„Rețeta” succesului în profesie: procesul de autoperfecționare fără „pauze”

„Rețeta” succesului în profesie: procesul de autoperfecționare fără „pauze”

Numărul 2, 22-28 ian. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Marta Luczki, expert contabil, membră a Filialei CECCAR Satu Mare

Alexandra Rizea: În condițiile în care fiecare experiență personală aduce plusvaloare în comunitatea națională a profesioniștilor contabili, vă rugăm să vă referiți, asemenea altor colegi care au acordat interviuri publicației noastre, la principalele etape care v-au marcat cariera.

Marta Luczki: Când am dat examen de admitere la Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, nu dispuneam de cunoștințele necesare pentru a alege o anumită specializare din aria largă oferită de respectiva instituție de învățământ superior. Pe măsura parcurgerii cursurilor, mi-am format o părere mai bine fundamentată în legătură cu componentele științei și practicii economice. Așa am ajuns la contabilitate, un domeniu ale cărui particularități au exercitat cea mai mare atracție asupra mea. În acest sens, trebuie să precizez că părinții mei au avut o influență semnificativă asupra deciziei în fața căreia mă aflam. Trebuie să recunosc că mă bucur foarte mult că m-au îndreptat spre acest drum profesional. Ei erau de părere că este vorba despre o ocupație utilă, de neînlocuit pentru orice domeniu – industrie, sectorul public, sectorul privat, cel al asigurărilor sau cel bancar. Era o viziune care mi-a călăuzit pașii și a contribuit, într-o foarte mare măsură, la opțiunea mea finală. Pe măsură ce acumulam cunoștințe, mi-am dat seama că este vorba despre o profesie care se „pliază” pe numeroase preferințe ale mele, pe șansele oferite pentru a-mi valorifica mai bine aptitudinile. Mă refer la atenție, acuratețe, gândire logică, analiză la obiect, capacitatea de a interpreta corect datele realității. Nu puțin a contribuit, ca pondere în decizia mea, faptul că urma să desfășor o activitate de natură liberală, în condiții de independență, astfel încât amprenta personală să poată avea un rol de seamă în exercitarea profesiei. Cu alte cuvinte, am găsit punctul de inflexiune între ceea ce era de ordin personal și numeroasele caracteristici ale profesiei contabile.

Tocmai pentru că ați identificat acest punct de inflexiune, vă rugăm să vă exprimați opinia despre elementele de referință în formarea și afirmarea colegilor dvs. aflați la începutul carierei.

Principala concluzie la care am ajuns se referă la necesitatea de a munci mult, sistematic, fără a ține cont de dificultăți, de costuri, inclusiv în plan individual, respectiv consumul de timp, renunțarea la anumite preocupări, unele dintre ele chiar foarte atractive. Bineînțeles, nu este vorba despre orice fel de muncă; am în vedere elementele care o definesc, pe de-o parte cele care vizează cunoștințele, iar, pe de altă parte, seriozitatea, onestitatea, simțul responsabilității. Am înțeles că este vorba despre un proces de autoperfecționare, fără „pauze”, deoarece trebuie să fim permanent la curent cu tot ceea ce este nou în profesie, cu legislația, cu noutățile de ordin tehnologic, cu evoluția lumii afacerilor, întrucât piața în care noi acționăm este puternic influențată de numeroși factori care privesc managementul afacerilor. Fără să epuizez concluziile la care am ajuns în exercitarea profesiei, trebuie să conchid în răspunsul meu la întrebarea dvs. că profesia contabilă îngemănează organic cunoștințele avansate cu exigențele superioare de ordin etic pe baza cărora câștigăm încrederea și respectul clienților noștri.

În contextul accentelor pe care le-ați pus, cum evaluați locul și rolul filialei CECCAR în demersurile îndreptate spre consolidarea și extinderea pieței serviciilor contabile în județul Satu Mare?

