Teodor Brateș » articole

Polivalența valorilor autentice

Polivalența valorilor autentice

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

O frază dintr-un reportaj de televiziune oferă ocazia de a clarifica câteva teme de ordin lingvistic și logic abordate frecvent în această rubrică. Este vorba despre următoarea afirmație: „Rezultatele obținute de acest întreprinzător confirmă faptul că spiritul antreprenorial include competențe și valori deosebit de prețioase”.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


Soliditatea și fragilitatea creșterii economice

Soliditatea și fragilitatea creșterii economice

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Conform graficului calendaristic de apariție, grafic corelat cu întregul sistem Eurostat, Institutul Național de Statistică (INS) a publicat, la 11 octombrie a.c., al doilea set de date provizorii referitoare la dinamica produsului intern brut al României pe trimestrul al doilea și pe ansamblul primului semestru din anul în curs.

  Nr. 39, 17-23 oct. 2017


Între firesc și nefiresc

Între firesc și nefiresc

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Caracterul benefic al dezbaterilor, al schimburilor de opinii, al controverselor este asigurat, între numeroși alți factori, de claritatea expunerilor, de consistența argumentelor și, nu în ultimul rând, de respectarea proprietății noțiunilor cu care se operează. Or, dacă citești într-o publicație fraze de tipul „veniturile salariale brute reprezintă un pur artificiu, dovedindu-și, din plin, inutilitatea”, ce dezbatere – de fond – mai poate avea loc?

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Credite „dezmorțite”

Credite „dezmorțite”

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Publicarea datelor referitoare la indicatorii monetari pe primele opt luni din anul în curs a fost așteptată cu mult interes, atât la nivelul persoanelor fizice, cât și al companiilor. Deoarece, în cele mai recente luări de poziție publice ale reprezentanților BNR și ai principalelor bănci comerciale, s-au acumulat mai multe semnale pe tema creditării, toți cei preocupați de „mersul banilor” în economie au dorit să afle cum s-au confirmat tendințele în materie de creditare pe o perioadă semnificativă din 2017.

  Nr. 38, 10-16 oct. 2017


Profesia contabilă – prezent și viitor

Profesia contabilă – prezent și viitor

Ziua Națională a Contabilului Român

Teodor Brateș, Alexandra Rizea

Joi, 21 septembrie, în întreaga țară au avut loc manifestările organizate de CECCAR dedicate celei de-a XIII-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului Român, un prilej de prezentare a unor instructive bilanțuri și de proiecții spre viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat privind evoluția profesiei contabile în țara noastră, într-un larg context internațional.

  Nr. 37, 26 sept. - 9 oct. 2017


Forumul Național al PMM. Performanța în profesie și plusvaloarea în economie

Forumul Național al PMM. Performanța în profesie și plusvaloarea în economie

Ziua Națională a Contabilului Român

Teodor Brateș

Numeroase accente noi în exercitarea profesiei contabile au fost, încă o dată, relevate de desfășurarea, la 22 septembrie a.c., a celei de-a VIII-a ediții a Forumului Național al Practicilor Mici și Mijlocii (PMM). De data aceasta, sub tema generală Gândirea integrată – plusvaloare pentru PMM-uri, au fost dezbătute două subiecte care au vizat, cu precădere, perfecționarea profesională în pas cu cerințele impuse de evoluția economico-socială (...).

  Nr. 37, 26 sept. - 9 oct. 2017


Aptitudinile lingvistice și comunicarea publică

Aptitudinile lingvistice și comunicarea publică

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

În mai multe publicații și în spațiul audiovizual a crescut numărul discuțiilor și sfaturilor referitoare la virtuțile comunicării publice. Este un demers meritoriu, date fiind erorile înregistrate, în ultimul timp, în această „materie”. Numai că unele dintre erorile semnalate sunt însoțite adesea de exprimări nu mai puțin greșite. Un prim exemplu: la un post de televiziune s-a afirmat că „aptitudinile lingvistice sunt echivalentul competențelor de comunicare”.

  Nr. 37, 26 sept. - 9 oct. 2017


Proba de „anduranță” a prognozelor

Proba de „anduranță” a prognozelor

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Avem toate motivele să reținem, cu satisfacție, că pregătirile pentru sărbătorirea CENTENARULUI MARII UNIRI au intrat în linie dreaptă, că s-au desfășurat și se vor desfășura acțiuni de amploare, cu un impact emoțional deosebit de puternic, cum au fost cele dedicate victoriilor de la Mărășești, Mărăști și Oituz din urmă cu 100 de ani.

