„Calitatea de membru al CECCAR este esențială în carieră, în consolidarea pozițiilor fiecăruia dintre noi pe piața serviciilor contabile” 

„Calitatea de membru al CECCAR este esențială în carieră, în consolidarea pozițiilor fiecăruia dintre noi pe piața serviciilor contabile” 

Numărul 19-20, 19 mai - 1 iun. 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Biatris Maria Bahamat, expert contabil, membru al Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Bacău

Alexandra Rizea: Vă propunem să începem interviul cu o trecere în revistă a principalelor etape ale evoluției carierei dvs., astfel încât cititorii să aibă încă o posibilitate de a cunoaște o experiență de viață, de muncă marcată de incontestabile performanțe profesionale. 

Biatris Maria Bahamat: Cred că ar trebui să încep cu anul 1985, când am absolvit ASE București – Facultatea de Comerț, moment în care am fost repartizată la Întreprinderea Comercială de Mărfuri Industriale Onești din județul Bacău. Ca orice absolvent de studii comerciale, am crezut că voi lucra în cadrul compartimentului de profil, dar „soarta” mi-a rezervat un alt parcurs profesional și trebuie să precizez că nu-mi pare deloc rău. Am fost repartizată la compartimentul financiar-contabil. Atunci am pus piatra de temelie a carierei mele. A urmat o perioadă de aprofundare a cunoștințelor de specialitate, iar începând cu anul 1990 am ocupat funcția de director economic. În anul 1998 am schimbat domeniul de activitate, trecând în administrarea și exploatarea gospodăririi locale. În anul 1994 am devenit membru al CECCAR și am susținut examenul în urma căruia mi s-a conferit calificarea de expert contabil. De asemenea, în perioada 1994-2001 am colaborat cu Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Onești, în calitate de cadru didactic afiliat pentru învățământul preuniversitar, precum și pentru cel postliceal, predând materii de specialitate economică. Am activat ca lector la diverse cursuri de formare profesională și de reconversie, la care am predat în special discipline de finanțe și contabilitate. În anul 2000 am considerat că a sosit timpul să renunț la statutul de angajat și să trec la o nouă etapă, respectiv la cea de liber-profesionist prin intermediul cabinetului individual. Am considerat că în urma a 10 ani de activitate ca director economic am acumulat o asemenea experiență profesională încât să pot efectua lucrări în domeniul expertizei contabile, în organizarea și prestarea de servicii de ținere a contabilității, precum și de consiliere financiar-contabilă. În privința ultimilor 20 de ani de activitate, pot spune, cu deplin temei, că în cariera mea a avut loc un proces de continuă creștere calitativă, de bune colaborări încununate de rezultate satisfăcătoare. În această perioadă am avut în mod constant peste 90 de clienți, cărora le-am furnizat consiliere și servicii în domeniul contabilității, ceea ce mi-a permis să efectuez lucrări în domeniul extrajudiciar, dar marea majoritate au fost în sfera expertizei contabile judiciare, în dosare penale și civile, care s-au acumulat în peste o mie de lucrări. Din anul 2017, pe lângă cabinetul individual, mi-am desfășurat activitatea și în cadrul SC Bahamat & Asociații SRL, specializată în prestări servicii în domeniul ținerii contabilității. Consider, deci, că după 35 de ani de exercitare a profesiei contabile, am devenit cunoscută și apreciată în Filiala CECCAR Bacău, precum și pe piața serviciilor de specialitate, atât din Onești, cât și din întregul județ.

Din cele relatate de dvs., în special în ceea ce privește calitatea de membru al CECCAR, rezultă un parcurs profesional ascendent, la care vă rugăm să vă referiți mai pe larg.

Calitatea de membru al CECCAR a fost și este esențială în carieră, în consolidarea poziției mele pe piața de profil. În primul rând, datorită acestei calități am putut efectua expertize contabile și acorda consiliere financiar-contabilă. Debutul meu pe piața expertizelor a avut loc în anul 1998, prin prima colaborare cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești, precum și cu Poliția Onești, astfel că, în următorii ani, am efectuat multe lucrări de expertiză în faza de cercetare penală. Bineînțeles, am elaborat lucrări de specialitate pentru toate instanțele de judecată, la toate judecătoriile din județ, precum și la Tribunalul Bacău. Ca urmare a deținerii calității de expert contabil, membru al CECCAR, am început, în anul 2003, un episod important din cariera mea, respectiv colaborarea cu lichidatorul SC Rafinăria Dărmănești SA, colaborare care, în prima fază, a fost în domeniul consilierii pe probleme contabile, iar din 2005 până în 2010 am organizat și condus evidența contabilă a acestei firme, pe perioada falimentului. Lucrările la care mă refer s-au bazat pe legislația în vigoare, pe normele și standardele  profesionale, astfel încât acestea au fost apreciate, bine cotate, clare și explicite, atât pentru clienți, cât și pentru beneficiarii de expertize contabile, ceea ce a condus implicit la recunoașterea mea ca profesionist contabil eficient, obiectiv, corect. Pe parcursul întregii cariere mi-a plăcut să cred că experții contabili pot fi comparați cu doctorii, care, în domeniul lor, pun diagnostice pentru suflete, pentru trup, pentru experimente, pentru cercetări. Noi suntem doctori pentru cifre, deoarece atunci când analizăm o balanță sau un bilanț putem pune un diagnostic. Pentru noi, înșiruirea de cifre reprezintă un tablou de bord care ne arată starea, avuția entității economice analizate, punctele tari și cele slabe, putem estima vectorul optim pentru politica de dezvoltare, putem prezenta tendințele de evoluție și putem oferi soluții pentru remedierea minusurilor.

