ASF: Reglementări privind depunerea raportărilor contabile la 30 iunie de către societățile din domeniul asigurărilor

ASF: Reglementări privind depunerea raportărilor contabile la 30 iunie de către societățile din domeniul asigurărilor

Numărul 30-31, 8-21 august 2017  »  Curier legislativ

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis recent Norma nr. 19/2017 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăților din domeniul asigurărilor.

Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 613 din 28 iulie a.c., se aplică societăților de asigurare și/sau reasigurare, brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, precum și sucursalelor din România ale societăților cu sediul social în state terțe sau aparținând Spațiului Economic European (asigurătorii și brokerii de asigurare-reasigurare), care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, respectiv ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Norma emisă de ASF reglementează modalitatea de întocmire a raportărilor contabile la data de 30 iunie 2017 (structura raportărilor, formularele, corelațiile intra și inter-formulare) și condițiile de transmitere a acestora atât la ASF, cât și la Ministerul Finanțelor Publice (MFP), potrivit notei de fundamentare ce a însoțit actul normativ în varianta de proiect.

Obligația entităților autorizate și supravegheate de ASF de a depune la unitățile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2017 este prevăzută în OMFP nr. 895/2017, care precizează că raportările contabile menționate vor avea formatul și vor fi depuse în termenele prevăzute de Autoritate. Totodată, potrivit notei de fundamentare amintite, legislația specifică asigurărilor prevede obligația entităților mai sus menționate de a transmite Autorității raportări contabile semestriale.

Astfel, având în vedere cele de mai sus, a fost necesară reglementarea conținutului de date și informații cuprinse în raportările contabile ale societăților din domeniul asigurărilor pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2017, a modalității și a termenului maxim de depunere a acestora atât la ASF, cât și la unitățile teritoriale ale MFP.

Norma nr. 19/2017 cuprinde:
  • prevederi referitoare la modalitatea de completare a formularelor care compun raportările contabile și modalitatea de depunere a acestora la ASF și MFP;
  • modelele formularelor (Bilanț, Cont de profit și pierdere și Date informative – pentru asigurători, reasigurători și brokerii de asigurare; suplimentar, asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc și depun și formularele privind Situația activelor, pasivelor și capitalurilor proprii, respectiv Situația veniturilor și cheltuielilor), precum și corelațiile din cadrul formularelor de raportare și între acestea.

Potrivit normei amintite, entitățile vizate de actul normativ depun raportările contabile la 30 iunie 2017 la ASF și la unitățile teritoriale ale MFP până la data de 16 august a.c.

Cu privire la entitățile care au fost înființate în cursul anului 2017 și au desfășurat activitate de la data înființării și până la 30 iunie a.c., Norma nr. 19/2017 prevede că acestea depun raportări contabile întocmite conform prevederilor normei menționate numai la ASF.

Actul normativ precizează, totodată, că entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie a.c., cei care în tot semestrul I al anului 2017 s-au aflat în inactivitate temporară, precum și cei care se află în curs de lichidare începând cu 1 ianuarie 2017 potrivit legii nu întocmesc raportări contabile, ci întocmesc și depun, numai la ASF, o declarație corespunzătoare situației în care se află la data de 30 iunie 2017, până la 16 august a.c.

Norma nr. 19/2017 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

(Copyright foto: kantver / 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.