ANAF a publicat pentru consultare proiectul de ordin referitor la organizarea și operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN

ANAF a publicat pentru consultare proiectul de ordin referitor la organizarea și operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN

Telex » Știri 16 octombrie 2020  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin al președintelui ANAF privind organizarea și operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN și pentru aprobarea procedurii privind obligația instituțiilor de credit, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică de a furniza informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Acest ordin urmează să abroge Ordinul președintelui ANAF nr. 3770/2015.

Ordinul ANAF nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală prevede procedura aplicabilă de către ANAF.

Ca urmare a unor modificări aduse reglementărilor în domeniu la nivel european în ultimii ani, s-a stabilit un cadru juridic eficient și cuprinzător pentru abordarea colectării de bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea obligației ca statele membre să identifice, să înțeleagă și să atenueze riscurile legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului. „Astfel, modificările aduse prin Directiva 2018/843 vizează necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de problema anonimatului aferent tranzacțiilor cu monede electronice, cum ar fi includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele electronice și monedele fiduciare (adică monedele și bancnotele desemnate ca având curs legal și moneda electronică ale unei țări, acceptate ca mijloc de schimb în țara emitentă) în categoria entităților raportoare pentru instituirea unor obligații în sarcina acestora care să conducă la identificarea activităților suspecte”, se precizează în Referatul de aprobare a actului normativ.

Inițiatorii proiectului precizează că, în vederea transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE, la data de 15 iulie 2020, în Monitorul Oficial nr. 620, Partea I, a fost publicată OUG nr. 111/2020 din 1 iulie 2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

Astfel, prin actul normativ adoptat este modificat art. 61 din Legea nr. 207/2015 în vederea extinderii sferei de aplicare a acestuia asftel încât, pe lângă instituțiile de credit, sunt obligate să transmită o serie de date și informații și instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată. „Această modificare este justificată de necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de problema anonimatului aferent tranzacțiilor cu monede electronice, cum ar fi includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele electronice și monedele fiduciare în categoria entităților raportoare pentru instituirea unor obligații în sarcina acestora care să conducă la identificarea activităților suspecte”, precizează reprezentanții ANAF.

De asemenea, prin OUG nr. 111/2020, în Codul de procedură fiscală a fost introdus art. 61^1 prin intermediul căruia se propune organizarea și operaționalizarea la nivelul ANAF a Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN, reglementându-se totodată, categoriile de informații ce pot fi accesibile prin intermediul acestuia, precum și modalitatea și condițiile de accesare a acestuia. Prin actul normativ se asigură înființarea Registrului central electronic, care permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului precum și casete de valori deținute de o instituție de credit pe teritoriul României, precum și asigurarea accesului Oficiului la acesta în mod direct și fără întârziere, și a autorităților competente naționale pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin. Acest acces contribuie la combaterea utilizării abuzive a entităților corporative și a altor entități juridice și a construcțiilor juridice în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului atât prin acordarea de sprijin la investigații, cât și prin efectele asupra reputației. De asemenea, facilitează punerea la dispoziție în timp util și eficient a informațiilor pentru instituțiile financiare, precum și pentru autorități, inclusiv autorități din țări terțe, implicate în combaterea unor astfel de infracțiuni.

De asemenea, prin modificările legislative aduse Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se creează cadrul necesar consolidării mecanismului național de prevenire și combatere a spălării banilor, conform Recomandărilor FATF, precum și o transparență mai mare a tranzacțiilor financiare.

Ținând cont de modificările legislative amintite, a fost elaborat acest proiect de ordin, „urmărind în acest fel îndeplinirea obiectivelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu precădere în întreprinderea măsurilor necesare diminuării gradului de evaziune fiscală”, subliniază inițiatorii proiectului în Referatul de aprobare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.