ANAF propune modificarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

ANAF propune modificarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale

Telex » Știri 24 aprilie 2020  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANAF privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale.

Potrivit Referatului de aprobare a actului normativ, scopul comun al MFP și ANAF îl reprezintă implementarea sistemului electronic de poprire a conturilor bancare, prin automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare de către organele fiscale din subordinea ANAF, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită. Începand din iunie 2017, actele de executare silită privind înființarea și ridicarea popririlor bancare se comunică instituțiilor de credit, printr-un mecanism de comunicare masivă a acestora, sens în care s-a pus la dispoziția instituțiilor de credit, de către ANAF, o platformă de pe care se descarcă de către comunitatea bancară fișierele aferente.

„Deși a fost implementat acest mecanism, disponibilitățile bănești ale debitorilor sunt afectate, întrucât fiecare instituție de credit virează sumele pentru care au fost înființate popriri bancare, fără a avea cunoștință de cele deja virate de către celelalte instituții de credit, ceea ce conduce în multe situații la blocarea/virarea sumelor existente în conturile debitorilor peste sumele înscrise în adresa de înființare a popririi”, spun inițiatorii. În acest context, reprezentanții ANAF menționează că se impune îmbunătățirea mecanismului deja existent, prin automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită. „Astfel, prin noul mecanism, se are în vedere ca disponibilitățile bănești existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare, astfel încât să nu producă sincope în activitatea desfășurată de aceștia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate, în timp real, având în vedere că încetarea măsurii de înființare a popririi bancare se va efectua masiv, de la nivel central al ANAF, pe baza schimbului rapid de informații cu instituțiile de credit”, se precizează în Referatul de aprobare.

Având în vedere necesitatea implementării acestui nou mecanism, prin OG nr. 5/2020 au fost modificate și completate prevederile Codului de procedură fiscală, astfel creându-se cadrul legal pentru realizarea acestuia. Totodată, în data de 23 decembrie 2019 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.1031, OUG nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, act normativ care la art.VI prevede abrogarea, începând cu data de 1 februarie 2020, a OG nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 275/2017. De asemenea, prin Ordinul președintelui ANAF nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice, s-au aprobat modelele, precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și de păstrare a unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale. „Ținând cont de cele de mai sus, pentru o aplicare unitară a prevederilor actelor normative invocate, este necesară modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 63/2017, atât pentru modificarea și completarea unor modele de formulare care vor fi utilizate în procedura de executare silită prin poprire, cât și introducerea unor noi modele de formulare, astfel încât procesul de poprire să poată fi realizat în bune condiții de către organele de executare silită”, se precizează în Referatul de aprobare.

Potrivit ANAF, modelele de formulare care se impun a fi modificate sunt următoarele:

 • Adresa de înființare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești;
 • Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, ca urmare a transformării măsurilor asigurătorii în măsuri executorii. „Menționăm că în OPANAF nr.63/2017, această adresă avea denumirea de Adresa de înființare a popririi executorii asupra disponibilităților bănești, astfel motivăm modificarea denumirii, încât s-a considerat necesar că trebuie să reiasă clar faptul că este vorba de transformare a unor măsuri asigurătorii în măsuri executorii, pentru a nu fi confundată de către instituțiile de credit cu Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești, care este utilizată în procedura normală de executare silită”, spun inițiatorii;
 • Adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
 • Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor;
 • Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești.

De asemenea, s-a considerat necesar a se modifica și următoarele modele de formulare utilizate în activitatea de executare silită, în vederea îmbunătățirii acestora și corelării cu modificările legale în vigoare, respectiv:

 • Adresa de înființare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra disponibilităților bănești;
 • Decizie de ridicare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Decizie de ridicare a sechestrului asigurător aplicat asupra bunurilor;
 • Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Adresa de înființare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autoritați sau instituții publice;
 • Adresa de înștiințare privind înființarea popririi;
 • Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării reținerilor;
 • Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra sumelor datorate debitorului de catre terți;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate.

