BNR: Măsuri de politică monetară pentru temperarea inflației și reducerea deficitelor macroeconomice

BNR: Măsuri de politică monetară pentru temperarea inflației și reducerea deficitelor macroeconomice

Numărul 17, 8-14 mai 2018  »  Document

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât, în ședința din luna mai a.c., următoarele:

  • Majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an de la 2,25% pe an, începând cu data de 8 mai 2018;
  • Majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an de la 1,25% pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50% pe an de la 3,25% pe an, începând cu data de 8 mai 2018;
  • Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit.
Presiuni ale excedentului de cerere agregată

BNR a relevat că rata anuală a inflației a continuat să crească în luna martie 2018, până la 4,95%, nivel conform celui prognozat, de la 4,72% în luna anterioară. Plusul de ritm a fost generat preponderent de acțiunea factorilor pe partea ofertei, mai cu seamă de majorarea prețului combustibililor, dar și de componenta de bază a inflației CORE2 ajustat, a cărei rată anuală și-a continuat ascensiunea până la 3,0% în luna martie, de la 2,9% în februarie. Avansul indicelui CORE2 ajustat reflectă presiunile din partea excedentului de cerere agregată din economie, majorarea costurilor de producție (forță de muncă, utilități), unele influențe ale dinamicii cursului de schimb al leului, dar și continuarea ajustării ascendente a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt.

O traiectorie similară a urmat rata medie anuală a inflației IPC, care a urcat în luna martie la 2,5%, de la 2,1% în februarie; calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, rata medie anuală a crescut la 1,9%, de la 1,6% în februarie.

Datele revizuite privind creșterea economică indică o decelerare ușor mai pronunțată decât cea publicată anterior pentru trimestrul IV 2017, dinamica sa anuală rămânând totuși robustă, la 6,7% (față de 6,9% inițial). Pe ansamblul anului 2017, rata de creștere a PIB real a fost revizuită la 6,9% (de la 7%). Pe partea cererii, ușoara ajustare descendentă operată pentru ultimul trimestru al anului 2017 s-a reflectat atât la nivelul consumului gospodăriilor populației, determinantul principal al creșterii economice, cât și al formării brute de capital fix. Contribuția negativă a exportului net la avansul PIB real a rămas nemodificată.

Cele mai recente date statistice relevă deteriorarea balanței bunurilor și serviciilor și, în consecință, adâncirea deficitului de cont curent în primele două luni ale anului 2018 față de perioada similară a anului anterior. Același interval consemnează o dinamică anuală alertă a producției industriale, deși în ușoară atenuare, accelerarea creșterii comenzilor noi în industria prelucrătoare, precum și ritmul anual încă ridicat al activității din comerț și servicii.

A fost întărit controlul asupra lichidității din sistemul bancar

Condițiile monetare au continuat să-și atenueze caracterul acomodativ în luna aprilie, în contextul creșterii cotațiilor relevante ale pieței monetare și al relativei stabilități a cursului de schimb al leului. BNR a întărit controlul asupra lichidității din sistemul bancar, inițiind la mijlocul lunii operațiuni de atragere de depozite la termen, la rata dobânzii de politică monetară, cu alocare integrală.

Dinamica anuală a creditului acordat sectorului privat s-a menținut în luna martie la nivelul de 6,1%. Componenta în lei a continuat să și mărească ponderea în creditul total, până la 63,6% (de la un minimum de 35,6% în mai 2012). Creditul acordat populației și-a intensificat creșterea anuală (9,4%) cu aportul dominant al creditelor pentru consum.

În ședința din luna mai, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția mai 2018, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile. Noul scenariu al prognozei reconfirmă perspectiva creșterii ușoare și a plafonării ratei anuale a inflației pe parcursul câtorva luni deasupra intervalului țintei, urmate de revenirea acesteia la finalul anului curent în apropierea limitei superioare a intervalului. Astfel, față de raportul precedent, traiectoria anticipată a ratei anuale a inflației se menține pe coordonate cvasi-similare celor din prognoza precedentă.

Incertitudinile și riscurile asociate perspectivei inflației provin în principal din partea prețurilor administrate, a condițiilor de pe piața muncii și a evoluției viitoare a prețului internațional al petrolului. Relevante sunt și ritmul creșterii economice și dinamica inflației în zona euro și, implicit, conduita politicii monetare a BCE și a băncilor centrale din regiune.

Mix echilibrat de politici macroeconomice pentru întărirea capacității economiei de a face față unor eventuale evoluții adverse

Pe baza datelor disponibile în acest moment, Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an de la 2,25% pe an; totodată, a decis majorarea la 1,50% pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit și creșterea ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 3,50% pe an. De asemenea, a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

„Deciziile Consiliului de administrație al BNR au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile și în condițiile prezervării stabilității financiare. Consiliul de administrație subliniază că mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor eventuale evoluții adverse”, se menționează în comunicatul băncii centrale.

Următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc la 4 iulie 2018.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.