ANAF: Procedura privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, în consultare publică

ANAF: Procedura privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, în consultare publică

Telex » Știri 30 septembrie, 15:04  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, au fost dispuse măsuri în domeniul protecției sociale, prin care unele categorii profesionale (profesioniști, avocați și persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe) au beneficiat de indemnizații lunare în cazul întreruperii, reducerii sau suspendării activității, acestea fiind reglementate prin următoarele acte normative: OUG nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru indemnizațiile acordate, contribuabilii datorează impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate. Obligațiile fiscale se stabilesc de contribuabil și se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Indemnizațiile acordate potrivit actelor normative menționate anterior constituie venituri din desfășurarea activității, iar calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității. De asemenea, aceste venituri nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (2) și art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 1391, art. 146 alin. (12), art.1471, art.1572, art. 168 alin. (11), art. 1691 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru unele categorii de venituri asimilate salariilor (remunerații, indemnizații, alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau înnatură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare) pentru activitatea desfășurată în străinătate se datorează contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate, care se declară în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice- Capitolul I. Prevederile menționate se aplică începând cu anul fiscal 2021.

Totodată, potrivit OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu veniturile obținute în anul 2022, pentru veniturile din pensii din străinătate pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, obligațiile fiscale se declară de contribuabil prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I. Potrivit dispozițiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, nedepunerea declarației fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere.

În acest context – menționează ANAF în Referatul de aprobare –, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și/sau impozitul pe venit, pentru indemnizațiile acordate potrivit actelor normative menționate mai sus, respectiv pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate și veniturile obținute din pensii din străinătate, prin proiectul de ordin supus consultării publice se propune aprobarea următoarelor:

♦ Procedura privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate;

♦ Notificare privind nedeclararea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate;

♦ Referat privind estimarea bazei de calcul în cazul stabilirii din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate;

♦ Decizie privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate;

♦ Decizie de anulare a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate.

Procedura și formularele menționate se vor utiliza pentru stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile acordate reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale, precum și pentru unele venituri realizate din străinătate, începând cu anul fiscal 2021.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.