„Competența, experiența și capacitatea de comunicare pe care le deținem ne oferă posibilități multiple de a identifica soluții la aproape orice situație nouă”

„Competența, experiența și capacitatea de comunicare pe care le deținem ne oferă posibilități multiple de a identifica soluții la aproape orice situație nouă”

Numărul 27-28, 14-27 iulie 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu Margareta Lespezanu, expert contabil, vicepreședinte al Consiliului Filialei CECCAR Teleorman 

Alexandra Rizea: Ce date și fapte de ordin biografic doriți să evocați pentru a contura parcursul dvs. profesional în contextul evoluției generale a științei și practicii contabilității din țara noastră? 

Margareta Lespezeanu: Am absolvit Liceul Economic Administrativ (actualul Liceu Tehnologic „Virgil Madgearu”) din Roșiorii de Vede, profilul contabilitate. Corelat cu programa disciplinelor studiate, am făcut practică la agenți economici și, astfel, am înțeles mai bine de ce cadrele noastre didactice au considerat că profesia contabilă este bazată pe muncă, dăruire și știință și că aceasta este „rețeta” pentru obținerea de „produse finite – contabili”, „rețetă” certificată, ani de-a rândul, de instutuțiile de învățământ superior, instituțiile publice și, nu în ultimul rând, de mediul privat. Ulterior, am absolvit Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din București și m-am convins, odată în plus, că alegerea și practicarea acestei profesii a fost inspirată.

În ce au constat pașii următori, în contextul convingerii dvs. privind valabilitatea opțiunii pentru profesia contabilă?

Am considerat și consider că esențială pentru afirmarea noastră în meseria aleasă este apartenența la CECCAR, așa că, din anul 1997, devenind contabil autorizat, mi-am putut exercita profesia în condiții tot mai bune în calitate de membru al organismului nostru profesional. Pe aceeași linie de afirmare profesională, în 2006 am devenit expert contabil. În intervalul la care mă refer, respectiv în anul 2003, mi-am lărgit aria de preocupări, devenind cadru didactic în unitatea de învățământ care m-a format și direcționat către contabilitate și am pus experiența, expertiza în slujba educației generațiilor tinere. Am actualizat „rețeta” profesorilor mei pentru a obține „produse finite – contabili” cu o bună conduită etică și profesională, care vor duce mai departe ceea ce au realizat generațiile anterioare. În prezent, exercit profesia de expert contabil și expert judiciar în cadrul biroului propriu și al firmei de contabilitate și expertiză. Efectuez lucrări de evidență contabilă, expertize contabile judiciare și extrajudiciare, consultanță fiscală și evaluare de întreprinderi, proprietăți imobiliare și bunuri mobile. Acest parcurs profesional m-a obligat la continuarea cercetării în domeniul științei și practicii contabilității astfel că, în anul 2010, am absolvit Școala Doctorală în domeniul Contabilitate în cadrul Academiei de Studii Economice București.

Cunoaștem că ați îmbinat și îmbinați exercitarea profesiei cu o activitate civică relativ îndelungată…

Da, m-am implicat în promovarea intereselor breslei noastre. Astfel, în anul 2010, am fost aleasă expert contabil – membru titular, în Consiliul Superior al CECCAR. Am făcut parte din comisii de specialitate și am lucrat atât cu cadre didactice din învățământul superior, cât și cu practicieni, astfel că, din îmbinarea riguroasă și responsabilă a teoriei cu practica, au rezultat normative și proceduri contabile cu aplicabilitate la nivel național, în toate domeniile de activitate. Am participat la întâlniri cu factori de decizie din Camera Auditorilor Fiscali din România, Camera Consultanților Fiscali, Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România etc. În calitate de reprezentant al Consiliului superior al CECCAR am participat la Adunările Generale ale Filialelor Teleorman și Giurgiu. Anul acesta, mi-am depus candidatura pentru calitatea de membru în Consiliul Filialei Teleorman, astfel încât, în perioada mandatului, să am posibilitatea de a acționa pentru lărgirea componenței membrilor filialei, cu prioritate din rândurile tinerilor, de a contribui, în continuare, la apărarea intereselor colegilor noștri membri ai CECCAR, la creșterea prestigiului profesiei contabile, la promovarea acesteia în mediul de business.

