APIA: Fermierii pot depune până la 21 februarie cererile de plată pentru măsura „Bunăstarea animalelor”

APIA: Fermierii pot depune până la 21 februarie cererile de plată pentru măsura „Bunăstarea animalelor”

Telex » Știri 9 februarie 2021  

Fermierii pot depune în perioada 8-21 februarie cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor” - pachetul a. - plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b. - plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR 2014-2020, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), citată de Agerpres. Cererea de plată va fi completată online individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, iar după tipărire, verificare și semnare se depune la Centrul județean al APIA, respectiv al Municipiului București, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului sau pe raza teritorială a județului unde este exploatația cu capacitatea de producție cea mai mare.

Conform APIA, cererile de plată pentru Măsura 14 „Plăți în favoarea bunăstării animalelor” cuprinde angajamentele și informațiile aferente tuturor exploatațiilor cu cod ANSVSA deținute de un solicitant, indiferent pe raza cărui județ își desfășoară activitatea solicitantul și se depun însoțite de: copie CUI / CIF, după caz; documente care atestă calitatea de fermier activ, respectiv documente privind înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) - cod CAEN/act de înființare/act constitutiv/statut din care reiese că are activitate agricolă (că desfășoară activitate agricolă cu codul CAEN 0146 - Creșterea porcinelor, respectiv CAEN 0147 - Creșterea păsărilor) și/sau 0150- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) și, în cazul în care din documentele stipulate nu reiese activitatea agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte îndeplinirea condiției de fermier activ; situațiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale, din care rezultă venitul total realizat în anul anterior anului depunerii cererii de plată; formularul „Date informative” (cod 30) care cuprinde indicatorul „venituri din activități agricole”; formularul „Situația veniturilor și cheltuielilor” (cod 20) care cuprinde indicatorul „venituri totale”.

De asemenea, solicitanții trebuie să depună: copie buletin / carte de identitate al/a titularului/administratorului/ reprezentantului legal /împuternicitului; copie/copii autorizație/ii sanitar-veterinară/e pentru fiecare exploatație deținută înscrisă în cererea de plată; copia/copiile autorizației/iilor sanitar-veterinară/e poate/pot fi depusă/e de către beneficiar o dată cu primul decont/documente justificativ/e pe care îl înregistrează la CJ APIA în anul respectiv de angajament.

Dacă autorizația este eliberată după data depunerii cererii de plată, aceasta trebuie să fie în vigoare la data populării exploatației. Totodată, trebuie depuse: graficul de livrare estimat anual; graficul de populare estimat anual; document coordonate bancare; împuternicire și copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul; declarații și angajamente pentru bunăstare și specifice subpachetelor.

În plus față de documentele menționate se depun o serie de acte în funcție de pachetul solicitat.

Fermierul mai trebuie să depună copia documentului care atestă că aparatul de măsurare a noxelor în vederea monitorizării acestora zilnice este la dispoziție în exploatație; copia documentului care atestă funcționarea în parametrii tehnici a aparatului de măsurat noxe.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.