Ziua Naţională a Contabilului Român

La început a fost cuvântul...

Provocările prezentului și viitorului

Provocările prezentului şi viitorului

Nimic nu este mai firesc în exercitarea oricărei profesii, inclusiv în expresiile ei lingvistice, decât evaluarea frecventă a prezentului şi viitorului din cele mai diverse perspective. Astfel, sute de cuvinte, sintagme, propoziţii şi fraze conţin referiri directe şi indirecte la componentele de timp ale respectivelor activităţi profesionale.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Agenda CECCAR

CECCAR București: Prima ediție a Balului profesiei contabile

CECCAR Bucureşti: Prima ediţie a Balului profesiei contabile

CECCAR Filiala Bucureşti organizează, la 22 septembrie a.c., prima ediţie a Balului profesiei contabile. Programul artistic, decorul adecvat evenimentului, mâncărurile alese, împreună cu participanţii vor crea un tablou care cu siguranţă va rămâne printre frumoasele amintiri ale celor prezenţi.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Satu Mare: Seminar pe teme de fiscalitate

CECCAR Satu Mare: Seminar pe teme de fiscalitate

Filiala CECCAR Satu Mare organizează, la 7 octombrie a.c., un seminar pe teme de fiscalitate în care vor fi prezentate noutăţile legislative din domeniu. Seminarul va avea loc la sediul filialei, în intervalul orar 10.00-14.00, şi va fi susţinut de lect. Magdalena Berce, şeful Serviciului Asistenţă contribuabili – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bihor. 

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Mehedinți: Masă rotundă privind modificările Codului muncii

CECCAR Mehedinţi: Masă rotundă privind modificările Codului muncii

Filiala CECCAR Mehedinţi a organizat, la 7 septembrie a.c., o masă rotundă privind modificările apărute în ultima perioadă în domeniul legislaţiei muncii. Au participat la întrunire membri ai filialei, inspector-şef Nicea Mergeani şi inspector-şef adjunct Florin Simcea – reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), directorul executiv al CECCAR Mehedinţi, Monica Moţ.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Buzău: Discuții consacrate modificărilor legislative privind relațiile de muncă

CECCAR Buzău: Discuţii consacrate modificărilor legislative privind relaţiile de muncă

CECCAR Filiala Buzău a organizat, la 5 septembrie a.c., întrunirea cu tema Noutăţi legislative privind relaţiile de muncă. Au participat la eveniment reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Buzău, membri ai filialei, profesionişti care aplică prevederile Codului muncii în activitatea curentă.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu DGRFP

CECCAR Dolj: Seminar de fiscalitate, în colaborare cu DGRFP

CECCAR Filiala Dolj a organizat, la 30 august a.c., în colaborare cu Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (DGRFP) Craiova, un seminar pe teme de fiscalitate. Camelia Cioroianu, şeful Biroului asistenţă contribuabili, şi Georgeta Radu, inspector superior în cadrul aceluiaşi serviciu, au prezentat membrilor CECCAR calendarul declaraţiilor aferent lunii septembrie, precum şi detalii privind spaţiul public virtual.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Gorj: Modificările aduse Codului fiscal, în atenția profesioniștilor contabili

CECCAR Gorj: Modificările aduse Codului fiscal, în atenţia profesioniştilor contabili

CECCAR Filiala Gorj a organizat, la 30 august a.c., o întâlnire cu membrii, la care a participat şi Teodora Vlaicu Popa, şeful Serviciului Asistenţă contribuabili – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj. Modificări legislative menite să contribuie la îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu organele fiscale, la creşterea gradului de conformare şi la simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale au stat la baza discuţiilor dintre membrii CECCAR din judeţul Gorj şi reprezentantul AJFP.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Noutățile legislative privind munca nedeclarată, dezbătute la Satu Mare

Noutăţile legislative privind munca nedeclarată, dezbătute la Satu Mare

Experţi contabili şi contabili autorizaţi din Satu Mare au participat, la 30 august a.c., la o dezbatere consacrată modificărilor recente aduse Codului muncii, găzduită de filiala CECCAR. Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă a discutat cu profesioniştii contabili cu privire la aplicarea corectă a noilor prevederi legislative (...)

