ANAF propune noi reglementări privind contractele de fiducie

ANAF propune noi reglementări privind contractele de fiducie

Telex » Știri 13 iulie, 15:24  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a fost instituită obligativitatea transmiterii către organul fiscal central de informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul real al fiduciilor și organizarea la nivel central a registrului fiduciilor. Potrivit art.780 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub sancțiunea nulității absolute, contractul de fiducie și modificările sale trebuie să fie înregistrate, la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Pentru aplicarea acestor prevederi a fost emis OPANAF nr. 816/2020, prin care a fost aprobată procedura de înregistrare a contractelor de fiducie la organul fiscal central, organizarea și funcționarea Registrului central al fiduciilor, precum și modelul și conținutul formularului „Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie”. Reglementările referitoare la organizarea Registrului central al fiduciilor au fost modificate și completate prin OUG nr. 111/2020. Modificările au vizat, în principal: extinderea sferei de cuprindere a Registrului central al fiduciilor, fiind instituită obligația de înregistrare în acest registru și a construcțiilor juridice similare fiduciilor; instituirea obligației instituțiilor raportoare și a autorităților de a informa Oficiul și autoritățile care gestionează aceste registre cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin; instituirea obligației autorităților care gestionează registrele beneficiarilor reali să înscrie în respectivele registre, de îndată, o mențiune provizorie cu privire la existența unei neconcordanțe.

În Referatul de aprobare se mai menționează că, pe lângă obligația de a constitui și gestiona Registrul central al fiduciilor, ANAF are și obligația, potrivit prevederilor art.19 alin.(8^1) din Legea nr. 129/2019, să asigure accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor prevăzut la art.19 alin.(5) lit.c):

a) autorităților care au competențe de supraveghere și control, organelor judiciare, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, și Oficiului, în timp util, fără nicio restricție și fără a alerta persoana în cauză;

b) entităților raportoare atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei;

c) oricărei persoane fizice sau juridice care poate demonstra un interes legitim;

d) oricărei persoane fizice sau juridice care înaintează o cerere scrisă în ceea ce privește o fiducie sau o construcție juridică similară care deține o participație ce îi asigură controlul în orice persoană juridică de drept privat, altele decât cele prevăzute la alin.(1), în mod direct sau indirect, inclusiv prin acțiuni la purtător sau prin control exercitat prin alte mijloace.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art.19 alin.(82) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, în cazul persoanelor fizice sau juridice îndreptățite conform art.19 alin.(81) lit. c) și d), este asigurat cu condiția înregistrării online și plății unei taxe administrative stabilită de ANAF, care nu trebuie să depășească costurile administrative asociate punerii la dispoziție a informațiilor, inclusiv costurile de întreținere și dezvoltare a registrului. Procedura privind înregistrarea online și cuantumul taxei/tarifului se aprobă prin ordin al președintelui ANAF.

Avându-se în vedere prevederile legale menționate, inițiatorii proiectului precizează că se impun următoarele: actualizarea declarației de înregistrare a contractelor de fiducie și a Registrului central al fiduciilor potrivit dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare; completarea, atât a procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei cu prevederi referitoare la înscrierea unei mențiuni provizorii cu privire la existența unei neconcordanțe între informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin entitățile raportoare, cât și a Registrului central al fiduciilor cu o rubrica privind mențiunea provizorie; aprobarea procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

În acest context, prin acest proiect de ordin se propune aprobarea:

procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau a construcțiilor juridice similare fiduciei și a organizării și funcționării Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor la organul fiscal competent;

procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor;

modelului și conținutului formularelor utilizate la înregistrarea/accesul în/la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.