Teodor Brateș » articole

„Odată” și „o dată”

„Odată” și „o dată”

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Mai mulți cititori ne-au solicitat lămuriri suplimentare la însemnările din numărul precedent. Majoritatea acestor solicitări se referă la adverbul compus „odată”. Atât în documente profesionale, cât și în texte curente, inclusiv în corespondența personală, sunt situații în care ...

  Nr. 14, 17-23 aprilie 2018


Prețul muncii și adevărurile comparate

Prețul muncii și adevărurile comparate

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Este tot mai evidentă preocuparea întreprinzătorilor, a managerilor și, implicit, a profesioniștilor contabili, generată de evoluțiile actuale de pe piața muncii din România. Decalajul dintre ofertă și cerere, reflectat de sporirea numărului de locuri de muncă neocupate, dar mai ales deficitul ...

  Nr. 14, 17-23 aprilie 2018


Obișnuința nu este echivalentul rutinei

Obișnuința nu este echivalentul rutinei

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Dat fiind interesul cititorilor față de temele legate de respectarea regulilor ortografice, ortoepice și morfologice în vigoare, continuăm să prezentăm unele elemente care permit o comunicare corectă, inclusiv prin modalități oficiale, atât sub aspect lingvistic, cât și din perspectiva principiilor ...

  Nr. 12-13, 3-16 aprilie 2018


Locurile de muncă, sursă existențială și spațiu de manifestare a propriei vocații

Locurile de muncă, sursă existențială și spațiu de manifestare a propriei vocații

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Este semnificativ că după încheierea Târgului Angajatorilor de Top – despre care publicația noastră a relatat în numărul precedent – comentariile consacrate evenimentului au căpătat o mai mare amploare pe măsura trecerii timpului. Într-adevăr, respectivul Târg a oferit numeroase teme ...

  Nr. 12-13, 3-16 aprilie 2018


Punctul – reper ortografic sau arta de a fi clar și concis

Punctul – reper ortografic sau arta de a fi clar și concis

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Nu rareori ni s-a întâmplat să simțim nevoia de a solicita unui autor de texte să se exprime concis, evitând, astfel, confuziile, ambiguitățile, consumul excesiv de timp. În împlinirea acestor deziderate, punctul (ca semn ortografic) are un rol esențial, de neînlocuit.Să știi să pui ...

  Nr. 11, 27 mar. - 2 apr. 2018


Drumul spre euro: cât de mult mai e până departe?

Drumul spre euro: cât de mult mai e până departe?

Comentariul ediției

Teodor Brateș

În momentul de față, avem un argument în plus pentru a considera că procesul de aderare a României la moneda euro a intrat într-o fază superioară. Este vorba despre adoptarea, la 21 martie a.c., a Hotărârii Guvernului privind înființarea Comisiei Naționale de Fundamentare a Planului Național ...

  Nr. 11, 27 mar. - 2 apr. 2018


Unde-s reguli, nu-i tocmeală

Unde-s reguli, nu-i tocmeală

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Răspundem – și în numărul de față – unor solicitări ale cititorilor prin câteva referiri la locul și rolul virgulei în exprimarea corectă. Se știe, încă de pe vremea Oracolului de la Delphi, cât de important era să se pună virgulele la locul lor pentru a se obține efectul dorit. ...

  Nr. 10, 20-26 martie 2018


Cuantificarea – antidot la aproximații și ambiguități

Cuantificarea – antidot la aproximații și ambiguități

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Sunt unele date și fapte care – prin însăși natura lor – impun analize „la rece”, eliberate, pe cât posibil, de stări emoționale conjuncturale. Acestea, de multe ori, indiferent cât de bune sunt intențiile, favorizează apariția și perpetuarea unor interpretări incorecte. În rândul ...

  Nr. 10, 20-26 martie 2018


Timpul și spațiul

Timpul și spațiul

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Sunt foarte numeroase prilejurile când, în scris sau verbal, mai ales cu prilejul unor manifestări publice (cum ar fi emisiunile de televiziune și radio), se recurge la noțiunile de timp și spațiu. Așa, de exemplu, unul dintre participanții la o masă rotundă transmisă, în direct, la un post ...

  Nr. 9, 13-19 martie 2018


Motoarele creșterii economice: nu „ori-ori”, ci „și-și”

Motoarele creșterii economice: nu „ori-ori”, ci „și-și”

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Nimic mai firesc decât procesul de adâncire a dezbaterilor pe tema motoarelor creșterii economice. Suntem, cu toții, interesați, în cel mai înalt grad, ca produsul intern brut să sporească pe seama celor mai sănătoși, a celor mai dezirabili factori de natură economico-socială. Numai o asemenea ...

  Nr. 9, 13-19 martie 2018


Sens și mesaj

Sens și mesaj

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În timpul dezbaterilor publice (în special în cazul celor găzduite de platourile de televiziune, în cabinele de radio și în presa tipărită), consacrate unor teme actuale în materie de economie, cu precădere în sferele financiar-bugetare, participanții lasă să le „scape”, în focul ...

  Nr. 8, 6-12 martie 2018


Realitățile în mișcare sub impactul acțiunii antreprenoriale

Realitățile în mișcare sub impactul acțiunii antreprenoriale

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Nu trebuie să li se spună profesioniștilor contabili câtă importanță prezintă ritmicitatea în toate tipurile de activități economico-sociale. În consecință, nu este necesar nici să se explice de ce sondajele de opinie desfășurate cu o anumită ritmicitate, de regulă în fiecare lună, ...

  Nr. 8, 6-12 martie 2018


Politețe și rigoare

Politețe și rigoare

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Mai mulți cititori ne-au solicitat să precizăm împrejurările în care, atât prin formule scrise pe hârtie (cereri, memorii, declarații, referințe etc.), cât și prin email-uri, se recurge la majuscule atunci când se menționează funcția persoanei căreia ne adresăm. Răspundem cu plăcere, ...

  Nr. 7, 27 feb. - 5 mar. 2018


Revigorarea creditării bancare – efect conjunctural sau tendință de durată?

Revigorarea creditării bancare – efect conjunctural sau tendință de durată?

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Aproape invariabil, sondajele de opinie desfășurate în rândurile întreprinzătorilor și managerilor aduc în prim-plan, atunci când întrebările se referă la ierarhizarea dificultăților, menționarea temelor legate de finanțare, fie că este vorba despre activitățile curente, fie când ...

  Nr. 7, 27 feb. - 5 mar. 2018


Cauze şi efecte

Cauze și efecte

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Ce se poate înțelege din următoarea frază (rostită la o emisiune TV): „Creșterea produsului intern brut se explică, în principal, prin sporurile înregistrate la aproape toate resursele și utilizările incluse în acest indicator”? Nimic altceva decât că suma unor sporuri se regăsește ...

  Nr. 6, 20-26 feb. 2018


Dinamica PIB, între potențial și rezultate

Dinamica PIB, între potențial și rezultate

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Primele estimări ale Institutului Național de Statistică (INS) referitoare la dinamica produsului intern brut în 2017 au fost primite cu mult interes de largi segmente ale populației, în condițiile în care au loc dezbateri intense pe tema raportului dintre creșterea economică și condițiile ...

  Nr. 6, 20-26 feb. 2018