20 februarie, termenul de depunere la MFP a situațiilor financiare ale instituțiilor publice pe anul 2016

20 februarie, termenul de depunere la MFP a situațiilor financiare ale instituțiilor publice pe anul 2016

Numărul 5, 14-20 februarie 2017  »  Curier legislativ

Instituțiile publice au termen până la 20 februarie pentru a depune situațiile financiare la 31 decembrie 2016 la Ministerul Finanțelor Publice (MFP), potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Ordinul nr. 191/2017, prin care se aprobă Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2016, a apărut în Monitorul Oficial nr. 103/06.02.2017. Actul normativ modifică și completează, totodată, anexa nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin OMFP nr. 629/2009.

Conform ordinului citat, situațiile financiare centralizate întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice și instituțiile publice autonome, precum și situațiile financiare privind execuția bugetelor locale pe anul 2016, întocmite de administrațiile județene ale finanțelor publice județene și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, se depun la MFP, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, Direcția de metodologie contabilă instituții publice, până la data amintită.

Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

Situațiile financiare ale anului 2016, potrivit normelor aprobate prin ordinul amintit, sunt documente oficiale în care se prezintă situația patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31 decembrie 2016. Acestea se întocmesc în moneda națională și se compun din bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile și note explicative. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă, se precizează în actul normativ.

Normele metodologice cuprind și prevederi referitoare la inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț, încheierea execuției bugetare, întocmirea (completarea), semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale.

Conform textului normativ, care citează art. 56 alin. (1) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe baza situațiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuția de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, și în urma verificării și analizării acestora, MFP elaborează contul general anual de execuție a bugetului de stat și, respectiv, contul de execuție a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului.

De asemenea, potrivit prevederilor Legii contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, MFP întocmește anual bilanțul instituțiilor publice. Acesta se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuție a bugetului de stat.

Cum am amintit mai sus, pe lângă normele metodologice, OMFP nr. 191/2017 cuprinde modificări și completări cu privire la corelațiile între formularele de situații financiare.

Formularele actualizate ce compun situațiile financiare la 31 decembrie 2016 și corelațiile dintre acestea sunt afișate pe site-ul MFP.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.