ANAF a publicat un material informativ privind modalitățile de efectuare a plăților către administrația fiscală

ANAF a publicat un material informativ privind modalitățile de efectuare a plăților către administrația fiscală

Numărul 1, 11-17 ian. 2023  »  Direct de la sursă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, Broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către această instituție.

Astfel, contribuabilii își pot îndeplini obligațiile de plată reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat prin următoarele modalități:

cu cardul bancar sau numerar la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora aceștia își au domiciliul fiscal;

online, cu cardul, prin intermediul Spațiului Privat Virtual sau al platformei Ghiseul.ro (numai pentru persoanele fizice);

prin virament bancar. În broșură este inclus un model de completare a ordinului de plată. Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul ANAF, în secțiunea Asistență contribuabili – Plata obligațiilor fiscale – Codurile IBAN.

În secțiunea „Beneficiar”, câmpul „Cod de identificare fiscală” se completează CNP-ul / CIF-ul / CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata, iar în cazul punctelor de lucru cu minimum cinci angajați pentru care există obligația plății impozitului pe veniturile din salarii, CUI-ul punctului de lucru. Ordinul de plată poate fi completat și cu ajutorul aplicației OPFV de pe site-ul ANAF, secțiunea „Asistență contribuabili - Programe utile”. Pentru efectuarea plăților pot fi utilizate și serviciile e-banking.

prin ordin de plată multiplu electronic (OPME). Poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” poate fi obținut astfel:

prin descărcare de pe site-ul Ministerului Finanțelor, Sistemul național de raportare Forexebug – Informații publice – Formulare;

de la unitățile teritoriale ale trezoreriei statului.

Formularul „Ordin de plată multiplu electronic (OPME)” se completează și se depune online prin Sistemul național de raportare Forexebug de către instituțiile publice și, respectiv, prin intermediul serviciului „Depunere declarații” de către operatorii economici și alte entități decât instituții publice.

Recipisele aferente depunerii și validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spațiul Privat Virtual (SPV), secțiunea Mesaje;

cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale. În broșură este inclus un model de completare a mandatului poștal. Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei Statului se regăsec pe deciziile de impunere sau pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în secțiunea Asistență contribuabili - Plata obligațiilor fiscale – Codurile IBAN. Mandatul poștal se completează în secțiunea „Destinatar”, câmpul „C.I.F./C.U.I.” cu CNP-ul/ CIF-ul/ CUI-ul contribuabilului pentru care se face plata.

Numărul de evidență a plății este utilizat de:  contribuabilii care aleg să plătească obligații fiscale stabilite de organele de inspecție fiscală, amenzi care se fac venit la bugetul de stat, obligații fiscale cuprinse în decizii de amânare la plată; terții popriți, instituțiile de credit, autoritățile sau instituțiile publice, după caz, pentru virarea sumelor ce se cuvin debitorilor, ca urmare a executării silite.

Numărul de evidență a plății se regăsește pe: decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală; decizia de amânare la plată a obligațiilor fiscale; sau poate fi obținut prin: accesarea programului de asistență de pe site-ul ANAF, secțiunea „Asistență contribuabili - Programe utile”; solicitarea la organul fiscal competent.

Acest număr se utilizează astfel: se înscrie în ordinul de plată la rubrica „Număr de evidență a plății”; în cazul plăților efectuate la ghișeu, se comunică la casierie, în vederea înscrierii în chitanță; în cazul documentelor de plată, altele decât ordine de plată sau chitanțe pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții, se înscrie la rubrica „Explicații”.

Cei interesați pot obține mai multe informații de pe pagina de internet www.anaf.ro, telefonic – la numărul 031.403.91.60, precum și la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.