ANRE: Nu mai este necesar actul de proprietate la încheierea contractelor de energie

ANRE: Nu mai este necesar actul de proprietate la încheierea contractelor de energie

Telex » Știri 1 iulie 2021  

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a simplificat procedura de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice și a înlocuit obligativitatea prezentării actului de proprietate cu o declarație pe propria răspundere, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. ANRE a aprobat, în ședința Comitetului de reglementare, Ordinul președintelui ANRE nr. 82/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 235/2019.

Principalele schimbări și măsuri prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali se referă la flexibilizarea procesului de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali prin eliminarea prezentării/depunerii la furnizor de către client a actelor de spațiu la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice și introducerea declarațiilor pe proprie răspundere cu privire la dreptul de folosință a spațiului.

Astfel, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza: acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispozițiilor legale în vigoare; copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului; declarației pe proprie răspundere a solicitantului privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc); privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.

Altă schimbare se referă la detalierea conținutului ofertei-tip și a conținutului ofertei din contractul de furnizare a energiei electrice în ceea ce privește elementele de preț incluse, așa cum se precizează și în anexa nr.1 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE.

O ofertă-tip de furnizare publicată de furnizor pe pagina proprie de internet și la punctul unic de contact nu poate fi modificată în perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul final poate încheia contractul de furnizare a energiei electrice în baza ofertei-tip, dacă data transmiterii de către clientul final a cererii de încheiere a contractului în baza ofertei-tip este în perioada de valabilitate a ofertei-tip și sunt îndeplinite condițiile prevăzute în aceasta, după caz.

Totodată, convenția de consum încheiată de către furnizor cu clientul final devine obligatorie, datele de consum înscrise în aceasta vor fi utilizate și pentru facturarea serviciilor de distribuție în cazul în care nu este citit/autocitit indexul echipamentului de măsurare; datele de consum transmise furnizorului de către operatorul de distribuție se stabilesc de către operatorul de distribuție, după caz, pe baza consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ținând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuție; profilului de consum specific, determinat de operatorul de distribuție pentru categoria respectivă de client final în cazul în care pentru locul de consum nu există istoric de consum.

Operatorii de distribuție au obligația de a asigura accesul gratuit fiecărui client final și al furnizorului acestuia la informațiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel încât fiecare client final de energie electrică să își poată accesa propriul istoric de consum.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.