ANAF va introduce posibilitatea completării și depunerii în format electronic a formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”

ANAF va introduce posibilitatea completării și depunerii în format electronic a formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”

Telex » Știri 25 noiembrie 2021  

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică proiectul de ordin comun al ANAF și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 – „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit art.153 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulerioare, următoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, după caz: a) cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România; b) cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și au obținut prelungirea dreptului de ședere temporară ori au domiciliul în România; c) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene care nu dețin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat și au obținut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni; d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană care îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și desfășoară o activitate salariată sau independentă în România și care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puțin o dată pe săptămână.

De asemenea, în Referatul de aprobare se reamintește că, prin Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.3697/727/2016, a fost aprobată Procedura de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și modelul și conținutul formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”.

Potrivit dispozițiilor ordinului menționat, contribuabilii care obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, depun la organul fiscal competent formularul 603, în format hârtie, având anexate documente justificative, în vederea exceptării de la plata contribuției. Documentele justificative se prezintă în copie care se certifică de organul fiscal „conform cu originalul", sau se anexează în copie legalizată, în situația depunerii declarației prin poștă.

Având în vedere obiectivul general de digitalizare a formularelor emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea sprijinirii conformării voluntare a contribuabililor, prin proiectul lansat în consultare publică se propune modificarea dispozițiilor actuale prin introducerea posibilității completării și depunerii în format electronic a formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”. Totodată, documentele justificative ar urma să se anexeze în copie, în format electronic.

De asemenea, având în vedere dispozițiile în vigoare cu privire la categoriile de contribuabili prevăzute la art.153 din Codul fiscal, precum și mecanismul de stabilire, prin autoimpunere, a contribuției de asigurări sociale de sănătate, este necesară actualizarea în mod corespunzător a procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”, precum și a instrucțiunilor de completare a acestuia.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.