  Nr. 37, 26 sept. - 9 oct. 2017


Participarea la operațiunile bursiere – valoare adăugată în plan profesional și economico-social

Participarea la operațiunile bursiere – valoare adăugată în plan profesional și economico-social

Piața de capital

Teodor Brateș

Convorbire cu Andrei Badiu, manager de proiect – Clubul Tinerilor Experți Contabili din România și membru în Consiliul Superior al CECCAR: „Sunt dator să precizez ceea ce înțeleg prin noțiunea de «pur». Ea este legată de faptul că am avut prima tranzacție la BVB în 1997, la vârsta de 17 ani, în timp ce eram elev la Colegiul Național «Gheorghe Lazăr» din București. Este vorba despre ceea ce numim «puritatea vârstei», faptul obiectiv și obiectivizat, ca atare, și anume că ești animat de idealuri, de principii și valori nealterate de derapaje morale și nici de o altă natură. ”

  Nr. 37, 26 sept. - 9 oct. 2017


Conexiuni și pleonasme

Conexiuni și pleonasme

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o publicație cu profil economic se afirma că „dispariția corelațiilor dintre dinamica productivității muncii și veniturile salariale medii este de natură a provoca preocupări majore în sfera economico-socială”. Citind fraza respectivă, ne punem, firesc, întrebarea: cum să „dispară corelațiile” câtă vreme indicatorii respectivi continuă să reflecte realități palpabile?

  Nr. 36, 19-25 sept. 2017


Încrederea în economie, de la calcule la decizii

Încrederea în economie, de la calcule la decizii

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Controversele pe tema situației actuale și a perspectivelor economiei noastre naționale sunt deosebit de utile doar dacă argumentele și contraargumentele au o bază științifică reală. În caz contrar, sunt nu numai inutile, ci și extrem de nocive deoarece măresc semnificativ cantitatea de confuzie pe locuitor.

  Nr. 36, 19-25 sept. 2017


Provocările prezentului și viitorului

Provocările prezentului și viitorului

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Nimic nu este mai firesc în exercitarea oricărei profesii, inclusiv în expresiile ei lingvistice, decât evaluarea frecventă a prezentului și viitorului din cele mai diverse perspective. Astfel, sute de cuvinte, sintagme, propoziții și fraze conțin referiri directe și indirecte la componentele de timp ale respectivelor activități profesionale.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017


Managerii, faţă-n faţă cu ziua de mâine

Managerii, față-n față cu ziua de mâine

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Chiar dacă, lună de lună, se publică ancheta de conjunctură derulată de ani buni de Institutul Național de Statistică (INS), de fiecare dată există motive speciale care determină manifestarea unui interes deosebit față de modul în care respondenții manageri simt ceea ce se numește „pulsul economiei”.

  Nr. 34-35, 5-18 sept. 2017


Cauze şi efecte

Cauze și efecte

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-un articol referitor la execuția bugetelor locale se afirma că „există persoane pentru care banul public nu are nicio valoare, ei fiind interesați numai de cheltuirea lui în propriul interes”. În afara dezacordului gramatical trebuie subliniat că, pe fond, avem de-a face – în acest caz – cu o fractură logică. Dacă „banul public” n-ar avea „nicio valoare” pentru respectivii, atunci nu ar exista nici „interesul propriu” de a-l „acumula”.

  Nr. 32-33, 22 aug. - 4 sept. 2017


Dinamica PIB: confirmări și infirmări

Dinamica PIB: confirmări și infirmări

Comentariul ediției

Teodor Brateș

Incontestabil, a crescut gradul de interes public față de evoluția produsului intern brut (PIB). Faptul că, la nivel de masă, s-a înțeles mai bine decât în perioadele precedente că un spor de PIB înseamnă, în esență, creștere economică, a fost și este de natură a determina un curent cvasigeneral de analiză și interpretare a celui mai sintetic indicator economico-social utilizat până în prezent.

  Nr. 32-33, 22 aug. - 4 sept. 2017


Cerere și ofertă; excedent și deficit

Cerere și ofertă; excedent și deficit

La început a fost cuvântul...

Teodor Brateș

Într-o informație de presă, comentându-se unele date statistice, s-a afirmat că „slăbirea ritmului activității este atestată și de scăderea numărului de contracte neexecutate de la 50 la 46 la sută”. La o privire, chiar în „fugă”, apare limpede că, în condițiile în care scade numărul de contracte „neexecutate”, ritmul activității nu a slăbit, ci – dimpotrivă – a crescut.

  Nr. 30-31, 8-21 august 2017