„Cine știe să interpreteze cifrele și să le utilizeze în activitatea practică este puternic, capabil să creeze plusvaloare”

„Cine știe să interpreteze cifrele și să le utilizeze în activitatea practică este puternic, capabil să creeze plusvaloare”

Numărul 49-50, 18 dec. 2018 - 14 ian. 2019  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Alexandrina Maria Avornicesei, expert contabil, membru al Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Neamț

Alexandra Rizea: Dat fiind rolul important al experiențelor personale în promovarea bunelor practici profesionale, vă rugăm să prezentați principalele etape ale carierei dvs., pornind de la momentul opțiunii pentru domeniul contabilității și până în prezent.

Alexandrina Maria Avornicesei: Acest moment, al opțiunii pentru domeniul contabilității, a avut loc în anul 1992, în condiții foarte dificile pentru mine. Se știe că, în acel an, procesul de tranziție spre economia de piață a fost marcat de o puternică restrângere a activităților industriale, ceea ce a dus la disponibilizări masive de personal. Astfel, eu, ca inginer (ingineria fiind opțiunea mea inițială), am devenit șomer. În această situație, în căutarea unui loc de muncă, mi s-a oferit oportunitatea de a lucra în domeniul contabilității. Chiar într-o zonă cum este județul Neamț, unde s-au închis multe capacități industriale, treptat, viața economică a fost marcată de apariția a numeroși întreprinzători privați, astfel că piața serviciilor contabile s-a extins. Ca inginer, am fost formată în spiritul gândirii logice, al rigorii și, astfel, am „descoperit” că această abilitate se pliază perfect pe exigențele profesiei contabile. Am început prin a fi autodidact, am citit mult, am încercat să înțeleg, am avut parte de un mentor deosebit – Mihai Mitroi – care mi-a dezvăluit logica operațiunilor, puterea de a ști, de la început, efectul unei înregistrări, cu toate implicațiile ei contabile și fiscale. Apoi, am dat examen de contabil autorizat în anul 1995. Mi-am completat și studiile absolvind, în anul 2003, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor – specializarea Administrarea Afacerilor Mici și Mijlocii, iar din anul 2006 sunt expert contabil. O altă experiență personală, care a avut, poate, cea mai mare influență în modul meu de a gândi, de a munci, mi-a fost prilejuită de anii de stagiatură pe care i-am petrecut la Pitești. Mentalitatea zonei m-a marcat și mi-a dat un țel în carieră. În zonă, dacă cineva realiza ceva, ceilalți își propuneau să-l depășească. Am fost formată în acest mod, într-un mediu concurențial, am fost implicată în competiții constructive, care duceau la dezvoltare. Deci, concluzia în legătură cu acest parcurs profesional este aceea de a nu te lăsa înfrânt de dificultăți și de a opta pentru o profesie care să-ți ofere condiții de dezvoltare personală, de afirmare socială.   

Dincolo de elementele interesante de ordin biografic – legate, cum s-a văzut, de procesul de tranziție nu numai la nivel micro, ci și la nivel macroeconomic – ce anume considerați că se desprinde din parcursul dvs. profesional ca idei directoare pentru obținerea performanței?

Așa cum am mai precizat, consider că gândirea logică este cheia profesiei pe care o practic. Conștientizarea faptului că – la fel ca într-o balanță – orice acțiune este urmată de o interacțiune, te ajută să știi, de la început, care este rezultatul proceselor economico-financiare reflectat de cifre. Învățarea continuă este, de asemenea, un factor deosebit de important în profesia noastră. Trebuie să fim mereu la curent cu orice schimbare de ordin legislativ, pentru a ne adapta activitatea; deci suntem, permanent – într-un anumit sens – autodidacți. Faptul că, în 1995, am devenit membru al unei asociații profesionale de prestigiu, CECCAR, comunitate care mi-a dezvăluit beneficiul apartenenței și al muncii în echipă, mi-a permis să obțin performanțe, inclusiv ca urmare a comunicării, a discuțiilor constructive cu colegii, pe spețe, teme legislative, interpretări, corelații și analize economice. Cu toții suntem de acord cu ideea potrivit căreia cel care știe să interpreteze semnificația cifrelor este puternic.

În ce măsură implicarea dvs. în activitățile Filialei CECCAR Neamț v-a permis și vă permite să cunoașteți mai bine problematica referitoare la viața comunității contabile din județ și, pe această bază, să acționați în vederea soluționării, în condiții tot mai bune, a cerințelor membrilor?

Cum am mai arătat, din anul 1995 sunt un membru activ, implicat în acțiunile desfășurate de Filiala CECCAR Neamț. Am participat la toate adunările organizate de filială, la Congrese ale profesiei contabile, am fost, timp de un mandat, cenzor, iar în prezent sunt membru în Comisia de disciplină. Este o responsabilitate pe care înțeleg că mi-o îndeplinesc potrivit principiilor și criteriilor deontologice promovate consecvent de CECCAR cu maximum de grijă față de cazurile care ni se supun atenției, deoarece avem de-a face cu situații în care subiectivismele nu-și au locul. Cu prilejul participării la numeroasele acvtivități organizate de filială, am avut posibilitatea să cunosc preocupările colegilor la scara întregului județ, desprinzând concluzii practice care m-au ajutat în propria mea activitate profesională. Sigur, ne confruntăm cu numeroase situații care impun atitudini și soluții, dar permanent avem drept călăuză imperativele interesului public, mai ales în relațiile cu clienții noștri, dat fiind faptul că, în calitate de asistent în activitatea de control, ca expert contabil, în dosare instrumentate de organele de cercetare sau de instanță, trebuie să-mi exprim opiniile exclusiv pe baza datelor obiective.

