ASTEFIN SOLUTIONS – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Satu Mare

ASTEFIN SOLUTIONS – Premiul „Firme de top ale anului 2016” în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Satu Mare

Numărul 13-14, 11-24 aprilie 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Noi găsim soluții. 

ASTEFIN SOLUTIONS SRL este o companie de consultanță în domeniile contabil, financiar și software, care își sprijină clienții pentru a lua decizii pe baza unor informații corecte și pentru a cunoaște riscurile asociate afacerii lor. Echipa sa este reprezentată de profesioniști dedicați meseriei pe care o practică, cu pregătire și experiență în domenii diverse: finanțe, contabilitate, bănci, management și consultanță în implementarea sistemelor de planificare a resurselor întreprinderii (ERP).

Indiferent de nivelul afacerii, fie că este vorba despre o companie de proporții sau despre una de dimensiuni mici, colaborarea cu experții firmei ASTEFIN SOLUTIONS se va fructifica printr-o serie de avantaje atât de ordin economic, cât și financiar și managerial. Știind că prin luarea măsurilor potrivite resursele fiecărei companii pot fi folosite pentru creșterea semnificativă a profitabilității și performanței, ASTEFIN SOLUTIONS oferă clienților săi cele mai bune soluții la serviciile solicitate, dând dovadă de seriozitate, profesionalism și respectând confidențialitatea. Obiectivul său este acela de a oferi consultanță și soluții practice cu un rol relevant în mecanismul de funcționare al firmelor în scopul maximizării performanțelor acestora.

Echipa de experți contabili a ASTEFIN SOLUTIONS prestează servicii profesionale de contabilitate care se adresează atât companiilor, cât și persoanelor fizice autorizate. Lucrările executate sunt de înaltă ținută profesională, calitatea acestora fiind asigurată de o echipă de specialiști cu studii superioare și experiență în domeniile financiar-contabil, fiscal și bancar.

ASTEFIN SOLUTIONS oferă clienților următoarele avantaje ale colaborării cu experții săi:
 • Are o echipă cu experiență în contabilitate și consultanță financiar-contabilă;
 • Evidența contabilă și fiscală este ținută în concordanță cu ultimele legi și tendințe europene;
 • Noutățile legislative pe probleme specifice de contabilitate și fiscalitate sunt aduse la cunoștința clienților în cel mai scurt timp;
 • Oferă asistență pe parcursul controalelor fiscale și reprezentare în fața organelor de control financiar;
 • Recomandă programele de evidență contabilă, de gestiune, salarii și imobilizări cele mai potrivite pentru fiecare afacere;
 • Asigură rapoarte pe baza cărora se pot lua decizii corecte;
 • La sfârșitul fiecărei luni remite clienților analize financiare privind situația acestora;
 • Își consultă clienții pentru obținerea celor mai bune finanțări necesare acestora;
 • Asigură identificarea problemelor care scad performanța companiilor și găsirea celor mai bune soluții pentru îndepărtarea acestora, oferindu-le posibilitatea de a deveni mai eficiente;
 • Își sprijină clienții în atragerea de resurse financiare.
Servicii
Contabilitate
 • Contabilitate primară – consultanță pentru organizarea contabilității primare, efectuarea contabilității primare prin înregistrarea operațiunilor comerciale, întocmirea notelor contabile, efectuarea inventarierii periodice și constatarea diferențelor;
 • Contabilitate financiară și de gestiune – efectuarea practică a contabilității financiare pe baza datelor rezultate din contabilitatea de gestiune, efectuarea închiderilor contabile lunare și periodice, întocmirea de rapoarte financiare și fiscale, întocmirea bilanțurilor contabile;
 • Expertiză contabilă – expertize contabile, activitate de cenzorat, verificarea și certificarea bilanțului contabil;
 • Refacerea contabilității reîntocmirea și depunerea raportărilor privind obligațiile salariale, privind TVA, obligațiile de plată la bugetul de stat, impozitul pe profit, refacerea balanței de verificare;
 • Consultanță fiscală – Consultanță privind reglementările valutare, operațiunile de import-export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacții internaționale, asistență în îndeplinirea obligațiilor fiscale;
 • Salarizare și resurse umane – Întocmirea contractelor individuale de muncă;
 • Organizarea și conducerea departamentului financiar – se adresează companiilor care au un departament de contabilitate, dar au nevoie de un manager extern care să conducă și să organizeze activitatea.
Evidență contabilă
 • Ținerea (supravegherea) contabilității generale pe baza documentelor primare;
 • Organizarea contabilității în conformitate cu normele legale în vigoare;
 • Ținerea contabilității conform principiilor contabilității și prevederilor legale;
 • Operarea documentelor primare întocmite de beneficiar;
 • Evidența analitică și sintetică a furnizorilor și clienților;
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării;
 • Evidența contabilă a salariilor și depunerea declarațiilor aferente acestora;
 • Completarea și depunerea declarațiilor de taxe și impozite, a deconturilor de TVA;
 • Completarea și prelucrarea registrelor contabile;
 • Întocmirea balanței de verificare;
 • Întocmirea și depunerea bilanțului contabil;
 • Certificarea situațiilor financiare anuale;
 • Acordarea de asistență privind organizarea și ținerea contabilității, inclusiv în cazul sistemelor informatice;
 • Elaborarea și punerea în aplicare de procedee contabile, planuri de conturi adaptate companiilor, contabilitate de gestiune și control prin buget;
 • Informări asupra situației financiar-contabile a societăților;
 • Asistență de specialitate în fața organelor de control.
Analiză și consultanță financiară
Obiectivul acestor servicii este evaluarea politicii financiare a întreprinderii pentru o perioadă trecută și facilitarea luării în cadrul acesteia a unor decizii viitoare, prin investigarea a două domenii importante: echilibrul financiar și rentabilitatea. Pe lângă un studiu strict al conturilor și bilanțului/balanței de verificare, prin analiza financiară se urmărește specificul activității întreprinderii, calitatea echipei de conducere, motivarea personalului, performanțele și tehnologia aplicată.
 • Analiză financiară practică – sprijin acordat clienților pentru a întocmi și gestiona corect bugetul;
 • Analiză financiară precisă – previzionarea corectă a evoluției firmei din punct de vedere financiar;
 • Analiză financiară eficientă – evitarea oricărui risc financiar;
 • Analiză financiară exactă – ocolirea sau depășirea într-un mod profesionist a situațiilor de criză de lichidități;
 • Analiză financiară corectă – construirea unui cash flow real pe care clientul să se poată baza;
 • Analiză financiară riguroasă – asigurarea celor mai profitabile investiții financiare;
 • Analiză financiară profitabilă – aprofundarea în domeniul managementului proiectelor;
 • Analiză financiară rentabilă – utilizarea unei strategii inteligente pentru obținerea rapidă de credite avantajoase;
 • Consiliere și asistență în vederea realizării de investiții.
Consultanță software
 • Consultanță în domeniul achiziției de ERP – un ansamblu de proceduri menite să sprijine clientul în determinarea soluției optime pentru gestionarea afacerii sale;
 • Implementare software analiza proceselor din cadrul firmei, a echipamentelor hardware, servicii de școlarizare, personalizarea soluției achiziționate conform specificului activității desfășurate.Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.