Sunt ferm convinsă, pe bază de fapte, de realități, că locul și rolul filialei reprezintă factori esențiali în atingerea dezideratelor la care m-am referit. Consider că există un concept care include toate elementele componente ale modului în care ne exercităm profesia. Este conceptul de interes public care – la nivelul Filialei CECCAR Satu Mare – se concretizează în acțiuni și măsuri prin care noi, membrii acesteia, ne implicăm profesional și civic, într-o manieră eficientă. Am în vedere contactul nemijlocit și permanent cu agenții economici, astfel încât să le cunoaștem mai bine preocupările, dificultățile, ceea ce ne permite să ne exercităm, în condiții tot mai bune, și obligațiile pe care le avem în calitate de consultanți ai acestora, de participanți activi și competenți la fundamentarea deciziilor care asigură obținerea unor performanțe economico-financiare cel puțin la nivelul potențialului de care dispun. Toate întâlnirile noastre profesionale ne ajută să cunoaștem mai bine necesitățile pieței serviciilor contabile și să acționăm în cunoștință de cauză.

Deoarece ați pus accentul pe interesul public, vă rugăm să dezvoltați această temă prin relevarea modului în care Filiala CECCAR Satu Mare s-a implicat și se implică, alături de autoritățile locale, de organizațiile patronale și de alte asociații profesionale în acțiunile menite să accelereze procesul de dezvoltare economică și socială a județului.

Pentru a da un răspuns aplicat la întrebarea dvs., consider că este potrivit să menționez câteva acțiuni înscrise în programul de activitate al filialei. Sunt prevăzute întâlniri, dezbateri comune cu Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Judecătoriile și Tribunalele, Poliția, ITM, ONRC, Casa de Pensii, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, ceea ce permite tuturor participanților să identifice obiectivele comune care contribuie atât la aplicarea legislației, cât și la unirea forțelor în vederea creării unui climat cât mai favorabil pentru obținerea de rezultate din ce în ce mai bune în activitățile economico-sociale. O altă direcție de acțiune vizează sprijinirea elevilor și studenților din anii terminali ai colegiilor economice și ai facultăților de științe economice pentru dobândirea calificărilor profesionale de contabil autorizat și de expert contabil. De asemenea, sunt incluse modalitățile practice de realizare a obiectivelor prevăzute în Protocoalele de colaborare încheiate cu UGIR, CNIPMMR, CCIA și ITM, colaborarea cu alte asociații patronale locale, filiala manifestându-și totala deschidere spre dialog și cooperare. Un loc important îl ocupă acțiunile comune cu Consiliul Județean și Primăria Municipiului Satu Mare, cu Prefectura, noi, profesioniștii contabili, fiind implicați în numeroase activități care vizează, în principal, fructificarea tot mai eficientă a potențialului economico-financiar al întregii administrații în profil teritorial. Menționez, de asemenea, organizarea sistematică de consfătuiri, schimburi de experiență, mese rotunde și alte acțiuni la care participă membrii filialei, tot atâtea prilejuri de a întări relațiile cu autoritățile locale, cu mediul liceal și universitar de profil în vederea realizării obiectivelor noastre comune. Bineînțeles, pe agenda filialei se află, la loc de seamă, măsurile prevăzute în programele de perfecționare continuă de însușire a noilor tehnologii, de promovare a spiritului novator în exercitarea profesiei.  

Întrucât în răspunsul dvs. anterior au fost implicate nu numai rezultatele obținute de filială, ci și obiectivele pentru perioada următoare, vă rugăm, în încheiere, să menționați câteva dintre „țintele” propuse, potrivit concluziilor recentului Congres al profesiei contabile.

În centrul preocupărilor noastre se află noile provocări și oportunități care decurg din promovarea tehnologiilor erei digitale și din creșterea ponderii serviciilor bazate pe gândirea integrată. Astfel, se asigură trecerea de la ceea ce a reprezentat „contabilul tradițional” la „contabilul modern”, respectiv la un profesionist care nu numai că se adaptează rapid și eficient la schimbările care au loc în economie, în întreaga societate, ci contribuie atât personal, cât și la nivelul comunității noastre, în ansamblu, la succesul businessului autohton, ca parte componentă a progresului economic și social. Ne preocupăm susținut de modalitățile practice prin care întreprinzătorii și managerii percep noile realități determinate de procesele de integrare și globalizare, ajutându-i, în calitate de parteneri competenți și loiali, să adopte deciziile cele mai potrivite condițiilor specifice în care își desfășoară activitatea, dar și în consonanță cu principalele tendințe pe care recentul Congres al profesiei contabile le-a identificat în sfera de acțiune a erei digitale, a globalizării, care ne racordează la ceea ce este nou și avansat în Uniunea Europeană și pe plan mondial.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.