La început a fost cuvântul...

Punctele de suspensie

Punctele de suspensie

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Mai mulți cititori ne-au solicitat detalieri referitoare la motivele care ne-au determinat să folosim punctele de suspensie (…) în supratitlurile și titlurile unor rubrici ale publicației noastre (de exemplu, „La început a fost cuvântul…”, „Umor… profesional”). Răspundem cu plăcere ...

  Nr. 19-20, 22 mai - 4 iunie 2018


Partea și întregul

Partea și întregul

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În continuarea precizărilor de ordin ortografic solicitate de cititorii noștri, supunem atenției tuturor celor interesați o serie de reguli care vizează în special textele scrise prilejuri mai mult sau mai puțin oficiale. Întrebările la care ne propunem, acum, să răspundem se referă la despărțirea ...

  Nr. 18, 15-21 mai 2018


Punct și virgulă

Punct și virgulă

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Preocupările multora dintre cititorii noștri referitoare la scrierea corectă se reflectă direct în solicitările pe care ni le adresează, inclusiv în privința regulilor ortografice. Ne-am mai referit, în această ordine de idei, atât la punct, cât și la virgulă. Chiar dacă, aparent, lucrurile ...

  Nr. 17, 8-14 mai 2018


Nuanțele de care avem nevoie

Nuanțele de care avem nevoie

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Mai mulți cititori – pornind chiar de la unele rubrici permanente ale publicației noastre, inclusiv cea de față – ne-au solicitat să prezentăm regulile care privesc… punctele de suspensie. În fond, cele trei puncte (…) nu sunt altceva decât elemente ortografice care nuanțează în scris ...

  Nr. 15-16, 24 aprilie - 7 mai 2018


„Odată” și „o dată”

„Odată” și „o dată”

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Mai mulți cititori ne-au solicitat lămuriri suplimentare la însemnările din numărul precedent. Majoritatea acestor solicitări se referă la adverbul compus „odată”. Atât în documente profesionale, cât și în texte curente, inclusiv în corespondența personală, sunt situații în care ...

  Nr. 14, 17-23 aprilie 2018


Obișnuința nu este echivalentul rutinei

Obișnuința nu este echivalentul rutinei

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Dat fiind interesul cititorilor față de temele legate de respectarea regulilor ortografice, ortoepice și morfologice în vigoare, continuăm să prezentăm unele elemente care permit o comunicare corectă, inclusiv prin modalități oficiale, atât sub aspect lingvistic, cât și din perspectiva principiilor ...

  Nr. 12-13, 3-16 aprilie 2018


Punctul – reper ortografic sau arta de a fi clar și concis

Punctul – reper ortografic sau arta de a fi clar și concis

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Nu rareori ni s-a întâmplat să simțim nevoia de a solicita unui autor de texte să se exprime concis, evitând, astfel, confuziile, ambiguitățile, consumul excesiv de timp. În împlinirea acestor deziderate, punctul (ca semn ortografic) are un rol esențial, de neînlocuit.Să știi să pui ...

  Nr. 11, 27 mar. - 2 apr. 2018


Unde-s reguli, nu-i tocmeală

Unde-s reguli, nu-i tocmeală

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Răspundem – și în numărul de față – unor solicitări ale cititorilor prin câteva referiri la locul și rolul virgulei în exprimarea corectă. Se știe, încă de pe vremea Oracolului de la Delphi, cât de important era să se pună virgulele la locul lor pentru a se obține efectul dorit. ...

  Nr. 10, 20-26 martie 2018


Timpul și spațiul

Timpul și spațiul

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Sunt foarte numeroase prilejurile când, în scris sau verbal, mai ales cu prilejul unor manifestări publice (cum ar fi emisiunile de televiziune și radio), se recurge la noțiunile de timp și spațiu. Așa, de exemplu, unul dintre participanții la o masă rotundă transmisă, în direct, la un post ...

  Nr. 9, 13-19 martie 2018


Sens și mesaj

Sens și mesaj

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În timpul dezbaterilor publice (în special în cazul celor găzduite de platourile de televiziune, în cabinele de radio și în presa tipărită), consacrate unor teme actuale în materie de economie, cu precădere în sferele financiar-bugetare, participanții lasă să le „scape”, în focul ...

  Nr. 8, 6-12 martie 2018


Politețe și rigoare

Politețe și rigoare

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Mai mulți cititori ne-au solicitat să precizăm împrejurările în care, atât prin formule scrise pe hârtie (cereri, memorii, declarații, referințe etc.), cât și prin email-uri, se recurge la majuscule atunci când se menționează funcția persoanei căreia ne adresăm. Răspundem cu plăcere, ...

  Nr. 7, 27 feb. - 5 mar. 2018


Cauze şi efecte

Cauze și efecte

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Ce se poate înțelege din următoarea frază (rostită la o emisiune TV): „Creșterea produsului intern brut se explică, în principal, prin sporurile înregistrate la aproape toate resursele și utilizările incluse în acest indicator”? Nimic altceva decât că suma unor sporuri se regăsește ...

  Nr. 6, 20-26 feb. 2018


Corect, corectitudine, corecţie

Corect, corectitudine, corecție

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Evoluțiile de pe piețele bursiere internaționale au determinat mulți analiști să recurgă la noțiunea de „corecție”. Între multe exemple legate de acest cuvânt poate fi dată următoarea frază apărută într-un cotidian bucureștean: „Evident că avem de-a face cu o corecție menită ...

  Nr. 5, 13-19 feb. 2018


Performanţe şi contraperformanţe

Performanțe și contraperformanțe

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o emisiune de televiziune pe tema rezultatelor actuale din economia românească, unul dintre participanți a recurs, de mai multe ori, la cuvântul „performanță”. Astfel, s-a referit la „performanțe bune”, la „enorm de multe performanțe”, la „o realizare deosebit de bună care ...

  Nr. 4, 6-12 februarie 2018


Nevoia de repere

Nevoia de repere

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Cum, practic, nicio evaluare (judecată de valoare) nu este posibilă fără apelul la comparații, ne apare cât se poate de firesc interesul față de repere, față de termenii de referință, mai ales atunci când se efectuează analize economico-financiare. Începem exemplificările cu un text ...

  Nr. 3, 30 ian. - 5 feb. 2018


Între ceea ce a fost și ceea ce va fi

Între ceea ce a fost și ceea ce va fi

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Ca de obicei, în spațiul public, în special prin intermediul presei tipărite și audiovizuale, primele luni ale anului sunt prilejuri cum nu se poate mai potrivite pentru bilanțuri și anticipări. Între numeroase alte exemple, găsim, într-un amplu documentar consacrat anului economic 2017, publicat ...

  Nr. 2, 23-29 ianuarie 2018