ANAF a publicat un material informativ despre principalele deficiențe constatate în urma acțiunilor de control, precum și cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili în semestrul II din 2021

ANAF a publicat un material informativ despre principalele deficiențe constatate în urma acțiunilor de control, precum și cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili în semestrul II din 2021

Numărul 14, 13-19 apr. 2022  »  Direct de la sursă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, la secțiunea Asistență Contribuabili, un material informativ despre principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control, precum și cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili în semestrul II 2021. Documentul – elaborat în vederea creșterii transparenței și a comunicării cu mediul de afaceri și cu cetățenii – este structurat în două părți: ♦ Principalele deficiențe constatate ca urmare a acțiunilor de control și ♦ Cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili.

În ceea ce privește acțiunile de control întreprinde de Direcția generală antifraudă fiscală, principalele deficiențe constatate pe linia descoperirii și combaterii evaziunii fiscale au fost sintetizate astfel: cazuri în care contribuabilii au evidențiat, în actele contabile sau în alte documente legale, cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale ori au evidențiat alte operațiuni fictive în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale; cazuri în care contribuabilii nu au evidențiat, în tot sau în parte, în actele contabile ori în alte documente legale, operațiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale. Fiecare dintre acestea este prezentat detaliat în materialul publicat de ANAF.

De asemenea, documentul include tipologia faptelor pentru care au fost aplicate principalele sancțiuni contravenționale: nedotarea cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic; neconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF; neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale potrivit reglementărilor legale, respectiv neemiterea de bonuri fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate; neîntocmirea de documente justificative pentru sumele introduse/extrase din unitățile de vânzare; nerespectarea reglementărilor cu privire la întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor distruse; încasări/plăți fragmentate în numerar de la/către beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei; achiziționarea produselor accizabile de la persoane care desfășoară activități de distribuție și comercializare angro a băuturilor alcoolice și tutunului prelucrat fără a deține atestat de comercializare emis de autoritatea competentă; deținerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute de lege.

Autorii documentului prezintă, pe larg, și deficiențele constatate privind stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabililor/plătitorilor.

Între deficiențele constatate de Direcția generală coordonare control fiscal se regăsesc următoarele: nerespectarea prețurilor de transfer aferente tranzacțiilor derulate cu societățile afiliate având drept consecință fiscală ajustarea veniturilor din exploatare; nejustificarea cu documentele prevăzute de lege a scutirii de TVA, aferentă livrărilor intracomunitare de bunuri și servicii către clienți din state membre UE, care au comunicat un cod valid de TVA; neîndeplinirea cerințelor impuse de prevederile legale, în ceea ce privește acordarea de discounturi/reduceri comerciale către principalii clienți în funcție de volumul tranzacțiilor, acestea neputând fi încadrate ca reduceri comerciale de tip risturne; efectuarea de către unele societăți a plăților integrale pentru redevențele realizate din România, fără a reține impozitul datorat de către nerezident, având drept consecință suportarea impozitului de către plătitorul de venit (acesta având obligația legală de a calcula, reține, declara și vira la bugetul de stat impozitul pentru veniturile brute realizate din România de persoana nerezidentă); neînregistrarea TVA colectată cu cota de 19%, aferentă veniturilor din transmisii video electronice, conform prevederilor legale; nedeclararea și neplata TVA aferentă livrărilor efectuate în perioada în care codul de TVA a fost anulat (contribuabilul verificat ar fi trebuit să declare și să plătescă TVA aferentă, în baza formularului D311 – „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat”); neînregistrarea în scopuri de TVA după depășirea plafonului de scutire, respectiv 300.000 lei pentru întreprinderile mici; completarea eronată a decontului de TVA, prin declararea eronată a sumei taxei deductibile pentru care a luat naștere dreptul de deducere în perioada fiscală de raportare și, după caz, a sumei taxei pentru care s-a exercitat dreptul de deducere, în condițiile prevăzute de lege, respectiv declararea eronată a sumei taxei colectate a cărei exigibilitate a luat naștere în perioada fiscală de raportare.

Controalele efectuate de Direcția generală control venituri persoane fizice au scos în evidență următoarele categorii de deficențe (prezentate pe larg în material): deficiențe privind modul de completare a situațiilor financiare depuse de persoanele juridice; deficiențe privind modul de organizare și conducere a evidenței contabile la persoanele juridice deținute/administrate de cãtre persoanele fizice verificate, cu privire la raporturile economice/juridice derulate între acestea; deficiențe privind interpretarea prevederilor legale referitoare la sarcina probei în dovedirea situației fiscale personale.

În urma acțiunilor de control derulate de Direcția generală a vămilor, autorii materialului detaliază două categorii de deficiențe: deficiențe constatate la completarea în declarațiile vamale de import a originii nereferențiale a bunurilor; deficiențe constatate privind încadrarea tarifară.

Partea a doua a materialului prezintă cele mai frecvente întrebări adresate prin intermediul canalelor de oferire a îndrumării și asistenței contribuabililor, respectiv telefon, e-mail și scris, precum și răspunsurile la acestea.

Potrivit materialului informativ publicat de ANAF, cele mai frecvente 10 întrebări adresate de contribuabili sunt următoarele: Cum se realizează înregistrarea persoanelor fizice în Spațiul Privat Virtual?; Cum și când se declară veniturile din cedarea folosinței bunurilor (închiriere bunuri imobile)?; Când se completează declarația de înregistrare/mențiuni/radiere?; Care este termenul de depunere a declarației de înregistrare fiscală?; Care este procedura de modificare a vectorului fiscal?; Cine completează declarația unică?; Care sunt modalitățile de depunere a declarației unice?; Când se efectuează plata impozitului pe venit și contribuțiilor de asigurări sociale pentru venitul estimat din activități independente în anul 2021?; Cum se stabilește impozitul anual datorat de către persoanele fizice?; Cum se pot plăti obligațiile fiscale?.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.