Au fost modificate Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

Au fost modificate Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a TVA și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri

Numărul 27-28, 14-27 iulie 2020  »  Curier legislativ

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial nr. 567, Partea I, din 30 iunie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice (OMFP) nr. 2.056/2020 pentru modificarea și completarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin OMFP nr. 4.121/2015.

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin OMFP nr. 4.121/2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care pot solicita Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată sunt:

   a) persoanele care în anul calendaristic precedent sau în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se solicită eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii și state terțe, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este de cel puțin 100 milioane lei și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (2) din Ordinul MFP nr. 4121/2015;

   b) operatorii economici autorizați care sunt înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut certificat de operator economic autorizat, conform art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare;

Vechea prevedere: operatorii economici autorizați care sunt înregistrați în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut certificat de operator economic autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare

c) persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut autorizație de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.

Vechea prevedere: c) persoanele impozabile care sunt înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal și care au obținut autorizație pentru procedura de vămuire la domiciliu, conform art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare. 

2.  Certificatul de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată eliberat persoanelor de la pct 1 lit. c) este valabil numai la declararea mărfurilor prin utilizarea procedurii de înscriere în evidențe.

3.  În vederea obținerii certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată, persoanele prevăzute la pct 1  lit. b) și c) depun la Direcția Generală a Vămilor următoarele documente:
    a) cererea-tip;
    b) copie de pe certificatul de operator economic autorizat sau de pe autorizația de depunere a unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului, după caz;

Vechea prevedere reglementa obligația depunerii cererii-tip și a copiei de pe certificatul de operator economic autorizat sau de pe autorizația pentru procedura de vămuire la domiciliu, după caz. 

4. S-a abrogat prevederea din Ordinul MFP nr. 4.121/2015 conform căreia „Biroul vamal acordă liberul de vamă pentru mărfurile importate fără a solicita plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată și reține la declarația vamală o copie a certificatului verificată și vizată pe baza exemplarului original prezentat de importator”.

5. Garanția prevăzută la art. 326 alin. (7) din Codul fiscal, pentru importul în România de bunuri scutit de taxă în condițiile prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, se constituie la biroul vamal la care s-a depus declarația vamală de punere în liberă circulație. Cuantumul garanției trebuie să acopere taxa pe valoarea adăugată care ar fi datorată la punerea în liberă circulație a bunurilor. Garanția poate fi constituită prin: 
   a) un depozit în numerar sau echivalentul acestuia; 
   b) angajamentul unui garant. 

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.