A fost modificată procedura de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 și a Legii nr. 225/2015

A fost modificată procedura de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 și a Legii nr. 225/2015

Numărul 43, 17-23 nov. 2021  »  Curier legislativ

Prin Ordinul nr. 1.832/2021 al ANAF, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.096 din 17 noiembrie 2021, a fost modificată Anexa nr. 5 „Procedură pentru emiterea deciziilor de anulare a obligațiilor fiscale în baza art. 5 din Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și a prevederilor Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice“ la OPANAF nr. 2.202/2015. Potrivit ANAF, demersul are la bază Sentința civilă nr. 205/2017, pronunțată de Curtea de Apel Cluj – Secția a III-a de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 147/33/2017 format prin acțiunea derulată în instanță de societatea 3 PILLAR GLOBAL S.R.L., rămasă definitivă la data de 2 martie 2021 prin soluția nr. 1227/2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Prin respectiva sentință, a fost dispusă anularea pct.2 din cap. II din Anexa 5 a OPANAF nr. 2202/2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.

Inițiatorii menționează că, din analiza celor cuprinse în dispozitivul sentinței, a rezultat că „stabilirea datei de 24.07.2015 ca fiind data de intrare în vigoare a Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale este incorectă în contextul în care, potrivit prevederilor art.12, alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, termenul de 3 zile de intrare în vigoare a legii se calculează pe zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României (20.07.2015) și expiră la ora 24,00 a celei de  a treia zi de la publicare (22.07.2015). Prin urmare, Legea nr. 209/2015 a fost în vigoare începând cu data de 23.07.2015. Pe de altă parte, dispozițiile pct.2 al cap.II din Anexa 5 a OPANAF nr. 2202/2015 nu îndeplinesc cea de a treia condiție impusă de principiul ierarhiei actelor normative instituit de art. 77 și 78 din Legea nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare, conținând o soluție care contravine acestui principiu, respectiv art.1, alin. (1) din Legea nr. 209/2015 prevede anularea obligațiilor fiscale neachitate până la data de 23.07.2015, în timp ce dispozițiile pct.2 stabilesc refacerea evidenței fiscale în cazul stingerilor efectuate după data de 24.07.2015”.

În acest context, în vederea ducerii la îndeplinire a sentinței civile menționate, prin OPANAF nr. 1832/2021 se au în vedere:

- abrogarea dispozițiilor pct.2 al al cap.II din Anexa 5 a OPANAF nr. 2002/2015;

- completarea dispozițiilor cap.II, în sensul introducerii unui nou punct după pct.1, respectiv pct. 11, în care au fost preluate prevederile pct.2, forma în vigoare, mai puțin sintagma „respectiv 24 iulie 2015”, considerând că numai această sintagmă este în vădită neconcordanță cu dispozițiile art. 1, alin. (1) din Legea nr. 209/2015 a căror aplicare trebuie să o realizeze. Astfel, pct. 11 are următorul conținut: „În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 209/2015, compartimentul de specialitate verifică în evidența fiscală dacă obligațiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 1-4 din Legea nr. 209/2015 au fost stinse după data intrării în vigoare a acestei legi. În situația în care se constată că au fost efectuate astfel de stingeri, compartimentul de specialitate va reanaliza evidența fiscală și va reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligațiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015”.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.