autentice

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

O frază dintr-un reportaj de televiziune oferă ocazia de a clarifica câteva teme de ordin lingvistic și logic abordate frecvent în această rubrică. Este vorba despre următoarea afirmație: „Rezultatele obținute de acest întreprinzător confirmă faptul că spiritul antreprenorial include competențe și valori deosebit de prețioase”.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


Între firesc și nefiresc

Între firesc și nefiresc

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Caracterul benefic al dezbaterilor, al schimburilor de opinii, al controverselor este asigurat, între numeroși alți factori, de claritatea expunerilor, de consistența argumentelor și, nu în ultimul rând, de respectarea proprietății noțiunilor cu care se operează. Or, dacă citești într-o publicație fraze de tipul „veniturile salariale brute reprezintă un pur artificiu, dovedindu-și, din plin, inutilitatea”, ce dezbatere – de fond – mai poate avea loc?

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Aptitudinile lingvistice și comunicarea publică

Aptitudinile lingvistice și comunicarea publică

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În mai multe publicații și în spațiul audiovizual a crescut numărul discuțiilor și sfaturilor referitoare la virtuțile comunicării publice. Este un demers meritoriu, date fiind erorile înregistrate, în ultimul timp, în această „materie”. Numai că unele dintre erorile semnalate sunt însoțite adesea de exprimări nu mai puțin greșite. Un prim exemplu: la un post de televiziune s-a afirmat că „aptitudinile lingvistice sunt echivalentul competențelor de comunicare”.

  Nr. 37, 26 sept. - 9 oct. 2017


Conexiuni și pleonasme

Conexiuni și pleonasme

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o publicație cu profil economic se afirma că „dispariția corelațiilor dintre dinamica productivității muncii și veniturile salariale medii este de natură a provoca preocupări majore în sfera economico-socială”. Citind fraza respectivă, ne punem, firesc, întrebarea: cum să „dispară corelațiile” câtă vreme indicatorii respectivi continuă să reflecte realități palpabile?

  Nr. 36, 19-25 sept. 2017


Provocările prezentului și viitorului

Provocările prezentului și viitorului

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Nimic nu este mai firesc în exercitarea oricărei profesii, inclusiv în expresiile ei lingvistice, decât evaluarea frecventă a prezentului și viitorului din cele mai diverse perspective. Astfel, sute de cuvinte, sintagme, propoziții și fraze conțin referiri directe și indirecte la componentele de timp ale respectivelor activități profesionale.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017


Cauze şi efecte

Cauze și efecte

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-un articol referitor la execuția bugetelor locale se afirma că „există persoane pentru care banul public nu are nicio valoare, ei fiind interesați numai de cheltuirea lui în propriul interes”. În afara dezacordului gramatical trebuie subliniat că, pe fond, avem de-a face – în acest caz – cu o fractură logică. Dacă „banul public” n-ar avea „nicio valoare” pentru respectivii, atunci nu ar exista nici „interesul propriu” de a-l „acumula”.

  Nr. 32-33, 22 aug. - 4 sept. 2017


Cerere și ofertă; excedent și deficit

Cerere și ofertă; excedent și deficit

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o informație de presă, comentându-se unele date statistice, s-a afirmat că „slăbirea ritmului activității este atestată și de scăderea numărului de contracte neexecutate de la 50 la 46 la sută”. La o privire, chiar în „fugă”, apare limpede că, în condițiile în care scade numărul de contracte „neexecutate”, ritmul activității nu a slăbit, ci – dimpotrivă – a crescut.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017


Afaceri și comunicare

Afaceri și comunicare

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Nu este dificil de constatat că s-a readus în atenția publică, inclusiv în presă, cu o frecvență deosebită, substantivul „afaceri” (bunăoară, discuția referitoare la „impozitul pe cifra de afaceri”). Astfel, au apărut și tot felul de formulări care, în bună măsură, reprezintă abateri de la normele lingvistice și logice.

  Nr. 28-29, 25 iulie - 7 august 2017


Vorba zboară, scrisul rămâne

Vorba zboară, scrisul rămâne

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Dacă exprimarea „la liber” (adică fără textul aferent) mai admite unele neglijențe în materie de „stil”, exigențele sunt incomparabil mai mari atunci când avem de-a face cu formulări scrise, indiferent dacă utilizăm stiloul, creionul, pixul ori calculatorul. Mai ales în unele publicații online, găsim texte care merită să fie consemnate cu semnul minus.

