„Atitudinea pozitivă și optimistă a profesioniștilor contabili a influențat considerabil adaptarea activității clienților la schimbările din economie”

„Atitudinea pozitivă și optimistă a profesioniștilor contabili a influențat considerabil adaptarea activității clienților la schimbările din economie”

Numărul 1, 12-18 ian. 2021  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu ec. Constanța Mazilu, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași

Alexandra Rizea: Vă rugăm să vă referiți la câteva momente principale ale evoluției dvs. profesionale, începând cu opțiunea pentru cariera de expert contabil.

Constanța Mazilu: Am lucrat la Combinatul de celuloză și hârtie (CCH) Călărași în perioada 1980-1993 în funcția de operator la stația de calcul. În acea perioadă, am beneficiat de cursuri în domeniile culegerii, introducerii și prelucrării datelor pe  calculator. După 1990, în condițiile tranziției spre economia de piață, am avut posibilitatea să cunosc, prin intermediul unei firme de profil, contabilitatea societăților comerciale. La început din curiozitate și, apoi, din plăcere, mi-am îmbogățit cunoștințele în materie. În momentul în care a fost introdusă TVA, am plecat de la CCH și m-am angajat la respectiva firmă de contabilitate, unde am descoperit, puțin câte puțin, alte și alte „taine” ale profesiei contabile.

Au fost, desigur, acumulările profesionale care v-au permis să vă fundamentați opțiunea...

Exact. Tocmai pe baza unor asemenea acumulări, în anul 1995 m-am angajat contabil la o societate comercială cu activități economice diverse. Am lucrat sub îndrumarea d-lui Dumitru Ion, expert contabil, membru al Filialei CECCAR Călărași – omul care a investit în mine timp și răbdare, omul căruia îi datorez recunoștință și respect, omul care mi-a influențat în mare măsură destinul profesional. După absolvirea cursurilor Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, am lucrat și am dobândit noi și noi valențe ale profesiei contabile. Am susținut examenul de acces, a urmat perioada stagiului de pregătire în care mi-am consolidat cunoștințele. În 2013, am promovat examenul de expert contabil, iar acum îmi continui activitatea în cadrul biroului individual de contabilitate.

În continuare, vă propunem să sintetizați cerințele procesului de perfecționare profesională continuă și modalitățile prin care acestea se materializează în activitatea Filialei CECCAR Călărași.

M-am convins, de-a lungul timpului, atât prin experiența personală, cât și prin cea a colegilor, că perfecționarea profesională este un proces continuu și imperativ, direct legat de dinamica vieții economice și sociale reflectată inclusiv de modificarile legislației fiscale și contabile. În condițiile pandemiei, Filiala CECCAR Călărași a organizat orele de pregătire profesională cu ajutorul platformei Zoom. A fost deopotrivă o provocare și o reusită, ceea ce indică și direcții de acțiune pentru viitorul apropiat și mai îndepărtat.

Aș remarca aici faptul că parcursul dvs. profesional a fost marcat, la început, de o activitate din domeniul IT. În ce măsură v-a influențat în ceea ce ați întreprins ulterior?

Da, a fost, într-adevăr, un element de continuitate care mi-a permis să depășesc multe dintre dificultățile provocate de pandemie. De altfel, procesul de perfecționare profesională orientat de Filiala CECCAR Călărași a conținut, în ultimii ani, multe lecții în domeniul digitalizării. În acest mod, a fost posibil să organizeze chiar în anul recent încheiat întâlniri interactive între reprezentanții autorităților statului (AJFP, ITM etc.) și membrii filialei. Consider necesar să aprofundăm această experiență în contextul prelungirii pandemiei, deoarece este un bun prilej să ne cunoaștem tot mai bine, să ne fixăm cunoștințele și să ne consolidăm legăturile, atât de necesare pentru stabilirea de acțiuni comune menite să contribuie la dezvoltarea județului Călărași, precum și a întregii economii naționale.

Care sunt noile exigențe ale clienților privind modul în care ați prestat și prestați, inclusiv în contextul efectelor pandemiei COVID-19, serviciile de specialitate?

M-am mai referit la dificultățile cărora a trebuit și trebuie să le facem față pentru a răspunde amintitei provocări care ne-a determinat să ne adaptăm la stările de fapt din economie, deoarece un bun profesionist contabil este, înainte de toate, responsabil pentru informația pe care o livrează clienților, indiferent de condițiile în care aceștia își desfășoară activitatea. Multe dintre exigențele lor au fost legate de modificările legislative și de noul context legat de schimbarea canalului de comunicare, respectiv prin intermediul internetului. A contat și contează foarte mult atitudinea noastră pozitivă și optimistă, care a influențat adaptarea clienților la schimbările din economie, în general, și din județul Călărași, în special.

În continuarea a tot ceea ce ați relevat până acum, vă rugăm să relevați modul în care calitatea de membru al CECCAR a influențat evoluția dvs. profesională.

Calitatea de membru al CECCAR înseamnă apartenență, identitate și responsabilitate. Ea face legătura dintre fiecare membru și organizația noastră profesională, în ansamblu. Dintre multele exemple pe care le pot prezenta, consider că are o relevanță deosebită activitatea pe care am desfășurat-o ca membru al Comisiei de disciplină a filialei, al cărei președinte era mentorul meu, dl Dumitru Ion. În acest fel, am avut posibilitatea să cunosc „pe viu” forța educativă a Codului etic al CECCAR. Este vorba, în special, despre promovarea consecventă a principiilor morale care ne conferă prestigiu și autoritate în mediul de afaceri, în întreaga societate. În ceea ce mă privește, țin să mai menționez că Filiala CECCAR Călărași mi-a oferit sprijin, m-a încurajat și a stimulat cariera mea profesională, orientându-mă astfel încât să obțin noi și noi performanțe.

În încheiere, vă rugăm să împărtășiți cititorilor viziunea dvs. referitoare la perspectivele profesiei contabile prin prisma schimbărilor determinate de avântul noilor tehnologii, de oportunitățile și provocările erei digitale.

Experiența mea personală și a colegilor din filială a confirmat și confirmă continuu că transformarea digitală înseamnă continuitate și succes, înseamnă creșterea accesului la informație, oferind și profesiei noastre un suflu nou, novator pentru a putea participa activ la procesul reinventării ei într-o lume digitalizată și globalizată. Actualizarea competențelor și abilităților la realitatea economică de azi și de mâine, parteneriatul cu mediul de afaceri, precum și cu instituțiile și autoritățile de reglementare, promovarea interesului public și a comportamentului etic exemplar reprezintă oportunități și provocări care poartă tot mai pregnant amprenta erei digitale. De aceea, atât la nivel personal, cât și la nivelul filialei, a fost elaborat și este pus în aplicare un program care urmărește însușirea, în tot mai bune condiții, a noilor tehnologii, a metodologiilor specifice teoriei și practicii societății informaționale. Avem cu toții convingerea că aceasta este calea principală de sporire a contribuțiilor noastre la progresul economico-social al județului, al țării întregi, în conexiune tot mai strânsă cu exigențele actualei etape a revoluției științifico-tehnice.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.