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CECCAR Sălaj: Dezbateri pe tema noii forme a Codului muncii

CECCAR Sălaj: Dezbateri pe tema noii forme a Codului muncii

Codul muncii actualizat a fost tema seminarului organizat de CECCAR Sălaj la sediul filialei, la sfârşitul lunii august, la care au participat atât experţi contabili şi contabili autorizaţi, cât şi specialişti din alte domenii. Reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj – Mariana Pop, consilier, şi Luminiţa Nemeş, inspector-şef, au abordate subiecte de interes cu privire la forma actuală a Codului muncii şi la modalităţile corecte de aplicare a reglementărilor în vigoare.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează, în zilele de 7 şi 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Curier legislativ

Legislație comentată

Legislaţie comentată

Florin Dobre, Radu Ciobanu

Sursa: Legea nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, pu­blicată în Monitorul Oficial nr. 548/12.07.2017

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

ANAF propune introducerea Formularului 110 pentru facilitarea restituirii sumelor din impozitul pe venit reţinute în plus la sursă

ANAF propune introducerea Formularului 110 pentru facilitarea restituirii sumelor din impozitul pe venit reţinute în plus la sursă

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice proiectul Formularului 110 – Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă. Introducerea formularului urmăreşte remedierea situaţiilor în care plătitorul de venit a reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat şi pentru facilitatea restituirii acestor sume.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Un nou calendar pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic

Un nou calendar pentru introducerea caselor de marcat cu jurnal electronic

Calendarul introducerii caselor de marcat echipate cu jurnal electronic în locul aparatelor dotate cu role jurnal pe suport de hârtie se modifică pentru companiile mari şi mijlocii, însă se menţine termenul pentru contribuabilii mici şi, totodată,  termenul final de implementare pentru dotarea tuturor operatorilor economici cu aparate de marcat noi, care este 1 august 2018. Măsurile au fost stabilite printr-o Ordonanţă adoptată de Guvern.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Demersuri pentru îmbunătățirea relației contribuabililor cu organele fiscale

Demersuri pentru îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu organele fiscale

O serie de modificări care contribuie la îmbunătăţirea relaţiei contribuabililor cu organele fiscale, la creşterea gradului de conformare şi la simplificarea procedurilor de administrare a creanţelor fiscale au fost luate de Guvern, printr-o Ordonanţă de modificare şi completare a Codului de procedură fiscală.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Vor fi înfiinţate centre comunitare de învățare permanentă

Vor fi înfiinţate centre comunitare de învăţare permanentă

Guvernul a aprobat, prin hotărâre, procedura de constituire şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă, instituţii care vor contribui la îmbunătăţirea continuă a calificării profesionale, potrivit cerinţelor mediului de afaceri şi în acord cu programele europene de educaţie pe tot parcursul vieţii.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, modificate și completate de Guvern

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, modificate şi completate de Guvern

Guvernul a modificat, printr-o hotărâre, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 855/2013. Actul normativ reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 164/2017, prin care a fost modificată Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Modificări în acordarea rentei viagere agricole

Modificări în acordarea rentei viagere agricole

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 699 Ordinul 296/2.327 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Rentă viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (...)