Dat fiind faptul că ați fost aleasă în Comisia de disciplină a Filialei CECCAR Bacău, vă rugăm să vă referiți la modul în care se asigură promovarea principiilor etice definitorii pentru CECCAR, la importanța asumării de responsabilități civice, în contextul continuării și aprofundării procesului de perfecționare profesională.

Consider că atunci când ești ales membru în Comisia de disciplină îți este recunoscut un merit, dar ți se încredințează și o mare responsabilitate, deoarece nu e puțin lucru să evaluezi, sub aspect etic, activitatea unora dintre colegii tăi. Pentru a fi membru al acestei comisii cred că trebuie să excelezi în toate domeniile pe care le implică profesia noastră, deoarece numai așa poți să exprimi o părere pertinentă cu privire la spețele examinate. Cum poți să analizezi și să dai „verdicte” dacă nu ai la activ expertize contabile, nu desfășori o activitate de ținere a evidențelor contabile, pentru că 90% dintre cauzele care ne sunt supuse atenției provin tocmai din aceste domenii de activitate? La nivelul Filialei Bacău a CECCAR au funcționat comisii puternice care au avut și au în structură membri cu experiență, cu probitate, cu un standard ridicat de profesionalism. Fiind aleasă pentru trei mandate, am fost alături de colegi în această comisie timp de 17 ani. În cadrul Comisiei de disciplină a filialei Bacău, cauzele analizate s-au bazat pe legislația în vigoare, pe normele și standardele profesionale, în conformitate cu regulamentul de funcționare a acesteia. Deciziile luate s-au bazat pe o atentă examinare a faptelor, au fost obiective, bine fundamentate și au promovat consecvent principiile etice definitorii ale profesiei noastre.

Ce elemente de bază pot fi prezentate în legătură cu implicarea întregii filiale în acțiunile menite să determine o dezvoltare economico-socială mai accelerată a județului Bacău? 

Filiala CECCAR Bacău este o componentă puternică a organismului nostru profesional, atât prin prisma numărului de membri, cât și prin rezultatele obținute pe toate planurile. Asemenea performanțe nu ar fi fost posibile dacă la nivelul filialei nu ar fi fost organizate cursuri profesionale cu un standard înalt, prezentate de lectori bine pregătiți, dacă membrii filialei nu ar fi fost informați despre toate noutățile și modificările legislative și dacă nu s-ar fi inițiat consfătuiri și mese rotunde cu beneficiarii de expertize, cu reprezentanții autorităților locale, ai altor structuri profesionale, cu cei ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu întreprinzătorii interesați de contractarea de fonduri europene, naționale și regionale. Toate aceste acțiuni au fost organizate cu profesionalism de filiala Bacău, care a avut în vedere atât informarea membrilor, cât și a beneficiarilor lucrărilor noastre sau terțe instituții interesate de modul de desfășurare a activității economice din județ, de tendințele de dezvoltare economică și, implicit, profesională. Cel mai concludent exemplu se referă la întâlnirea organizată de Filiala CECCAR Bacău cu întreprinzătorii interesați de accesarea de fonduri nerambursabile naționale și regionale, la care a participat și președintele CECCAR, prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova.

Cu siguranță, dvs. personal și colegii din filială ați avut și aveți de depășit provocările determinate de pandemia COVID-19. În ce măsură experiența acumulată în această perioadă ajută la regândirea programelor de activitate, în special în vederea promovării noilor tehnologii, ca o cerință fundamentală pentru adaptarea profesiei la cerințele reale ale economiei, ale societății românești, în ansamblu?

Categoric, ne-am confruntat și ne confruntăm cu dificultățile la care vă referiți, însă pot afirma cu toată convingerea că tocmai noile tehnologii ne-au ajutat și ne ajută să facem față unor asemenea provocări. În acest context, relev, retrospectiv, că în cadrul filialei noastre a existat permanent preocuparea ca membrii să desfășoare o activitate în conformitate cu cerințele pieței, sub impactul proceselor specifice erei digitale. S-au organizat cursuri de informare cu privire la diverse programe contabile, cum ar fi WinMENTOR, TDEL, la Iași, la Alba Iulia etc. La toate cursurile de pregătire profesională, la întâlniri și mese rotunde, prezentarea materialelor s-a bazat pe tehnici virtuale. Informarea membrilor cu privire la noutățile și modificările legislative, la materiale de interes profesional, precum și corespondența s-au derulat și continuă să se deruleze online. Viitorul apropiat în ceea ce privește dezvoltarea informatică a sistemelor contabile utilizate se va baza, după opinia mea, pe folosirea de platforme de stocare de date de tip cloud și a altor tipuri de stocare și gestionare a informațiilor pentru a putea fi folosite în timp util și cu maximum de randament. Consider că experiența din actuala perioadă atestă mai puternic decât oricând că este de datoria noastră să ne informăm cu privire la toate noile tehnologii pentru ca activitatea pe care o desfășurăm să se bazeze într-o tot mai mare măsură pe acestea. Nu putem rămâne încremeniți în timp, să facem contabilitate cu creionul, în condițiile în care informația circulă dintr-un capăt în altul al mapamondului în doar câteva secunde. Filiala ne dă un imbold în plus să ținem pasul cu tot ceea ce este nou, ne oferă posibilitatea să învățăm de la colegii mai tineri noutățile informatice, iar noi, cei cu mai multă experiență, să le oferim acestora sprijinul nostru calificat. Când voi ajunge la finalul carierei mele și voi privi înapoi, sper să am satisfacția să văd în ochii colegilor și colaboratorilor considerație, respect și recunoștință pentru că am împărtășit din experiența mea și celorlalți, că am dat sfaturi și soluții optime, că am efectuat lucrări de bună calitate și am fost un om care s-a adaptat permanent la tot ceea ce a fost nou și avansat.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.