ANAF a publicat pe site-ul instituţiei Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

ANAF a publicat pe site-ul instituției Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Telex » Știri 3 aprilie 2019  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe portalul instituției Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. Acesta este disponibil la rubrica Servicii Online – poziția 14.

„Totodată, a fost creată aplicația de portal prin intermediul căreia se pot depune Cererile de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (formular 163). La depunerea cererii 163 contribuabilul primește, în recipisă, indexul de depunere a formularului. Cererea se transmite online, prin intermediul portalului e-guvernare.ro”, precizează ANAF, într-un comunicat.

Potrivit art.25 alin.(4) lit.i) din Codul fiscal, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă, la data încheierii contractului, aceste entități sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri, astfel cum prevăd dispozițiile art.56 alin.(1^1) din Codul fiscal.

În cazul persoanelor fizice, pentru veniturile realizate în anul 2018, acestea pot opta pentru direcționarea unei sume reprezentând 2% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Reprezentanții ANAF precizează că, pentru a beneficia de virarea sumelor reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile realizate în anul 2018, entitățile NU trebuie să fie înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

„Începând cu veniturile realizate în anul 2019, persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, potrivit art.123^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, modificat prin Legea nr.30/2019. În conformitate cu art.123^1 alin.(2) din actul normativ menționat mai sus, entitățile nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, precum și unitățile de cult, beneficiază de virarea sumelor dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul de venit figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”, se menționează în comunicat.

Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții: desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere; și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege; nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege; nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

„Condițiile de mai sus sunt verificate de organul fiscal în a cărui evidență respectiva entitate/unitate de cult este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, pe baza informațiilor existente în evidențele fiscale. Prezentarea de către entitățile/unitățile de cult a certificatelor de atestare fiscală eliberate de direcțiile de impozite și taxe din subordinea unităților administrativ-teritoriale este necesară, deoarece organul fiscal nu deține informații privind impozitele și taxele locale datorate de contribuabili unităților administrativ-teritoriale”, se precizează în comunicat.

Constituirea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale a fost reglementată de art.I pct. (1^3) din Legea nr.30/2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin care a fost modificat și completat art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.