Procedura de înregistrare la cerere în scopuri de TVA

Procedura de înregistrare la cerere în scopuri de TVA

Numărul 4, 5-11 febr. 2019  »  Curier legislativ

CECCAR

Sursa: ORDIN nr. 167 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicat în  Monitorul Oficial nr. 80 din 31 ianuarie 2019

Data intrării în vigoare 01.02.2019

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, pot aplica următoarea procedură:

 1. Se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Declarația pe propria răspundere, care se depune prin transmiterea fișierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanță;
 2. Declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF;
 3. Se depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația de mențiuni - formular 010, dovada transmiterii declarației pe propria răspundere;
 4. La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA însoțită de dovada depunerii declarației pe propria răspundere, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent procedează la verificarea îndeplinirii de către persoana impozabilă a obligației de a transmite declarația pe propria răspundere cu semnăturile olografe ale administratorilor și asociaților;
 5. Decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA depusă de persoanele impozabile se emite în ziua depunerii solicitării;
 6. În urma emiterii deciziei, compartimentul de specialitate transmite către compartimentul de evaluare solicitările de înregistrare în scopuri de TVA;
 7. În termen de 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare procedează la verificarea datelor înscrise în declarația pe propria răspundere;
 8. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, compartimentul de evaluare constată că informațiile înscrise în declarația pe propria răspundere nu corespund datelor disponibile în evidențele organului fiscal, transmite către Direcția generală antifraudă fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.

Declarația pe propria răspundere conține următoarele informații principale:

a) Date de identificare a persoanei impozabile;

b) Domiciliul fiscal;

c) Declarație pe propria răspundere, din partea administratori/asociați persoane fizice/juridice, referitoare la:

 • Sediul societății;
 • Nedeținerea calității de administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult de o persoană impozabilă la care a fost finalizată procedura insolvenței/falimentului în ultimii 5 ani fiscali încheiați, ale cărei obligații fiscale principale restante, la data încheierii procedurii, sunt mai mari de 50.000 lei;
 • Nedeținerea calității de administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult de o persoană impozabilă declarată inactivă fiscal în ultimii 5 ani fiscali încheiați, fără a fi reactivată;
 • Nedeținerea calității de administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult de o persoană impozabilă la care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform 316 alin. (11) lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în ultimii 5 ani fiscali încheiați;
 • Suma totală a obligațiilor fiscale principale restante înregistrate de persoanele impozabile la care se deține calitatea de administrator, asociat, acționar, titular sau membru nu este mai mare de 50.000 lei;
 • Nu au înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, și nu se deține calitatea de administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult de o persoană impozabilă care are înscrise în prezent în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 • Nedeținerea calității de administrator, asociat, acționar, titular sau membru la mai mult de o persoană impozabilă care a avut înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau fapte prevăzute la 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare, la data la care s-a deținut calitatea de administrator, asociat, acționar, titular sau membru;
 • Persoana/persoanele împuternicită(e) pentru a desfășura operațiuni pe contul/conturile bancare ale persoanei impozabile are/au calitatea de administrator sau asociat al persoanei impozabile.
 • Persoana desemnata sa organizeze si sa conduca evidenta contabila

Informațiile din prezenta declarație sunt furnizate de:

a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) asociați, a căror cotă de participare la capitalul social este ≥ cu 25%, și administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.