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Măsuri pentru o mai bună organizare și desfășurare a activității de turism. A fost creată funcția de atașat de turism

Măsuri pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a activităţii de turism. A fost creată funcţia de ataşat de turism

Ataşatul de turism, o nouă funcţie care se înfiinţează în cadrul Ministerului Turismului, va asigura reprezentarea României în străinătate, în domeniul politicii turismului şi promovării produselor şi serviciilor de profil, precum şi a formelor de turism autohtone. Aceasta reprezintă una dintre măsurile aprobate de Executiv, prin modificarea şi completarea OG nr. 58/1998, pentru o mai bună organizare şi desfăşurare a activităţii de turism în România.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Noi reglementări privind garantarea serviciilor turistice

Noi reglementări privind garantarea serviciilor turistice

Executivul a adoptat, prin ordonanţă, o serie de măsuri în domeniul turismului menite să contribuie, pe de o parte, la protecţia turiştilor, iar pe de altă parte, la întărirea disciplinei în materie de comercializare a pachetelor de servicii turistice. „Măsura răspunde cerinţelor pieţei, precum şi celor ale Comisiei Europene, prin transpunerea noilor norme în domeniu”, precizează Guvernul, într-un comunicat.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Registrul unic al operatorilor economici, al capacităților de producție și servicii în domeniul apărării naționale

Registrul unic al operatorilor economici, al capacităţilor de producţie şi servicii în domeniul apărării naţionale

Executivul a aprobat Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, potrivit cărora operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi legate de realizarea produselor militare, sensibile şi strategice sau a serviciilor aferente acestora vor fi înscrişi – pe baza unei autorizaţii emise de Ministerul Economiei – într-un registru unic clasificat, organizat şi administrat de ministerul de resort, prin direcţia de specialitate.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Conectarea la era digitală

A fost lansată platforma de mentorat ProME – PROfessional Intergenerational Cooperation and MEntoring

A fost lansată platforma de mentorat ProME – PROfessional Intergenerational Cooperation and MEntoring

Compania SIVECO a anunţat lansarea, pe piaţa din România, a platformei de mentorat ProME, care facilitează comunicarea şi colaborarea între diferite generaţii profesionale, oferind persoanelor mai în vârstă posibilitatea de a  împărtăşi tinerilor din experienţa lor profesională.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

IGPR: Peste 150 de firme româneşti din comerţul exterior, victimele unor fraude informatice

IGPR: Peste 150 de firme româneşti din comerţul exterior, victimele unor fraude informatice

Peste 150 de firme româneşti care desfăşoară activităţi de comerţ exterior şi efectuează frecvent plăţi electronice către firme din străinătate au fost în ultimul an victimele unor complexe fraude informatice, potrivit News.ro. De asemenea, partenerii din străinătate ai acestor societăţi au avut toate sistemele informatice compromise, în urma acestor atacuri.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Internet & Mobile World, ediția a VI-a

Internet & Mobile World, ediţia a VI-a

Cea de-a VI-a ediţie Internet & Mobile World (IMWorld) va avea loc în zilele de 4 şi 5 octombrie a.c., la Romexpo, unde, pe cele şase scene ale evenimentului, vor fi prezenţi peste 140 de speakeri. Potrivit unui comunicat de presă emis de organizatori, evenimentul se va bucura de prezenţa a peste 8.500 de vizitatori.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

YouTube are un nou design, un nou logo şi noi facilităţi

YouTube are un nou design, un nou logo şi noi facilităţi

YouTube primeşte un design nou şi, pentru prima oară în ultimii 12 ani, schimbă logoul, informează News.ro. Cel mai important site de conţinut video şi-a păstrat logoul din 2005, când a fost lansat, şi a fost păstrat de Google după ce l-a achiziţionat în 2006. Modificarea logoului este simplă, dar semnificativă. Bula roşie a fost mutată de pe cuvântul Tube şi a fost transformată într-un buton care reprezintă funcţia Play.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Wal-Mart-Google – asociere pentru comenzi vocale online

Wal-Mart-Google – asociere pentru comenzi vocale online

Wal-Mart Stores se asociază cu Google, divizie a grupului Alphabet, pentru a intra pe piaţa cumpărăturilor online prin comenzi vocale, relatează Reuters, potrivit News.ro. Potrivit aceleiaşi surse, în urma asocierii, Google va oferi sute de mii de produse comercializate de Wal-Mart pe platforma controlată vocal – Google Assistant, de la sfârşitul lunii septembrie, a anunţat recent directorul pentru comerţ electronic al retailerului american, Marc Lore, într-o postare pe blog.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Comentariul ediției

