CNIPMMR, în sprijinul IMM-urilor la nivel local, regional, național și internațional

CNIPMMR, în sprijinul IMM-urilor la nivel local, regional, național și internațional

Numărul 5-6, 26 aprilie - 9 mai 2016  »  Întreprinderile mici și mijlocii, prezent și viitor

După cum am informat, recent s-au desfășurat lucrările celei de-a VII-a Convenții Naționale a Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), confederație patronală reprezentativă la nivel național pentru IMM-uri. Au participat peste 200 de delegați ai membrilor plini (federații regionale și sectoriale), membri asociați afiliați la CNIPMMR și invitați.

Implicarea organizațiilor patronale în toate structurile consultative

Principalele probleme și propuneri formulate de reprezentanții mediului de afaceri prezenți la eveniment au vizat: „modul disproporționat” de rezolvare a problemelor IMM-urilor versus companiile multinaționale; supraimpozitarea forței de muncă; dezvoltarea unui parteneriat public-privat între CNIPMMR și Agenția pentru Investiții și Comerț în vederea dezvoltării unei rețele naționale. „IMM-urile au probleme specifice care nu pot fi soluționate decât printr-un efort comun, un parteneriat strâns dintre mediul public și cel privat. Propunerile susținute de reprezentanții mediului de afaceri vor reprezenta baza primelor acțiuni pe care le vom avea în vedere în discuțiile cu membrii Guvernului. Vom plasa IMM-urile în lista de priorități a inițiativelor autorităților publice evidențiind necesitatea unor impozite reduse, a unui parteneriat sustenabil, înființarea unor școli profesionale și implicarea organizațiilor patronale în toate structurile consultative”, a precizat noul președinte al CNIPMMR, Florin Jianu.

Raportul de activitate al CNIPMMR aferent perioadei 2012-2016 a relevat cele mai importante rezultate obținute de reprezentanții organizației. Astfel, timp de patru ani, CNIPMMR a continuat o evoluție ascendentă reflectată prin creșterea numărului de salariați din rândul firmelor membre cu 60%, în existența a 102 structuri teritoriale și a 14 structuri sectoriale, în contribuția substanțială în adoptarea a 21 de legi, ordonanțe de urgență și hotărâri de guvern prin care a influențat semnificativ îmbunătățirea mediului de afaceri din România și dezvoltarea sectorului IMM-urilor.

Crearea a cinci noi patronate de ramură reprezentative la nivel național

Strategia pentru următorii patru ani include patru obiective ambițioase pentru orizontul anului 2020. Se urmăresc, astfel, consolidarea capacității administrative și menținerea reprezentativității naționale a organizației. În context se intenționează atragerea în CNIPMMR a unor structuri noi, recunoscute pe plan regional/național în domeniul în care activează, cu accent pe domeniile prioritare de dezvoltare economică a IMM-urilor la orizontul anului 2020 și intensificarea procesului de atragere de noi membri la nivel local și regional. De asemenea, este vizată atragerea continuă de noi firme membre în vederea dezvoltării organizației, având ca țintă atingerea a 50.000 de membri la orizontul anului 2020, 1.000.000 de angajați în cadrul firmelor membre, crearea a cinci noi patronate de ramură reprezentative la nivel național.

Un alt obiectiv prioritar îl reprezintă promovarea și protejarea intereselor IMM-urilor la nivel local, regional, național și internațional, între altele prin: inițierea de noi acte normative/legislative; realizarea de propuneri legislative pentru dezvoltarea mediului de afaceri (legea parteneriatului public-privat, legea lobby-ului, legea mediatorului de credite, legea holdingului, legea prevenției), susținerea înființării unei bănci pentru IMM-uri, legea fondurilor de formare profesională a angajaților; identificarea, reducerea/simplificarea barierelor administrative cu care se confruntă mediul de afaceri; susținerea dezvoltării învățământului antreprenorial în școli. Se va susține aplicarea „Testului IMM” în procesul de elaborare a actelor normative care au impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii, pentru a se asigura un mediu favorabil inițierii și dezvoltării afacerilor.

