ANAF a publicat un Ghid privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al UE

ANAF a publicat un Ghid privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al UE

Telex » Știri 2 octombrie, 14:47  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat astăzi, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență contribuabili, un Ghid privind recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene. Materialul informativ cuprinde informații referitoare la: cine poate poate beneficia de rambursarea TVA; unde se găsește formularul 318 și instrucțiunile de completare; modul în care se depune formularul 318; termenul de depunere a formularului 318; perioada pentru care poate fi solicitată rambursarea; condițiile necesare transmiterii cererii autorității competente din statul membru de rambursare; termenul de soluționare a cererii.

În Ghid, se menționează că persoanele impozabile stabilite în România, care au efectuat importuri și achiziții de bunuri/servicii în alt stat membru al UE, pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitată în acel stat, prin completarea și depunerea formularului 318 „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal”. Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membru de rambursare, o persoană impozabilă stabilită în România trebuie să efectueze operațiuni care dau dreptul de deducere în România. În cazul în care o persoană impozabilă efectuează în România atât operațiuni care dau drept de deducere, cât și operațiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabilă care corespunde operațiunilor cu drept de deducere.

Modelul și conținutul formularului 318, instrucțiunile de completare ale acestuia precum și procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al UE au fost aprobate prin OPANAF nr. 2810/2016. Formularul 318 împreună cu instrucțiunile de completare ale acestuia sunt afișate pe portalul ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: „Servicii online/Rambursare TVA din UE”.

Pentru a obține rambursarea taxei pe valoarea adăugată în statul membru de rambursare, solicitantul completează și depune prin transmiterea, pe cale electronică, respectivului stat membru, a formularului 318. Formularul se depune prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de ANAF. Pentru aceasta este necesar să se descarce, să se completeze și să se valideze formularul 318 (se apasă butonul „VALIDARE” din formular, pentru a elimina eventualele greșeli și se aplică semnătura electronică, apoi va apărea butonul cu textul „Trimite” și se apasă pe el pentru expediere).

Cererea de rambursare – formular 318 se completează în format electronic și se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de ANAF, până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic și de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot, însă, viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională a statului de rambursare. În cazul în care cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la o perioadă rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională a statului de rambursare. La completarea perioadei de rambursare este necesar să se aibă în vedere „Lista de preferințe a statelor membre” cuprinsă în Instrucțiunile de rambursare TVA din UE, afișată pe site-ul ANAF.

După transmiterea formularului 318 de către solicitant, prin intermediul portalului ANAF se verifică, cu ajutorul aplicației informatice, dacă: în perioada de rambursare înscrisă în cerere, solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal; documentele înscrise în secțiunea „Lista operațiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile stabilite în România.

După transmiterea cererii de rambursare, pentru a vedea stadiul în care se află cererea, este necesară logarea pe portalul ANAF, secțiunea „Autentificare Certificat”. Ca urmare a accesării secțiunii vor fi afișate informații despre contul contribuabilului. Se va selecta rubrica „DECLARAȚII DEPUSE”, apoi „RAMBURSARE TVA”. Ulterior, se va selecta contribuabilul pentru care s-a depus declarația și se va vizualiza „ISTORIC DECLARAȚII”. Aici se vor regăsi toate mesajele de validare, inclusiv cele din străinătate.

Doar în situația în care condițiile sunt îndeplinite, se atribuie un număr de referință cererii de rambursare (318), aceasta fiind transmisă electronic împreună cu toate documentele atașate, autorității competente din statul membru de rambursare. Numărul de referință al cererii atribuit la transmitere trebuie înscris pe toate documentele referitoare la cererea respectivă. Acest număr se găsește pe portalul ANAF în „SPAȚIUL DVS. PRIVAT”. În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile menționate anterior, cererea nu este înaintată statului membru de rambursare.

Statul membru de rambursare îi comunică solicitantului decizia de aprobare sau respingere a cererii de rambursare în termen de patru luni de la data primirii cererii de către statul membru respectiv. În cazul în care cererea de rambursare este respinsă integral sau parțial, motivele respingerii sunt comunicate solicitantului, împreună cu decizia, de către statul membru de rambursare. Contestațiile împotriva deciziilor de respingere a unor cereri de rambursare pot fi depuse de către solicitant la autoritățile competente ale statului membru de rambursare, în forma și în termenele prevăzute pentru contestațiile introduse de către persoane stabilite în statul membru respectiv cu privire la cererile de rambursare.

Noul Ghid publicat pe site-ul ANAF oferă numai informații generale. Informații detaliate sau clarificări se pot obține astfel: apelând Serviciul central de asistență contribuabili - Contact Center la numărul de telefon 031.403.91.60; prin intermediul Formularului de contact din cadrul Spațiului Privat Virtual (unde se pot solicita și informații supuse secretului fiscal); prin intermediul Formularului de contact din spațiul public al portalului ANAF (doar pentru informații cu caracter general); la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.