Managerii, faţă-n faţă cu ziua de mâine

Managerii, faţă-n faţă cu ziua de mâine

Teodor Brateş

Chiar dacă, lună de lună, se publică ancheta de conjunctură derulată de ani buni de Institutul Naţional de Statistică (INS), de fiecare dată există motive speciale care determină manifestarea unui interes deosebit faţă de modul în care respondenţii manageri simt ceea ce se numeşte „pulsul economiei”.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Eveniment

Doamna Goetz la București. Cine ne-a fost oaspete?

Doamna Goetz la Bucureşti. Cine ne-a fost oaspete?

Alexandra Rizea

În zilele finalului de august a.c., lumea artiştilor vizuali din ţara noastră (denumirea de „artist vizual” a înlocuit-o, în ultimii ani, pe cea de „artist plastic”) a fost puternic marcată de vizita la Bucureşti a doamnei Ingvild Goetz. De mulţi ani, doamna Goetz se află în Top 10 Mondial al colecţionarilor de artă.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Cariere. Drumul spre performanță

„Pledez pentru munca de calitate, generatoare de maximă satisfacție, atât a profesionistului contabil, cât și a clientului”

„Pledez pentru munca de calitate, generatoare de maximă satisfacţie, atât a profesionistului contabil, cât şi a clientului”

Interviu cu ec. Sebastian Dumitru Popa, preşedintele Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău: „Aş începe cu răspunsul la partea a doua a întrebării. Eu sunt absolvent de liceu silvic. M-am pregătit, cum s-ar spune, pentru o altfel de viaţă profesională, pentru un alt tip de activitate. Însă, n-a fost să fie aşa! Acum, nici nu mai ştiu dacă mi-ar fi plăcut la fel de mult să fiu silvicultor. Viaţa m-a îndreptat spre profesia contabilă, pe care o consider nobilă, şi nu-mi regret alegerea.”

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Analize și sinteze

Insolvențele, la nivelul minim din ultimul deceniu

Insolvenţele, la nivelul minim din ultimul deceniu

Coface a dat publicităţii rezultatele unei ample analize referitoare la dinamica insolvenţelor din ţara noastră. Prima constatare este aceea că numărul insolvenţelor din primul semestru al anului 2017 este similar cu cel al anului trecut, şi anume 4.442 de proceduri noi. În schimb, numărul companiilor cu cifra de afaceri de peste 1 milion euro care au intrat în insolvenţă în intervalul analizat a crescut cu aproape 20%, ajungând la 180 de firme.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Expertiza și auditul afacerilor

Abordări teoretice și practice privind contabilizarea datoriilor și creanțelor de impozit amânat – partea a II-a –

Abordări teoretice şi practice privind contabilizarea datoriilor şi creanţelor de impozit amânat – partea a II-a –

Lucian Cernuşca

Articolul urmăreşte să pună în evidenţă o serie de abordări teoretice şi practice pri­vind contabilizarea datoriilor şi creanţelor de impozit amânat în conformitate cu IAS 12 Impozitul pe profit şi cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Ra­por­tare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Evidența evenimentelor ulterioare datei bilanțului

Evidenţa evenimentelor ulterioare datei bilanţului

Claudia Grigore

O importanţă deosebită trebuie acordată evenimentelor, indiferent dacă acestea sunt favorabile sau nefavorabile, care apar între data închiderii unui exerciţiu financiar şi data autorizării situaţiilor financiare şi care furnizează informaţii suplimentare referi­toa­re la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului, deoarece gene­rează ajustări ale situaţiilor financiare. Aceste evenimente vor face obiectul articolului de faţă.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