  Nr. 26-27, 11-24 iulie 2017


Virtuțile și servituțile aproximațiilor

Virtuțile și servituțile aproximațiilor

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Uneori, recursul la cuvintele „aproximativ” și/sau „circa” ori „cca” este marcat de derapaje lingvistice și logice. Astfel, într-un comentariu pe teme economice, apărut într-un cotidian bucureștean la 20 iunie a.c., se afirma că „analiza de specialitate a aproximat vag perspectivele firmei X”. Aici avem de-a face cu un pleonasm pur: „aproximativ” este echivalent cu „ceva vag”.

  Nr. 24-25, 27 iunie - 10 iulie 2017


Ponderi şi procentaje

Ponderi și procentaje

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Întâmplarea a făcut ca în ziua de 6 iunie a.c., atât în presa print, cât și în cea audiovizuală, să se concentreze exemple suficiente pentru a aborda în acest spațiu modul inadecvat în care se utilizează, uneori, cuvintele menționate în titlul însemnărilor de față. Înainte de toate, a reținut atenția afirmația dintr-un cotidian bucureștean care informa că „ponderea în PIB o reprezintă consumul”.

  Nr. 22-23, 13-26 iunie 2017


Cât de „modeste” pot fi performanțele?

Cât de „modeste” pot fi performanțele?

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Pe prima pagină a unui cotidian bucureștean a atras atenția un titlu care anunța: „Performanțe modeste la ultimul concurs...”. Nu interesează, potrivit profilului rubricii de față, despre ce concurs a fost vorba, deoarece tema noastră o constituie, de obicei, respectarea proprietății termenilor. „Performanța” indică, totdeauna, rezultate deosebite, chiar de excepție, cum sunt, bunăoară, recordurile, în cele mai diverse domenii.

  Nr. 20-21, 30 mai - 12 iunie 2017


Actualitatea informațională

Actualitatea informațională

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Nimic mai firesc decât preocuparea evidentă a presei tipărite și audiovizuale de a trata sistematic teme referitoare la implicațiile, la exigențele societății informaționale. Din păcate, unele texte (ca să nu spunem multe) sunt viciate de nerespectarea unor reguli (nu prea complicate) din sferele lingvisticii și logicii. Precizăm că exemplele sunt „culese” din publicații și emisiuni consemnate în ziua de 7 mai a.c.

  Nr. 18-19, 16-29 mai 2017


Priorități – prioritizare

Priorități – prioritizare

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În mass-media din 3 mai a.c. a atras atenția – printre altele – frecvența deosebită a familiei de cuvinte care se „trage” din substantivul „prioritate”. Nimic neobișnuit până aici dacă avem în vedere preocupările cvasigenerale pentru identificarea, în toate domeniile de activitate, a obiectivelor de primă importanță.

  Nr. 17, 9-15 mai 2017


Calculul economic și cota de piață

Calculul economic și cota de piață

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o publicație de profil se afirmă că, în cazul unei mari companii de bricolaj, „cota de piață a depins și depinde de volumul cifrei ei de afaceri”. În termeni lingvistici, o astfel de formulare se numește tautologie, adică – sub aspect logic – mai multe cuvinte ale unei propoziții sau ale unei fraze au aceeași semnificație. Este limpede că taman „volumul cifrei de afaceri” dă și dimensiunea „cotei de piață”, fiind parte a unui întreg.

  Nr. 15-16, 25 aprilie - 8 mai 2017


Management și lingvistică

Management și lingvistică

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Prezentarea și comentarea, în mass-media, a unor proiecte de acte normative au generat o „inflație” de formule care – într-un fel sau altul – vizează managementul și managerii. Astfel, ne-a fost dat să citim și să auzim sintagme de felul „manager bazat pe cunoștințe”, „manager profesionist”, „manager privat”, „manageriatul și gestionarea afacerilor”, „conducătorul echipei și managerul acesteia”, „titularii posturilor manageriale și specialiștii întreprinderii”, „capacitatea managerilor de a conduce, de a decide, de a prevedea, de a anticipa”.

  Nr. 12, 4-10 aprilie 2017