ANAF: Subcriteriile de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, în consultare publică

ANAF: Subcriteriile de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, în consultare publică

Numărul 25-26, 29 iun. - 12 iul. 2022  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională proiectul de Ordin privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că managementul riscurilor de neconformare fiscală are un rol determinant în creșterea eficienței și eficacității măsurilor întreprinse de ANAF în scopul atingerii obiectivelor strategice, în special a celor referitoare la creșterea nivelului de conformare fiscală, reducerea evaziunii fiscale și economiei subterane, reducerea cheltuielilor de administrare, precum și în scopul modernizării proceselor de activitate și al implementării celor mai bune practici europene și internaționale. „În vederea ducerii la îndeplinire a dezideratului subsumat prevederilor art. 7 alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, respectiv «în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcție de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadrați contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal», este necesară implementarea prevederilor art. 7 alin (8) din același act normativ, care precizează faptul că dezvoltarea criteriilor generale în subcriterii se aprobă prin ordin al președintelui ANAF”, se precizează în documentul citat.

În procesul de management al riscurilor, activitatea de analiză de risc se realizează în conformitate cu prevederile art. 1, pct.3 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, având ca obiective identificarea, evaluarea, gestionarea și utilizarea, în scopul efectuării activităților de administrare fiscală, a riscurilor de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală.

Potrivit ANAF, determinarea subcriteriilor de risc prevăzute în Anexa la proiectul de Ordin s-a realizat prin raportare la categoriile de riscuri de neconformare fiscală ce corespund celor patru criterii generale prevăzute de art.7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: a) Riscurile privind înregistrarea fiscală; b) Riscurile privind depunerea declarațiilor fiscale; c) Riscurile privind nivelul de declarare; d) Riscurile privind realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.

Riscurile privind înregistrarea fiscală vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, indiferent de forma juridică, din perspectiva respectării obligațiilor de înregistrare fiscală. Riscurile privind depunerea declarațiilor fiscale vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva respectării obligațiilor de depunere, cu date complete și la termen, a declarațiilor fiscale. Riscurile privind nivelul de declarare vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva corectitudinii, coerenței, concordanței cotei și cuantumului impozitelor, taxelor și contribuțiilor declarate în declarațiile fiscale și în alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabili. Riscurile privind realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori vizează aspecte legate de neconformarea contribuabililor, din perspectiva îndeplinirii obligațiilor de plată față de bugetul general consolidat și față de terți, precum și aspecte legate de solvabilitatea și bonitatea acestora.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.