Ce loc și rol atribuiți, atât pe baza propriei experiențe, cât și a celei de la nivelul Filialei CECCAR Teleorman, procesului de perfecționare profesională continuă?

Perfecționarea profesională continuă reprezintă preocuparea principală a Filialei CECCAR Teleorman, accentul punându-se pe utilizarea noilor tehnologii în conformitate cu solicitările globale ale pieței în procesul de raportare financiară, în vederea oferirii de răspunsuri adecvate la fiecare situație în parte, manifestându-ne drept un liant între instituțiile statului și mediul de afaceri pentru obținerea unor rezultate tot mai bune din punct de vedere economic și social. Filiala noastră a inițiat, menținut și dezvoltat o familie de specialiști cu o pregătire complexă. A reușit să gestioneze în mod responsabil acestă resursă umană, să asigure creșterea calității serviciilor oferite de membrii săi, inclusiv în condițiile actuale ale pandemiei. Filiala a organizat, de-a lungul anilor, întâlniri lunare și ori de câte ori era nevoie, cu reprezentanți ai ANAF, ITM, AJOFM, ai mediului privat de afaceri, pentru a fi dezbătute spețe pe diverse teme, noutăți legislative și metodologii de lucru. Am continuat și continuăm aceste legături inclusiv prin intermediul comunicării online. 

Prin ce forme și mijloace s-a implicat filiala în dezbaterea și soluționarea cerințelor impuse de necesitatea reducerii decalajelor față de zonele mai dezvoltate din țară? 

În centrul preocupărilor s-au situat și se situează măsurile menite să asigure membrilor filialei condiții pentru a desfășura activități într-un climat predictibil și sustenabil – necesități esențiale ale organizării și dezvoltării economice a societății. Cum se știe, județul Teleorman este o zonă tradițional subdezvoltată, cu o structură economică dominată de agricultură. Cu toate acestea, în aria noastră de competență profesională se află și firme care au un alt obiect de activitate, înființate în funcție de cunoștințele profesionale ale antreprenorului, de capitalul de investiție disponibil, corelat cu un plan de afaceri inițial, mai mult sau mai puțin elaborat. În acest context, membrii Filialei CECCAR Teleorman s-au informat, au analizat, au studiat fenomenele economice ale fiecărui obiect de activitate și au realizat monografii contabile pentru a face față oricărei noi provocări. Cu ocazia întâlnirilor profesionale organizate la sediul filialei s-au dezbătut spețe, s-au analizat acte normative, metodologii și s-au identificat cele mai bune soluții pentru asigurarea unei evidențe contabile clare, relevante și credibile și pentru realizarea unor raportări conforme cu legislația în vigoare. Funcționăm, așa cum am mai remarcat, ca o familie. Cunoaștem responsabilitățile pe care le avem noi, membrii CECCAR, și considerăm că, sprijinindu-ne reciproc, asigurăm prestarea de servicii de calitate sub toate aspectele – economic, social, etic. Îi ascultăm cu atenție, cu empatie pe clienții noștri, le înțelegem afacerea și nevoile lor strategice, mai ales în condițiile acestea dificile generate de COVID-19, le „trăim” teama de a angaja capitalul și de a dezvolta o afacere credibilă, fructificăm expertiza și cunoștințele noastre și le oferim soluții pentru obiectivele pe termen scurt, dar mai ales pentru obiectivele pe termen lung. Pornim de la următoarele idei:

Rolul antreprenorului este să înțeleagă că relevanța ofertei informaționale este premisa fundamentală pentru perceperea corectă a dimensiunilor profesiei contabile.

Rolul contabilității este acela de a furniza informații fiabile pentru toți utilizatorii: stat, acționari, bănci, furnizori, creditori, investitori etc. 

Rolul profesionistului contabil este de a găsi soluții coerente și responsabile pentru obținerea unor rezultate eficiente din punct de vedere economic și social.  

