2017, sub semnul acțiunilor comune, al dialogului constructiv pentru a răspunde competent noilor oportunități și provocări

2017, sub semnul acțiunilor comune, al dialogului constructiv pentru a răspunde competent noilor oportunități și provocări

Numărul 1, 17-23 ianuarie 2017  »  Mesajul Consiliului Superior al CECCAR

Acum, la început de an, ne adresăm cititorilor revistei CECCAR Business Magazine, tuturor colegilor profesioniști contabili, cu cele mai bune gânduri, cu urarea de a obține, împreună, în 2017, rezultate tot mai bune în deplină consonanță cu angajamentul nostru unanim de a sluji interesul public. Nu este un concept abstract, ci expresia profesionalismului și a spiritului civic, manifestate, înainte de toate, prin contribuția responsabilă și competentă la consolidarea economico-financiară a entităților care beneficiază de serviciile experților contabili și contabililor autorizați, contribuții care se îngemănează în efortul comun de creștere și dezvoltare sustenabilă a întregii noastre economii naționale.

Practic, ne aflăm angajați cu toții în procesul de aplicare a deciziilor organismelor de conducere a CECCAR de la toate nivelurile, mai ales ca urmare a celui de-al XXI-lea Congres al Profesiei Contabile din România, a recentei Conferințe Naționale Extraordinare, despre care CECCAR Business Magazine vă informează în numărul de față al revistei. Suntem deschiși dialogului constructiv cu partenerii noștri, asociații profesionale și patronale, instituțiile publice, și, evident, cu toți membrii CECCAR, întrucât avem interese și obiective comune și numai prin colaborare și înțelegere reciprocă le vom putea sluji cu adevărat.

Perfecționarea activității Corpului, pe toate planurile, de la cele organizaționale și manageriale până la afirmarea mai puternică în lumea afacerilor și în relațiile cu autoritățile de reglementare, este menită să asigure promovarea intereselor comunității noastre profesionale, concordante cu cele ale întreprinzătorilor, ale economiei țării, în condițiile accentuării proceselor de globalizare și de digitalizare.

Se poate aprecia cu toată îndreptățirea că ne aflăm, toți membrii CECCAR, în plină desfășurare a acțiunilor menite să confere fiecăruia dintre noi și Corpului în ansamblu competențele necesare furnizării de valoare adăugată investitorilor, companiilor și instituțiilor de reglementare.

Cu siguranță, obiectivele stabilite și mijloacele de a le realiza anticipează noi progrese în fructificarea oportunităților din lumea economică în care trăim bazată pe date și informații pentru a oferi noi abordări privind modul tradițional de raportare, inclusiv prin îmbunătățirea raportării financiare, ceea ce ne va permite să furnizăm managementului companiilor, investitorilor, autorităților de reglementare, tuturor celor interesați informații transparente și sincere cu privire la rezultatele, situația financiară și stabilitatea activităților lor.

Așa cum am mai avut prilejul să subliniem, se conturează tot mai clar trei direcții principale prin care profesionistul contabil poate acționa pentru a minimiza amenințările reprezentate de perturbarea digitală și, la fel de important, pentru a maximiza, în interesul său, efectele acesteia:

✔  Prima este remodelarea strategiei corporative ținând cont de cerințele economiei digitale;

✔  A doua o reprezintă reîntregirea fluxurilor de venituri prin construirea de noi surse care provin din noi segmente de piață, zone geografice și modele de afaceri, având în vedere că fluxurile tradiționale „seacă” drept efect al perturbării digitale. Totodată, apar noi oportunități generate de tendința companiilor de a-și externaliza funcțiile care nu sunt de bază;

✔  A treia este calibrarea structurii costurilor – efectuarea de modificări în ceea ce privește personalul, lanțul de aprovizionare și cheltuielile generale pentru un control mai bun al costurilor și pentru a putea concura cu nou-veniții competitori low-cost, „înarmați digital”.

Din această perspectivă se identifică și tendințele majore care definesc și vor defini tot mai pregnant tehnologiile de stocare și prelucrare a datelor, tehnologiile care facilitează interacțiunea, tehnologiile financiare și tehnologiile specifice inteligenței artificiale. Aceste tendințe îl ajută pe profesionistul contabil să își îndeplinească mai bine îndatoririle față de clienți și, în cele din urmă, să adauge mai multă valoare economiei, interesului public.

Ne exprimăm convingerea, stimați colegi, că fiecare în parte și toți împreună vom acționa astfel încât să răspundem provocărilor și oportunităților cu profesionalism și responsabilitate în contextul dificil și complex al perioadei pe care o străbatem, sub impactul evoluțiilor regionale, europene și mondiale. Am dovedit că știm să facem față exigențelor profesiei noastre și o vom face cu aceeași capacitate creativă care ne-a permis și ne permite să conferim mai multă eficiență întregii noastre activități, ca profesioniști și ca cetățeni.

La mulți ani!
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.