ASF: Reglementări contabile armonizate cu directivele europene

ASF: Reglementări contabile armonizate cu directivele europene

Numărul 3, 31 ian. - 6 feb. 2017  »  Curier legislativ

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a modificat reglementările contabile aplicabile societăților de asigurare și/sau reasigurare în sensul transpunerii în normele amintite a prevederilor Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea de informații nefinanciare și de informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari.

Directiva 2014/95/UE instituie obligația întreprinderilor mari care sunt entități de interes public de a include în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține informații privind aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării de mită, necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției întreprinderii și a impactului activității acesteia asupra mediului.

În consecință, având în vedere că societățile de asigurare și/sau reasigurare sunt definite ca entități de interes public, conform Normei ASF nr. 41/2015, Autoritatea a transpus în reglementările contabile aplicabile acestor entități prevederile directivei menționate mai sus.

Potrivit prevederilor Normei nr. 1/2017 pentru modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 67/26.01.2017, societățile de asigurare și/sau reasigurare care, la data bilanțului, depășesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar includ în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care conține, în măsura în care acestea sunt necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției societății și a impactului activității sale, informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului și combaterea corupției și a dării/luării de mită, inclusiv:

  1. o descriere succintă a modelului de afaceri al societății;
  2. o descriere a politicilor adoptate de societate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligență necesară aplicate;
  3. rezultatele politicilor prevăzute la lit. b);
  4. principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile societății, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care societatea gestionează riscurile respective;
  5. indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a societății.

Actul normativ stipulează că informațiile referitoare la evoluțiile iminente sau aspectele în curs de negociere pot fi omise în cazurile excepționale în care prezentarea acestor informații ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a societății, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției societății și a impactului activității sale.

Prin norma emisă recent de Autoritate se instituie o obligație similară și pentru entitățile care sunt societăți-mamă ale unui grup, în ceea ce privește raportul consolidat al administratorilor.

Prevederile Normei ASF nr. 1/2017 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial și se aplică începând cu exercițiul financiar care începe la 1 ianuarie 2017.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.