BNR a înființat Biroul de Sustenabilitate și Economie Verde

BNR a înființat Biroul de Sustenabilitate și Economie Verde

Telex » Știri 5 noiembrie 2021  

Banca Națională a României (BNR) a înființat o structură internă, Biroul de Sustenabilitate și Economie Verde, în vederea explorării în continuare a implicațiilor schimbărilor climatice în sectorul bancar românesc, potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres. „În data de 16 septembrie 2020, Banca Națională a României a devenit membru al Rețelei băncilor centrale și autorităților de supraveghere pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System, NGFS). Banca Națională a României a întreprins pași pentru a identifica, dezvolta și utiliza anumite instrumente specifice de analiză a riscurilor generate de schimbările climatice în cadrul procesului de implementare a politicii de stabilitate financiară, analiză de cercetare care este evidențiată în cele mai recente ediții ale Raportului asupra Stabilității Financiare, precum este ediția publicată în luna decembrie a anului 2019”, se spune în declarația de angajament a BNR, în calitate de membru instituțional al Rețelei pentru Ecologizarea Sistemului Financiar.

De asemenea, BNR menționează că a facilitat dezbateri între reprezentanți ai băncilor centrale, instituțiilor naționale și internaționale, institutelor și asociațiilor de cercetare economică, precum și ai mediului academic, privind modul de abordare a provocărilor la adresa sistemului financiar, generate de schimbările climatice, inclusiv în cadrul Seminarului Internațional pe teme de stabilitate financiară, organizat anual în cooperare cu Fondul Monetar Internațional (spre exemplu, în luna septembrie a anului 2019 seminarul a inclus o sesiune dedicată experților în domeniul schimbărilor climatice).

„Cea mai recentă și cuprinzătoare implicare pe care Banca Națională a României a întreprins-o în vederea extinderii finanțării verzi în România, în cadrul asigurării președinției Comitetului Național pentru Supraveghere Macroprudențială, a fost înființarea și coordonarea, în perioada noiembrie 2020 - iunie 2021, a unui grup de lucru care să exploreze situația curentă, provocările și oportunitățile privind finanțarea verde în România. Având în vedere aspectele complexe ale schimbărilor climatice și, prin urmare, rolul important deținut de mai multe instituții la nivel național, grupul a reunit în jur de 90 de membri dintr-un cadru larg de părți interesate: autorități publice, instituții de credit, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale, sectorului privat și asociațiilor relevante”, se spune în comunicat.

Conform BNR, Raportul a avut în vedere identificarea soluțiilor adecvate cu privire la impactul schimbărilor climatice în România și au fost emise 16 propuneri de recomandări, care acoperă trei categorii de măsuri: creșterea sustenabilă a finanțării proiectelor legate de agenda schimbărilor climatice; sprijinirea schimbărilor structurale în economie pentru a genera o valoare adăugată mai mare și sporirea transparenței și sensibilizarea cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra economiei și sistemului financiar. Raportul a fost publicat în luna iunie 2021. Potrivit sursei citate, în vederea creșterii de o manieră sustenabilă a accesului la finanțare pentru proiectele de pe agenda schimbărilor climatice, precum și pentru creșterea transparenței, îmbunătățirea raportării și disponibilitatea informațiilor referitoare la schimbările climatice și creșterea nivelului de conștientizare cu privire la impactul schimbărilor climatice asupra societății și a sistemului financiar, Banca Națională a României emite următorul angajament: să comunice cu entitățile din aria sa de competență cu privire la recomandările pentru o abordare prudentă a riscului climatic.

Recomandările ar trebui să acopere cel puțin următoarele domenii: guvernanță, strategie, gestionarea riscurilor, analiza scenariilor și testarea la stres și transparență.

BNR se angajează să efectueze o analiză a oportunității de a relaxa cerințele prudențiale pentru finanțarea verde, în conformitate cu eforturile similare și cu cadrul de reglementare la nivelul Uniunii Europene, în vederea promovării acestei categorii de împrumuturi, fără a afecta stabilitatea financiară.

De asemenea, se angajează să construiască un tablou pentru monitorizarea riscurilor asupra sectorului bancar generate de schimbările climatice, care ar trebui să fie actualizat și diseminat periodic, precum și să efectueze anual exerciții de testare la stres privind problematica riscurilor climatice în sectorul bancar și să publice rezultatele acestora.

Nu în ultimul rând, instituția se angajează să introducă, în Centrala Riscului de Credit din cadrul Băncii Naționale a României, informațiile relevante privind împrumuturile verzi, plecând de la taxonomia europeană și să construiască și să gestioneze date fiabile despre creditele verzi existente în sold.

Mai mult, în calitate de membru al NGFS, Banca Națională a României și-a exprimat următoarele angajamente, pe care continuă să și le îndeplinească: contribuie activ la activitatea NGFS și dedică resurse organizaționale adecvate în sprijinul acestei participări. Experții desemnați din cadrul Băncii Naționale a României au participat activ în anul 2021 la lucrările grupului de lucru Workstream on macroprudential and supervision, contribuind la redactarea raportului elaborat la nivelul grupului de lucru, în cadrul echipei Risk differentials.

Totodată, BNR desemnează experți relevanți în cel puțin un grup de lucru al NGFS. Banca Națională a României a desemnat reprezentanți în fiecare dintre grupurile de lucru NGFS și a contribuit la activitatea desfășurată de echipele de la nivelul grupurilor de lucru.

De asemenea, instituția urmărește creșterea gradului de conștientizare a activității NGFS în jurisdicția de origine, în zona geografică a acestora și în cadrul organismelor internaționale sau regionale de stabilire a standardelor, în materie de reglementare, de supraveghere și al cadrului de activitate a băncilor centrale în care sunt implicați. Din punctul de vedere al angajamentelor sale publice și al rapoartelor privind schimbările climatice, BNR ia în considerare orientările NGFS, urmărind un impact pozitiv al activității NGFS în jurisdicția națională.

Mai mult, BNR a înființat o structură internă (Biroul de Sustenabilitate și Economie Verde) în vederea explorării în continuare a implicațiilor schimbărilor climatice în sectorul bancar românesc.

BNR menționează că participă, atunci când este cazul, la exercițiile de conștientizare desfășurate de NGFS față de părțile externe interesate și, de asemenea, participă la toate seminariile și proiectele inițiate de NGFS.

„Având în vedere inițiativele menționate și în continuarea declarației comune a membrilor NGFS în sprijinul summit-ului UNFCCC, COP26, Banca Națională a României își exprimă intenția de angajament, în cadrul mandatului său legal, urmărind: să răspundă, în continuare, provocărilor determinate de schimbările climatice; să intensifice eforturile pentru o contribuție pozitivă la reducerea riscurilor climatice în sectorul bancar; să susțină eforturile internaționale împreună cu instituțiile omoloage, să extindă cooperarea internațională și să se alinieze la organismele internaționale de stabilire a standardelor privind abordarea domeniului finanțelor verzi; să contribuie la agenda NGFS pentru promovarea acțiunilor cu impact pozitiv în domeniul climei și al dezvoltării finanțării verzi; și să promoveze și să contribuie la dezvoltarea finanțării verzi în sectorul bancar românesc și în cadrul economiei naționale”, se mai spune în comunicat.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.