ANAF a publicat o serie de precizări privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente care datorează contribuție la fondul de tranziție energetică

ANAF a publicat o serie de precizări privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente care datorează contribuție la fondul de tranziție energetică

Numărul 45, 16-22 nov. 2022  »  Direct de la sursă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea „Asistență contribuabili”, o serie de precizări privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică conform art.IV din OUG nr.119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022.

Astfel, persoana nerezidentă care nu este înregistrată fiscal în România și datorează contribuția la Fondul de Tranziție Energetică are obligația înregistrării fiscale potrivit art.82 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Solicitarea înregistrării fiscale se face: direct sau printr-un împuternicit desemnat potrivit art.18 din Codul de procedură fiscală - de către persoana nerezidentă care are rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene, respectiv al Spațiului Economic European sau care are rezidența într-un stat care este parte a unui instrument juridic internațional semnat de România și care cuprinde prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și recuperarea creanțelor fiscale; ♦ printr-un împuternicit desemnat potrivit art.18 din Codul de procedură fiscală - de către celelalte persoane nerezidente.

În vederea înregistrării fiscale, persoana nerezidentă, direct sau prin împuternicit, completează și depune, după caz, unul dintre următoarele formulare: formularul (030) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal" - în cazul persoanelor fizice nerezidente; ▪ formularul (015) "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în România" - în cazul celorlalte categorii de persoane nerezidente.

„La completarea formularului de înregistrare fiscală, persoanele nerezidente, care datorează numai contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, nu completează secțiunile privind vectorul fiscal, întrucât această contribuție nu este o obligație fiscală”, subliniază ANAF. Formularul va fi însoțit de acte doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta.

Formularul de înregistrare fiscală se depune astfel: ▪ în cazul persoanelor nerezidente care solicită direct înregistrarea fiscală – la organul fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozițiilor legale fiscale, potrivit art.40 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, și anume organul fiscal în a cărui rază teritorială se realizează tranzacționarea de energie. În cazul în care tranzacționarea se realizează pe piețele administrate de OPCOM, organul fiscal competent este Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice; ▪ în cazul persoanelor nerezidente care au obligația/optează să-și desemneze un împuternicit potrivit art.18 din Codul de procedură fiscală - la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului.

În ceea ce privește persoanele nerezidente care operează pe piețele de energie din România, ANAF precizează că acestea sunt obligate să constituie, în termen de 15 zile, garanții sub formă de cash colateral, respectiv consemnare de mijloace bănești la o unitate a Trezoreriei Statului pe seama organului fiscal central sau scrisoare de garanție bancară. Cuantumul garanției este de 1 milion euro, echivalent în lei, stabilit la cursul comunicat de Banca Națională a României la data constituirii garanției. Procedura privind depunerea declarației pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, precum și de constituire și executare a garanției, a fost aprobată prin OPANAF nr. 1843/2022.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.