MFP: Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

MFP: Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Numărul 26-27, 11-24 iulie 2017  »  Curier legislativ

Nomenclatorul activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit a fost aprobat prin ordin al ministrului Finanțelor Publice și publicat recent în Monitorul Oficial (OMFP nr. 925/2017, apărut în Monitorul Oficial nr. 519/04.07.2017). Nomenclatorul cuprinde codul CAEN și denumirea activităților (de producție, comerț și prestări de servicii) pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității. 

Potrivit Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, respectiv a municipiului București au obligația de a stabili nivelul normelor de venit și de a le publica anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12, prevede art. 69 din Codul fiscal. Aceste prevederi se aplică și în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru fiecare membru asociat.

În cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate independentă care generează venituri, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă.

Codul fiscal prevede, totodată, că în situația în care un contribuabil desfășoară două sau mai multe activități care generează venituri din activități independente, cu excepția veniturilor din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net din aceste activități se stabilește prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

Dacă un contribuabil desfășoară o activitate inclusă în nomenclator și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Contribuabilii care desfășoară activități pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au obligația să completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă. 

Codul fiscal prevede și situația în care contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit au înregistrat în anul fiscal anterior un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. Aceștia au obligația, începând cu anul fiscal următor, de a determina venitul net anual în sistem real. Ei vor completa și depune declarația privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal. 

Potrivit legii, contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, precum și cei care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real. Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației privind venitul estimat/norma de venit și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani. Opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarației privind venitul estimat/norma de venit cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal. 

La data intrării în vigoare a OMFP nr. 925/2017 se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu completările ulterioare.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!