Activitățile profesioniștilor contabili membri CECCAR în calitate de liber-profesioniști, neafectate de prevederile Legii nr. 213/2020

Activitățile profesioniștilor contabili membri CECCAR în calitate de liber-profesioniști, neafectate de prevederile Legii nr. 213/2020

Numărul 39-40, 6-19 oct. 2020  »  Direct de la sursă

În urma publicării în Monitorul Oficial nr. 893 din 30 septembrie a.c. a Legii nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în spațiul public au apărut o serie de interpretări legate de modul în care se vor aplica prevederile art. 6 lit. e) din OG nr. 65/1994prevedere legală care este în vigoare, în condițiile prevederilor Legii nr. 213/2020.

În acest context, vă prezentăm punctul de vedere al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – organismul profesional care gestionează profesia contabilă în România și care funcționează în baza OG nr. 65/1994.

Doctrina de drept și jurisprudența ICCJ statuează faptul că înlăturarea de la aplicare a legii generale ori de câte ori există o dispoziție specială într-o materie dată nu trebuie să fie expresă, fiind de la sine înțeleasă, întrucât este consecința directă a principiului specialia generalibus derogant. În caz contrar, sub aspectul raportului dintre legea specială și legea generală, s-ar considera nesocotită intenția legiuitorului de a reglementa anumite materii prin legi speciale. Astfel, aplicând principiul menționat anterior, legea generală se aplică în orice materie și în toate cazurile, mai puțin în acelea în care legiuitorul stabilește un regim special și derogatoriu, instituind în anumite materii reglementări speciale, care sunt prioritare față de norma de drept comun. În astfel de situații legea generală se aplică numai unde legea specială nu dispune. Or, în speța de față, modificarea adusă prin prevederile art. 34^1 alin. (2) din Legea nr. 213/2020 Codul muncii – are caracter de normă generală - NU poate afecta prevederile art. 6 lit. e) din OG nr. 65/1994, care are caracter de normă specială.

Totodată, se mai impune o precizare legată de faptul că standardul ocupațional expert legislația muncii - ce se aplică DOAR celor care au statut de angajați – a fost elaborat de specialiști în domeniu care fac parte dintr-o asociație ce NU are, însă, statut de organism profesional.

În consecință, menționăm că expertul contabil are competența profesională și legală de a efectua serviciile prevăzute de art. 6 alin. e) din OG nr. 65/1994, fără a-i fi necesară absolvirea cursului de expert legislația munciiorganizat conform standardului ocupațional. Orice altă interpretare ar conduce în mod vădit la încălcarea prevederilor art. 41 alin.  (1) din Constituția României, care stabilesc că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.

Tocmai pentru a evita orice neclaritate în legislație, anterior promulgării, CECCAR a solicitat autorităților competente analizarea posibilității reexaminării proiectului de lege în Parlamentul României. S-a considerat, însă, că nu este cazul, proiectul de lege fiind promulgat în forma inițială, având în vedere că expertul contabil, ca liber-profesionist, își poate desfășura în continuare activitatea în domeniul salarizării și evidenței electronice a personalului, în baza art. 6 alin. e) din OG nr. 65/1994.În concluzie, menționăm încă o dată faptul că Legea nr. 213/2020 nu poate interzice membrilor CECCAR să desfășoare activitățile prevăzute în OG nr. 65/1994, în calitate de liber-profesioniști.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.