Pe baza celor relatate, vă rugăm să vă exprimați punctele de vedere privind modul în care nivelul personal de pregătire, precum și cel al colegilor din filială, pot și trebuie să țină seama de evoluțiile din economia reală, inclusiv sub impactul actualei pandemii și al modalităților de revenire la o viață economico-socială normală.

Competența, experiența și capacitatea de comunicare pe care le deținem ne oferă posibilități multiple de a identifica soluții la aproape orice situație nouă. Perioada actuală a adus multă presiune asupra situației economico-financiare, asupra angajaților din județul Teleorman, înregistrându-se o serie de disponibilizări, sub forma șomajului tehnic sau structural. Cele mai multe firme și-au suspendat activitatea sau și-o desfășoară la un nivel redus. Profesioniștii contabili sunt cei care suportă, în această perioadă, o presiune mai mare deoarece trebuie să fie mult mai atenți la reglementările care se adoptă, astfel încât să avem capacitatea de a analiza și pune în practică legi, norme metodologice, alte acte normative pentru a oferi clientului un răspuns prompt și responsabil la întrebarea „Și eu, acum, ce trebuie să fac?”. Noi suntem în permanentă legătură cu clienții, prin toate mijloacele de care dispunem, evident, protejându-ne cât și cum se poate de acest nou virus; prelucrăm documentele primare, analizăm și interpretăm rezultatele pentru că, mai mult decât oricând, mediul de afaceri are nevoie de informații contabile și fiscale. 

În continuarea aprecierilor pe care le-ați expus, ce anume considerați că s-ar cere relevat, cu precădere, în programele pentru perioada următoare, mai ales în ceea ce privește răspunsurile practice la oportunitățile și provocările specifice perioadei post-criză, din perspectiva cerințelor erei digitale?

Cum mai remarcam, în această perioadă trecem prin situații nemaiîntâlnite: timpul s-a oprit, parcă, și mediul de afaceri a fost nevoit să se adapteze „din mers” la toate acestea. Piața serviciilor contabile va avea de suferit consecințele perioadei de criză, astfel că trebuie să ne concentrăm puternic asupra soluțiilor bazate pe tehnologie și software. Folosirea noilor tehnologii simplifică și eficientizează munca noastră în sensul alocării de mai mult timp consultanței contabile. Ne străduim să furnizăm antreprenorului informații coerente, conforme cu legislația în vigoare. Pentru a eficientiza relația profesionist contabil – antreprenor, consider necesare următoarele:

  • Conectarea online a caselor de marcat la serverele ANAF ar permite culegerea și stocarea datelor astfel încât contabilul să le preia din SPV și să le transfere, automat, în softul pe care îl utilizează;
  • Emiterea facturilor de către fiecare contribuabil ar putea fi făcută doar folosind softuri specializate care să se poată conecta, de asemenea, la serverele ANAF în vederea stocării datelor. Aceasta ar contribui la reducea evaziunii fiscale și nu ar mai apărea neconcordanțe în Declarația recapitulativă 394. Preluarea datelor de către contabili s-ar simplifica;
  • Achizițiile intracomunitare ar putea fi înregistrate în vamă, în softuri specializate, conectate la serverele ANAF, eliminându-se astfel nedeclararea sau sustragerea de la plata TVA și eventualele neconcordanțe din Declarația 390.

Prin simpla accesare a codului fiscal/CNP al contribuabilului în SPV, contabilul ar putea prelua, în format electronic, toate aceste informații pentru prelucrare și analiză. Realizarea de softuri de contabilitate compatibile între ele pentru transferul bazei de date ar elimina astfel o serie de disfuncții. Digitalizarea, automatizarea și lucrul în „cloud” permit și promovarea altor modalități de interacționare și comunicare între profesioniștii contabili și clienți. Este important ca informațiile să fie disponibile în timp real, oriunde ne-am afla. S-ar putea renunța astfel la listarea „munților” de hârtie și am putea atinge unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă. Utilizarea unui software inteligent nu va pune problema „contabilității fără contabil”. În mod sigur clienții vor dori să „citească” sfaturile despre afaceri și de pe fața profesionistului contabil, mai ales prin autoritatea asigurată de calitatea de membru al CECCAR.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.