Avem „creştere” fără „dezvoltare”?

Avem „creștere” fără „dezvoltare”?

Numărul 32-33, 21 aug. - 3 sept. 2018  »  Comentariul ediției

Teodor Brateș

Publicarea datelor-semnal referitoare la evoluția produsului intern brut (PIB) în prima jumătate a acestui an a clarificat multe teme majore la scara întregii economii românești, după cum a reaprins unele controverse, ceea ce – în principiu – constituie elemente pozitive într-o dezbatere publică de cel mai mare interes.

Chiar dacă un spor de 4 procente față de perioada similară din 2017 este inferior ritmului din întreg anul precedent (6,9%), în evaluarea acestui rezultat trebuie să ținem seama de mai mulți termeni de comparație (bunăoară, un record post-criză în materie de dinamică a PIB) și de faptul că – și așa – cu acel 4%, România a înregistrat în trimestrul al doilea din anul în curs cea mai mare creștere economică din UE (media comunitară fiind de un procent).

Sigur, analiza va avansa în faza următoare a sintetizării rezultatelor (sporurile pe ramuri la resurse și pe domenii la utilizări), dar – de pe acum – ritmurile de creștere în industrie, de 4 procente, de 72% la investiții (cu cheltuielile Armatei de 2,4 miliarde de lei pe șase luni), de 29% la investiții străine, de 10% la exporturile de bunuri, ca și dinamicile din alte domenii, atestă menținerea unui curs ascendent al economiei noastre naționale.

Bineînțeles, se cer examinate și numeroase minusuri, între care deficitul comercial de peste 6,5 miliarde euro (cel mai mare din Europa de Est), situarea cheltuielilor de capital sub nivelul programat, rata inflației peste intervalul-țintă ș.a.m.d., aspecte care au mai fost analizate la această rubrică. Nici faptul că bugetul național a fost dimensionat prin anticiparea unei creșteri anuale a PIB de 5,5% nu poate fi ocolit în evaluarea rezultatelor din primul semestru al anului 2018.

Pe ansamblu, însă, nimeni nu a negat că avem o creștere economică reală și substanțială. Punctele de vedere încep să se deosebească mai ales atunci când se tratează raportul dintre creșterea economică și dezvoltarea economică. Unele luări de poziție afirmă chiar că „economia noastră cade în capcana creșterii fără dezvoltare. În această ordine de idei, nu putem să nu ne reamintim că, în timp ce pentru creșterea economică se folosește un unic indicator, PIB, pentru conceptul de dezvoltare economică se recurge la multe definiții și, în funcție de acestea, la numeroși indicatori.

Foarte pe scurt, se cuvine a preciza că, în pofida diversității opiniilor, în esență, dezvoltarea economică este înțeleasă în termenii unui progres în privința satisfacerii nevoilor fundamentale ale populației, în condițiile diminuării semnificative a inegalităților sociale, cu accent pe reducerea sărăciei, simultan cu sporirea capacității de creație a semenilor prin educație, prin ocrotirea sănătății, prin îmbunătățirea a ceea ce numim „condiția umană”. Și aceasta, în circumstanțele în care dorim să participăm tot mai activ la construirea societății bazate pe cunoaștere.

Raportul anual al Băncii Mondiale pe tema dezvoltării globale detaliază, cum se știe, toate aceste elemente. Este foarte interesant că Raportul pentru anul 2018 se ocupă, mai ales, de aria de cuprindere și de calitatea educației, tocmai în strânsă legătură cu definiția societății bazate pe cunoaștere.

Cititorul va înțelege, desigur, că, în limitele unui comentariu, nu pot fi prezentate date și fapte referitoare la toate componentele conceptului de dezvoltare economică. Dar, chiar în aceste limite, apare evident, din datele statistice disponibile până în acest moment, că s-au înregistrat progrese și în unele sectoare amintite ca repere ale unei dezvoltări economice durabile. Nu este cazul să le „inventariem”, dar este clar că o creștere a veniturilor populației atât de consistentă precum cea din prima jumătate a anului în curs (la care se adaugă majorarea pensiilor de la 1 iulie a.c.) înseamnă efectiv și pași înainte în dezvoltarea economiei în sensul evocat. Firește, sunt de discutat multe chiar pe seama viabilității unor asemenea creșteri și a consecințelor ei pe termen mediu și lung, însă ceea ce merită să fie subliniat este faptul că avem și creștere economică și dezvoltare economică. În ce măsură ambele procese se derulează într-o manieră acceptabilă este o altă disculție…
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.