Drumul spre performanță. Inovarea în IMM-uri: percepții, realități, perspective

Drumul spre performanţă. Inovarea în IMM-uri: percepţii, realităţi, perspective

După cum se ştie, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) publică, anual, rezultatele unei investigaţii de amploare bazate exclusiv pe metodologii ştiinţifice – Carta Albă a IMM-urilor din România. Ediţia din acest an a studiului (despre a cărei lansare publicaţia noastră a relatat recent) acordă o importanţă specială activităţii de inovare.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Oportunităţi de finanţare pentru start-up-urile IMM

Oportunităţi de finanţare pentru start-up-urile IMM

CEC Bank a anunţat lansarea Pachetului Start-Up IMM, destinat persoanelor juridice care se încadrează în categoria start-up şi sunt înfiinţate de maximum 12 luni de la data solicitării pachetului. Potrivit reprezentanţilor băncii, pachetul beneficiază de documentaţie simplificată şi costuri competitive şi include următoarele produse şi servicii (...)

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Direct de la sursă

Se înfiinţează Direcția generală de programare economică în cadrul Comisiei Naționale de Prognoză

Se înfiinţează Direcţia generală de programare economică în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză

În cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP) va fi înfiinţată Direcţia generală de programare economică, care va realiza analize de impact şi de fundamentare a orientărilor strategice şi politicilor publice ale României, potrivit unei ordonanţe adoptate de Guvern, act normativ despre al cărui proiect CECCAR Busines Magazine a informat într-un număr anterior.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

În dezbatere publică, proiectul de lege privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții - S.A. (FSDI)

În dezbatere publică, proiectul de lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. (FSDI)

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică proiectul de lege privind înfiinţarea FSDI, elaborat împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, consultând, totodată, reprezentanţi ai altor instituţii publice, în cadrul unui grup de lucru şi al unei comisii interministeriale aprobate în acest sens de Guvern.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Liceenii români pot aplica pentru bursa FLEX 2018-2019

Liceenii români pot aplica pentru bursa FLEX 2018-2019

Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educaţie Internaţională (American Councils for International Education) şi de Ministerul Educaţiei Naţionale, invită liceenii cu cetăţenie română să participe la programul Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2018-2019.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Breviar statistic

Populația rezidentă s-a diminuat în 2016 cu 122.000 de persoane

Populaţia rezidentă s-a diminuat în 2016 cu 122.000 de persoane

La 1 ianuarie 2017, populaţia rezidentă a României (care cuprinde totalitatea persoanelor – cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie – care au reşedinţa obişnuită în România, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni) a fost de 19,638 milioane persoane, în scădere cu 122.000 faţă de 1 ianuarie 2016, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Rata șomajului în formă ajustată sezonier, 5,2% în iulie

Rata şomajului în formă ajustată sezonier, 5,2% în iulie

În luna iulie 2017, rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost de 5,2%, cu 0,2 puncte procentuale mai mare faţă de cea înregistrată în luna precedentă (5%), potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 2,3 puncte procentuale mai mare decât la femei.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur), 38,620 miliarde euro la 31 august 2017

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur), 38,620 miliarde euro la 31 august 2017

Rezervele valutare la Banca Naţională a României (BNR) se situau la nivelul de 34,955 miliarde euro la 31 august 2017, faţă de 34,636 miliarde euro la finalul lunii anterioare, potrivit informaţiilor publicate de BNR. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: (...)

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Indicatori monetari – iulie 2017: soldul creditului neguvernamental, 227,969 miliarde lei; depozitele în lei ale persoanelor fizice – 107,716 miliarde lei

Indicatori monetari – iulie 2017: soldul creditului neguvernamental, 227,969 miliarde lei; depozitele în lei ale persoanelor fizice – 107,716 miliarde lei

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în iulie 2017 cu 0,5% (0,2% în termeni reali) faţă de luna anterioară, până la nivelul de 227,969 miliarde lei, potrivit Băncii Naţionale a României (BNR). Creditul în lei s-a majorat cu 1,3% (1% în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,7% (exprimat în euro, a scăzut cu 0,8%).

