„Calitatea de membru al CECCAR ne conferă propria noastră identitate, nu numai profesională, ci și civică”

„Calitatea de membru al CECCAR ne conferă propria noastră identitate, nu numai profesională, ci și civică”

Numărul 17, 8-14 mai 2018  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu expertul contabil Ioan Pușcaș, membru al Filialei CECCAR Maramureș

Alexandra Rizea: Cum, desigur, ați constatat din interviurile publicate la această rubrică (respectiv, Cariere. Drumul spre performanță), punem accentul pe experiențele personale. În acest sens, vă rugăm să vă referiți la principalele elemente din evoluția propriei cariere profesionale.  

Ioan Pușcaș: În ceea ce mă privește, accesul și, apoi, afirmarea în profesie au fost dificile, în condițiile în care exigențele erau mai ridicate la începutul anilor 2000, comparativ cu perioadele anterioare, întrucât economia românească intra într-o nouă etapă de evoluție, consonantă cu finalizarea proceselor de aderare la Uniunea Europeană. Era perioada în care principalele eforturi se îndreptau spre crearea tuturor condițiilor necesare pentru dobândirea statutului de țară cu o economie de piață funcțională. Firește, în acest context, așteptările clienților de la un profesionist contabil erau tot mai mari, proces ascendent pe măsura trecerii timpului și schimbărilor din economie. În acest fel, am conturat și împrejurările în care, în anul 2003, am înființat societatea Centru Expert SRL, al cărei administrator sunt și în prezent, având un număr mediu de șase angajați. Trebuie să precizez că evoluția firmei, menținerea ei pe piață au implicat și implică eforturi deosebite, de la cunoașterea la zi a reglementărilor care ne orientează activitatea, continuând cu preocupările îndreptate spre o cât mai bună gestionare a resurselor umane și materiale și încheind cu acțiunile multiple menite să răspundă concurenței tot mai puternice de pe respectiva piață. Bineînțeles, un suport de neînlocuit în activitate îl constituie familia, precum și colaboratorii care m-au ajutat și mă ajută, înțelegând cât de importantă este pentru mine cariera. Toate acestea ne-au permis să ne menținem în topul firmelor de specialitate la nivelul județului Maramureș.

Ce anume considerați că determină evoluția profesioniștilor contabili, inclusiv a celor din Filiala CECCAR Maramureș, în condițiile schimbărilor care au loc în economie, atât la nivel central, cât și la nivel local? 

Evident, realitatea economico-socială este cea care impune conținutul și metodele caracteristice activității noastre, după cum noi, experții contabili și contabilii autorizați, membri ai CECCAR, influențăm, la rândul nostru, direcțiile de mișcare a fenomenelor și proceselor din economie, la nivel județean și național, chiar și cu implicații la nivel regional, european și mondial. Bunăoară, economia județului Maramureș a cunoscut, în perioada de tranziție spre economia de piață, schimbări structurale profunde, influențate, înainte de toate, de legile cererii și ofertei. Cerințele pieței interne și externe au impus mutații de esență, care au avut loc în condițiile în care noi, profesioniștii contabili, am contribuit nu numai la identificarea tendințelor din sfera economico-socială, ci am participat activ și la elaborarea de soluții fezabile. Este o permanentă influențare reciprocă, marcată mai ales de luarea în considerare a caracteristicilor progresului științifico-tehnic contemporan. După opinia mea, adaptabilitatea continuă la schimbări, inclusiv la modificările din domeniul legislativ intern și european, cât și luarea în considerare în permanență a mutațiilor din mediul economic, reprezintă cheia de boltă a afirmării profesiei contabile în prezent și în perspectivă. Bineînțeles, totul capătă contur și eficiență dacă ne raportăm, tot permanent, la exigențele etice ale profesiei, așa cum sunt ele formulate în normele CECCAR.

Întrucât ați evocat activitatea CECCAR, vă rugăm să vă referiți la modul în care calitatea de membru al organizației profesioniștilor contabili români a influențat evoluția carierei dvs.

