A fost modificat OMFP nr. 1.886/2020

A fost modificat OMFP nr. 1.886/2020

Numărul 15, 21-27 apr. 2021  »  Curier legislativ

S-au stabilit, între altele, nivelul comisionului de risc și al comisionului de administrare aferente programului IMM INVEST ROMÂNIA și subprogramului AGRO IMM INVEST

În Monitorul Oficial nr. 424 din 22 aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 508/2021 al ministrului Finanțelor pentru modificarea și completarea OMFP nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenției privind implementarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenției de garantare și plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum și pentru stabilirea nivelului comisionului de risc și al comisionului de administrare pentru anul 2020.

Conform OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările și completările ulterioare, IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie, precum și fermierii, profesioniștii și formele de organizare a profesiilor liberale, care contractează credite de investiții și/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul:

Programului IMM INVEST ROMÂNIA beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naționale a României valabil la data emiterii acordului de finanțare;

Subprogramului AGRO IMM INVEST beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor, precum și de o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, respectiv 800.000 de euro pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul alimentar.

Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanțelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către FNGCIMM, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției, ca procent diferențiat în funcție de durata garanției, fiind aplicat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției.

Obligația de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanției.

Comisionul de risc se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al garanției, pentru întreaga perioadă de derulare a garanției, prin plata diferenței de către beneficiar, dacă este cazul.

După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungește creditul contractat inițial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de FNGCIMM și se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.

Comisionul de administrare este datorat FNGCIMM de către beneficiarul programului. Comisionul de administrare este calculat de FNGCIMM și este virat de instituția de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 obligația de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.

Comisionul de administrare se regularizează la scadența finală a creditului, în funcție de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenței de către beneficiar sau FNGCIMM, după caz.

După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungește creditul contractat inițial, comisionul de administrare se datorează FNGCIMM de către beneficiarul Programului și este virat de instituția de credit pe toată perioada de valabilitate a garanției și, după caz, până la data înregistrării la FNGCIMM a cererii de plată și este calculat la valoarea/soldul garanției la sfârșitul anului/anilor de derulare a garanției. Nivelul comisionului de administrare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Dobânzile aferente creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanțatorului de către beneficiarul Programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului Programului de către Ministerul Finanțelor sub formă de grant. După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, IMM-urile achită finanțatorului dobânda datorată.

Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanțării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar – AGRO IMM INVEST, finanțatorul va transmite Fondului anual, până la data de 7 decembrie, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 4b aferente Subprogramului AGRO IMM INVEST, situația componentei nerambursabile de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizat și justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de maximum 10% se face ulterior conform art. 7.15. (1) din Convenția de garantare și plată a granturilor. După verificarea anexei nr. 4b aferente Subprogramului AGRO IMM INVEST, Fondul va transmite la MF, până la data de 15 decembrie a anului de utilizare a creditului, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă.

Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de FNGCIMM

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)




Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.