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Fonduri europene

Măsuri pentru simplificarea accesului la fondurile europene

Măsuri pentru simplificarea accesului la fondurile europene

Guvernul a modificat OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Potrivit Executivului, demersul are ca scop accelerarea absorbţiei de fonduri europene prin facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaţionale (Infrastructura Mare, Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă).

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

CE: Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru România a fost ajustat şi au fost extinse categoriile de beneficiari eligibili

CE: Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru România a fost ajustat şi au fost extinse categoriile de beneficiari eligibili

Comisia Europeană (CE) a adoptat propunerea de modificare a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 pentru România. „Modificările programului operaţional vizează o serie de ajustări tehnice, menite a clarifica aspecte de eligibilitate în cadrul  unor axe prioritare, pentru a răspunde mai bine nevoilor beneficiarilor”, a declarat comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Piața de capital

Valoarea companiilor românești listate la bursă a crescut cu 8 miliarde de euro în patru ani

Valoarea companiilor româneşti listate la bursă a crescut cu 8 miliarde de euro în patru ani

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) informează, într-un comunicat, că valoarea de piaţă a tuturor companiilor listate la BVB a crescut semnificativ în ultimii patru ani. Astfel, companiile româneşti şi străine listate la BVB la finalul lunii iulie 2013 aveau o capitalizare cumulată de 23,2 miliarde de euro. De atunci şi până la 31 iulie 2017, capitalizarea lor totală a urcat cu 53%, până la 35,5 miliarde de euro.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Lumea în care trăim

Studiu: Agricultura a contribuit la încălzirea globală aproape la fel de mult ca defrişările

Studiu: Agricultura a contribuit la încălzirea globală aproape la fel de mult ca defrişările

Agricultura a contribuit la schimbările climatice aproape la fel de mult ca defrişările, prin intensificarea încălzirii globale, potrivit unei cercetări americane care a măsurat cantitatea de carbon preluată din sol prin cultivarea acestuia, relatează Reuters, citată de News.ro. Aproximativ 133 de milioane de tone de carbon au fost înlăturate până la o adâncime de doi metri de pe suprafaţa Pământului, în ultimele două secole, prin agricultură, ritm care s-a intensificat, se arată în studiul prezentat de PNAS, o publicaţie a Academiei Naţionale de Ştiinţe.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Roza vânturilor

Clădirea Primăriei Capitalei va deveni obiectiv turistic

Clădirea Primăriei Capitalei va deveni obiectiv turistic

Clădirea Primăriei Capitalei va deveni obiectiv turistic, putând fi vizitată atât de turişti, cât şi de bucureşteni, potrivit unui proiect de hotărâre aprobat în şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB). Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate, menţionează News.ro.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Publicații de specialitate

Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

Publicaţii de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate şi raportare financiară, contabilitate managerială şi Standarde Internaţionale de Raportare Financiară. Publicaţiile Contabilitate şi raportare financiară (preţ 30 lei), Contabilitate managerială (preţ 25 lei) şi IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

IFRS BV 2015, cele mai importante norme ale IASB, traduse în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) 2015 reprezintă singura ediţie oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2015. Ediţia amintită, publicată în două volume, este disponibilă la filialele CECCAR: Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde textul consolidat al Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), al Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS) şi al Interpretărilor SIC şi IFRIC; Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Semnal editorial

Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

Ediţia 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziţia candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat ediţia a V-a, revizuită şi adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de aptitudini pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat

CECCAR vine în întâmpinarea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, ediţia a VI-a, revizuită.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017

Normele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediția 2016, traduse și republicate de CECCAR

Normele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public, ediţia 2016, traduse şi republicate de CECCAR

În calitatea sa de organism care gestionează profesia contabilă din România, CECCAR se implică permanent în dezvoltarea profesională a membrilor săi, menţinând în acelaşi timp un parteneriat strâns şi constructiv cu toate părţile interesate, în special cu normalizatorul român şi cu celelalte entităţi publice din domeniu.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.