Calitatea de membru al CECCAR mi-a dat puternicul sentiment al apartenenței la o comunitate profesională al cărei țel fundamental constă în slujirea interesului public. În acest fel, avem propria noastră identitate, nu numai profesională, ci și civică. De aici, sentimentele de solidaritate, de comuniune în vederea atingerii unor obiective comune. De asemenea, este foarte important faptul că acționăm într-un cadru reglementat, care privește însăși exercitarea profesiei. Participarea noastră la numeroase cursuri pe linie profesională, la dezbaterile, conferințele, congresele organizate de CECCAR a avut și are o puternică influență pozitivă, definitorie și pentru evoluția mea ca om și ca profesionist, în același timp.

Pornind tocmai de la considerațiile pe care le-ați expus, vă rugăm să ne spuneți ce anume a întreprins și întreprinde Filiala CECCAR Maramureș atât pentru a răspunde cerințelor membrilor, cât și pentru permanenta îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate clienților.

Filiala CECCAR Maramureș s-a implicat și se implică permanent în activitatea de informare a membrilor, a mediului de afaceri din județ, inclusiv în privința noilor reglementări din domeniile contabil și fiscal, a impactului pe care acestea le au și îl vor avea asupra rezultatului economico-financiar al entităților economico-sociale. De asemenea, veghează asupra modalităților de contracarare a dificultăților cu care sunt confruntați profesioniștii contabili în exercitarea profesiei, ca efect al unor procese și fenomene negative care au loc în lumea afacerilor, atât din județ, cât și la scara întregii țări. Ideea centrală este aceea de a acționa în consens cu alte structuri profesionale și cu autoritățile locale, dialogul și colaborarea fiind cuvintele de ordine în relațiile cu întreprinzătorii și managerii, cu reprezentanți ai unor instituții precum ANAF, ITM, Tribunalul local, organele de Poliție etc. 

În acțiunile de perfecționare profesională, ce loc atribuiți preocupărilor CECCAR în vederea promovării conceptului de învățare continuă, mai ales din perspectiva exigențelor erei digitale? 

Această activitate se desfășoară, cum se știe, la nivel național potrivit unor programe bine structurate, noi, cu toții, resimțind direct efectele pozitive ale măsurilor bine sistematizate și coordonate de dezvoltare a competențelor profesionale pentru a oferi servicii de tot mai bună calitate, în pas cu evoluțiile la care m-am referit, mai ales ale celor din sfera noilor tehnologii. Orientându-ne după normele de bază ale CECCAR, conștientizăm faptul că trebuie să respectăm principiul potrivit căruia este în responsabilitatea profesionistului contabil să-și dezvolte și să-și mențină competența profesională tocmai pentru a oferi servicii de calitate clienților și altor părți interesate. Acțiunile inițiate și desfășurate în acest sens de Filiala CECCAR Maramureș sunt orientate potrivit Programului-cadru spre însușirea, la un nivel calitativ superior, a modalităților de întocmire a situațiilor financiare, de furnizare pentru conducerea entităților economico-sociale a informațiilor financiare strict necesare pentru evaluarea situației de fapt și fundamentării deciziilor, accentul punându-se pe însușirea sistemelor informatice moderne specifice erei digitale. Cum orientarea este îndreptată spre viitor, din perspectiva strategică a CECCAR, filiala organizează și acțiuni de îndrumare a elevilor și studenților din anii terminali ai colegiilor economice, respectiv ai facultăților de științe economice spre însușirea conceptelor și modalităților practice de exercitare a profesiei contabile în condițiile erei digitale. Totodată, sunt dinamizate acțiunile comune bazate pe înțelegeri oficiale cu UGIR, ITM, ANAF etc., în vederea îmbunătățirii modului de gestionare și transmitere a datelor în sistem informatic, ceea ce facilitează îndeplinirea obiectivelor comune subsumate – așa cum am mai precizat – interesului public, în prezent și în perspectivă.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.