Desigur, toate acestea vizează piața serviciilor contabile și de aceea vă rugăm să vă referiți la domeniile în care abilitățile, competențele experților contabili și contabililor autorizați au condiții favorabile de manifestare.

 Atât eu, cât și colegii mei din filială, acționăm în așa fel încât să cuprindem o gamă cât mai largă de activități la nivelul standardelor care definesc activitatea CECCAR, în ansamblu. Aș menționa, în acest sens, activități precum cele privind evidențele contabile, evidențele și raportările salariale, asistența pe perioada controalelor fiscale și pe relații de muncă, situațiile financiare, raportările semestriale, declarațiile lunare, trimestriale și anuale, documentațiile pentru restituiri de sume de la bugetul de stat sau bugetele speciale, analizele financiare, raportările utilizate de bănci pentru creditare, raportările statistice, raportările pentru BNR, planurile de afaceri sau bugetele pentru obținerea de fonduri nerambursabile și evidența specifică pentru acestea, raportările pe perioada de implementare a proiectelor cu fonduri nerambursabile, reprezentarea pe perioada verificărilor, enunțarea opiniilor în vederea întocmirii contestațiilor pe cale administrativă, expertizele judiciare și extrajudiciare, în principal, analiza situației financiare și fiscale a clienților, în baza indicatorilor de rentabilitate și profitabilitate, precum și optimizarea acestora.

Fie și simpla enumerare a elementelor componente ale serviciilor prestate de profesioniștii contabili este de natură a releva locul și rolul lor deosebit de important în activitatea entităților economico-sociale, ceea ce implică, pe lângă cunoștințe adecvate, și o mare responsabilitate.

Este exact ceea ce definește activitatea noastră la nivel individual și la nivel de echipă, adică îmbogățirea continuă a cunoștințelor și manifestarea permanentă a responsabilității profesionale și civice. Colaborăm între cabinete pentru identificarea problemelor cu care se confruntă clienții noștri, transmitem întrebări sau puncte de vedere, de cele mai multe ori comune, adresate instituțiilor publice cu care colaborăm. Avem în vedere, prin toate acestea, consolidarea poziției experților contabili și contabililor autorizați pe piața serviciilor de profil, cu accent pe necesitatea, utilitatea, profitabilitatea, corectitudinea, predictibilitatea, facilitatea, siguranța, rentabilitatea, sustenabilitatea serviciilor noastre. Toate tind spre oferirea de servicii integrate, a căror complexitate a fost relevată de enumerarea componentelor activității noastre. Bineînțeles, o asemenea abordare contribuie nemijlocit la consolidarea pozițiilor noastre pe piața serviciilor contabile.  

În considerațiile pe care le-ați expus până acum a fost implicată, direct și indirect, componenta civică a activităților desfășurate de Filiala CECCAR Neamț. Din această perspectivă, ce s-a întreprins și se întreprinde practic – în colaborare cu autoritățile locale, cu exponenții economiei reale, cu alte organizații profesionale – pentru atingerea obiectivelor comune din sfera dezvoltării economico-sociale a județului?  

Filiala CECCAR Neamț a inițiat și inițiază acțiuni care sunt simetrice preocupărilor pe care le-am expus. Este folosită o gamă largă de modalități prin care colaborăm permanent cu autoritățile locale – respectiv, Administrația Finanțelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcția Regională de Sănătate și Șomaj, organele Administrației Publice Locale, sucursale ale băncilor existente în regiune. Cu prilejul unor astfel de acțiuni au fost inițiate întâlniri între deținătorii capitalului (asociații ale societăților private), consultanții privind administrarea, eficientizarea, rentabilizarea și creșterea acestuia (adică noi, experții contabili) și instituțiile de reglementare și control în vederea realizării unui parteneriat benefic pentru dezvoltarea economico-socială a județului. Acționăm în comun pentru a identifica, și apoi pentru a fructifica, la cote tot mai înalte, potențialul industrial, comercial, turistic al județului, iar în ceea ce ne privește, principala pârghie o constituie prestarea de servicii profesionale.

În ceea ce privește viitorul, care sunt, în opinia dvs., implicațiile proceselor de globalizare și de integrare și ale noilor tehnologii specifice erei digitale asupra evoluției profesiei contabile, mai ales sub aspectul promovării gândirii integrate?

Am pornit de la capitalul financiar în crearea de plusvaloare. În prezent, luăm în calcul toate celelalte categorii de capitaluri care participă la derularea și evoluția unei afaceri, respectiv capitalul uman, tehnologic, de mediu etc. Potrivit concluziilor desprinse la recentul Congres al profesiei contabile, luăm în considerare, în cel mai înalt grad, în activitatea noastră, faptul că business-urile sunt gândite de cele mai multe ori pe volum, mediul de afaceri fructificând efectul economiei de scară, în condițiile în care piața concurențială impune reguli mai severe privind fructificarea avantajelor competitive, mai ales a celor rezultate din raportul calitate/preț. Antreprenorii utilizează și vor utiliza tot mai mult contabilitatea managerială, unul dintre rolurile noastre fiind acela de a traduce cifrele din situațiile financiare într-un limbaj ușor de înțeles și de a oferi soluții pentru stabilitatea și dezvoltarea afacerii. Utilizarea tehnologiei performante, cea specifică erei digitale, ne oferă mai mult timp pentru analize economice și identificarea de soluții viabile în vederea dezvoltării afacerilor clienților noștri. Noile tehnologii ne oferă mobilitate, accesibilitate și rapiditate în transmiterea de informații, siguranța acestora, viteza de procesare. Cine știe să interpreteze cifrele și să le utilizeze în activitatea practică este puternic, capabil să creeze plusvaloare.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.