Constituirea unei imagini consolidate a CNIPMMR și sporirea gradului de vizibilitate a organizației reprezintă un alt obiectiv asumat. Vor fi menținute și îmbunătățite acțiunile tradiționale de succes ale Consiliului – Topul Firmelor, Ziua Întreprinzătorului, Carta Albă, Forumul Național al IMM-urilor. Se va crea și promova o Rețea Națională a Ambasadorilor Antreprenoriatului Românesc alcătuită din 10 oameni de afaceri de succes/personalități, care să acționeze în vederea promovării și susținerii spiritului antreprenorial. Totodată, se va crea, pe site-ul www.cnipmmr.ro, secțiunea „Scrie Președintelui!”, care va include datele de contact ale președintelui (numărul de telefon și adresa de e-mail).

Formarea competențelor antreprenoriale

Al patrulea obiectiv prioritar vizează dezvoltarea unui portofoliu de acțiuni și proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și/sau din fonduri proprii, care să sprijine dezvoltarea antreprenoriatului la nivel național și să faciliteze educația, accesul la finanțare, accesul la piețe și internaționalizare. În acest scop, se vor derula o serie de acțiuni, printre care:

 • „România Creativă” – proiect de dezvoltare a antreprenoriatului și de înființare a unor noi întreprinderi non-agricole în zona urbană în industrii creative.
 • „Invest in Romania” – program de promovare a oportunităților de investiții la nivel regional și de stimulare a atragerii de noi investiții prin organizarea unei serii de evenimente specifice.
 • „Capitala Antreprenoriatului” – competiție între orașe care au o viziune antreprenorială de excepție, indiferent de dimensiunea și prosperitatea acestora. Județele care dispun de planul de acțiune cel mai credibil și mai orientat spre viitor vor fi distinse cu titlul antreprenorial.
 • Continuarea inițiativei „România HUB” – program integrat de asistență, pregătire antreprenorială, mentorat, consultări public-private, care oferă mediului de afaceri, tinerilor, studenților, întreprinzătorilor și potențialilor întreprinzători informare, sprijin, asistență tehnică și consiliere pentru dezvoltarea capacităților antreprenoriale și creșterea competitivității pe piața locală și internațională a IMM-urilor.
 • „România Start-up Diaspora” – proiect de dezvoltare a competențelor antreprenoriale și de susținere a inițiativelor antreprenoriale ale persoanelor cu vârsta peste 18 de ani, cu domiciliul/reședința în România, care au desfășurat minimum 6 luni activități într-un stat membru UE (altul decât România), în vederea stimulării ocupării pe cont propriu.
 • „România Educativă – adoptă o școală!” – proiect de stimulare a implicării IMM-urilor în activități educaționale, în scopul dezvoltării abilităților antreprenoriale ale elevilor și ancorării acestora în realitatea mediului de afaceri.
 • „România profesională” – program de înființare de școli profesionale private în fiecare județ al țării, în scopul asigurării necesarului de resursă umană calificată în domeniile deficitare, precum și pentru facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii.
 • Facilitarea tranziției de la școală la viață activă a elevilor și studenților înmatriculați în sistemul național de învățământ – printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesională și acțiuni cu caracter inovator (aplicarea conceptelor firma de exercițiu / întreprinderea simulată) care vor conduce la dezvoltarea de competențe antreprenoriale și de aptitudini de muncă.
 • „Training vouchers” – program susținut financiar prin Programul Operațional Capital Uman vizând un sistem de vouchere pentru formare profesională a diverselor categorii socioprofesionale (șomeri, tineri absolvenți, angajatori, angajați).
 • „Rețeaua națională de Centre suport pentru IMM-uri” – înființarea, susținerea, dezvoltarea de investiții suport pentru IMM-uri: incubatoare de afaceri, centre de dezvoltare antreprenorială, clustere, centre de transfer tehnologic etc.
 • „Internship CNIPMMR” – având în vedere obiectivele CNIPMMR de dezvoltare organizațională pe termen mediu, un program dedicat studenților va fi lansat punând accentul pe dezvoltarea unor competențe-cheie.
 • Crearea unui fond privat de investiții pentru capitalul de risc și a unei rețele de Business Angels care să faciliteze accesul start-up-urilor la finanțare și la expertiză specifică. (Al.R.)
Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.