Totodată, în ceea ce privește Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de catre terți, s-a considerat necesar ca formularul prevăzut în Anexa nr.21 din OPANAF nr.63/2017 să fie abrogat, iar elementele care privesc transformarea măsurilor asigurătorii în măsuri executorii să fie preluate în modelul de formular prevăzut în Anexa nr.25, întrucât conținutul modelului de formular era similar doar obiectul de emitere fiind diferit, motiv pentru care nu se impune utilizarea de modele de formulare distincte. Astfel, în acest caz, organul de executare silită va bifa după caz, dacă este vorba despre înființare poprire sau despre transformare din măsuri asigurătorii în măsuri executorii.

Referitor la modelul de formular Adresa de înștiințare privind înființarea popririi, și în acest caz s-a considerat necesar ca formularul prevăzut în Anexa nr.22 din OPANAF nr.63/2017 să fie abrogat, iar în cuprinsul adresei de înștiințare transmisă debitorului, astfel cum a fost modificată și completată prin prezentul proiect de act normtiv, să se facă referire la toate măsurile care privesc înființarea popririi, întrucat, la fel ca în situația anterioară, conținutul adresei de înființare era similar doar obiectul de emitere fiind diferit, motiv pentru care nu se impune utilizarea de modele de formulare distincte. Astfel, și în acest caz, organul de executare silită va bifa după caz, ce măsură de executare silită prin poprire a fost înființată pentru care se înștiințează debitorul.

De asemenea, atât din Adresa de suspendare, temporară, totală sau parțială a indisponibilizării conturilor, cât și din Adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești, a fost eliminată trimiterea prin care acestea erau comunicate și debitorului, întrucat în forma veche acestea conțineau și elemente care priveau doar debitorul și nu era necesar a fi cunoscute și de instituția de credit sau terțul poprit. Ținând cont de aceste aspecte se impune completarea OPANAF nr.63/2017, cu două noi modele de formulare, respectiv, Adresa de înștiințare privind suspendarea măsurilor de executare silită și Adresa de înștiintare privind continuarea măsurilor de executare silită, prin care debitorul va fi înștiintat cu privire la măsura de suspendare sau continuare a măsurilor de executare silită prin poprire (bancă/terți).

De asemenea, ANAF menționează că, urmare modificării art. 230 alin. (5) și art. 233 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, se impune introducerea unui nou model de formular, respectiv Adresa privind actualizarea sumelor rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înființate, care să fie emisă de organul de executare silită competent și prin care terțul poprit/instituția de credit să fie informați cu privire la suma ramasă de recuperat, astfel încât aceștia să procedeze la virarea sumelor rămase nestinse în evidența fiscală, iar activitatea debitorilor să nu fie afectată.

În altă ordine de idei, au fost modificate dispozițiile art. 253 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii unor prevederi ce conferă posibilitatea cumparatorului de a plăti în rate, pe lângă prețul de adjudecare a bunului imobil, și prețul de adjudecare a bunului mobil achiziționat în cadrul procedurii de licitație organizată de către organul fiscal central pentru valorificarea acestuia. În acest context, au fost modificate și dispozițiile art. 254 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin care se reglementează condițiile în care se încheie procesul verbal de adjudecare, precum și elementele pe care trebuie să le conțină acest formular utilizat în cadrul procedurii de executare silită.

Având în vedere modificările legislative expuse, inițiatorii actului normativ menționează că este necesară modificarea corespunzătoare a următoarelor modele de formulare prevăzute de Ordinul președintelui ANAF nr. 63/2017, respectiv:

 • Cerere de participare la licitație și oferta de cumpărare;
 • Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile;
 • Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile;
 • Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile;
 • Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile.

Totodată, au fost modificate și următoarele modele de formulare din Ordinul președintelui ANAF nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, emise și tipărite prin intermediul unității de imprimare rapidă:

 • Adresa de înființare a popririi asupra disponibilitaăților bănești;
 • Adresa de înștiințare privind înființarea popririi;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;
 • Adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 • Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra sumelor datorate debitorului de către terți.

Proiectul de ordin, Referatul de aprobare și cele 30 de Anexe pot fi consultate pe site-ul ANAF, la rubrica Transparență decizională.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!

Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.