Completări privind procedurile de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal

Completări privind procedurile de înregistrare sau modificare a domiciliului fiscal

Numărul 38, 10-16 oct. 2017  »  Curier legislativ

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a completat, printr-un act normativ, procedurile de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, în contextul modificărilor recente aduse Codului de procedură fiscală. 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2.853/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie a.c. și vizează Ordinul nr. 3.845/2015, prin care au fost aprobate procedurile de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și modelul și conținutul unor formulare. 

Potrivit referatului de aprobare ce a însoțit proiectul de ordin, emiterea actului normativ a fost motivată de modificările aduse Codului de procedură fiscală prin OG nr. 30/2017. Astfel, conform ordonanței citate, art. 32 din Codul de procedură fiscală a fost completat cu alin. (5), care prevede că „modificarea domiciliului sau sediului social care reprezintă și domiciliu fiscal are ca efect și modificarea de drept a domiciliului fiscal, iar contribuabilul/plătitorul nu are obligația depunerii cererii de modificare a domiciliului fiscal. În acest caz, transferul dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorului de către vechiul organ fiscal central către noul organ fiscal central se face în termen de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care, potrivit legii, se înregistrează modificările privind sediul social/domiciliul”. 

Amintim, în acest sens, că în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, art. 31 alin. (1) din Codul de procedură fiscală prevede că prin domiciliu fiscal pentru persoanele juridice se înțelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat, respectiv adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice. 

Astfel, așa cum am relatat într-un articol publicat recent, Ordinul nr. 2.853/2017 vizează:
 • actualizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului, potrivit noilor prevederi aduse Codului de procedură fiscală prin OG nr. 30/2017;
 • actualizarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal, potrivit Codului de procedură fiscală, modificat prin ordonanța menționată mai sus;
 • aprobarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social;
 • aprobarea procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care dețin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu.
Potrivit modificărilor aduse de actul normativ, Procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului se aplică contribuabililor persoane juridice, persoane fizice autorizate să desfășoare activități economice, întreprinderilor individuale și familiale, precum și altor entități care, potrivit legii, au obligația înregistrării în registrul comerțului și care au obligația înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă:
 1. se solicită înregistrarea domiciliului fiscal la locul unde se exercită gestiunea administrativă și conducerea efectivă a afacerilor sau la locul în care se află majoritatea activelor;
 2. se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către entitățile autorizate potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 3. se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la sediul social.
Referitor la Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal, Ordinul nr. 2.853/2017 prevede că aceasta se aplică contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale, și își stabilesc domiciliul fiscal la adresa unde locuiesc efectiv, dacă:
 1. adresa unde locuiesc efectiv este diferită de domiciliu, stabilit potrivit legii;
 2. se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la domiciliul persoanei fizice.

Conform prevederilor ordinului, pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun, la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, formularul 050 Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului, însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta.

Cererea se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Totodată, actul normativ completează Ordinul nr. 3.845/2015 cu Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuși înregistrării în registrul comerțului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social. Procedura se aplică contribuabililor persoane juridice care, potrivit legii, au obligația înregistrării în registrul comerțului și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 1. sediul social reprezintă și domiciliul fiscal;
 2. au solicitat înregistrarea mențiunilor privind modificarea sediului social în registrul comerțului.

De asemenea, este introdusă și Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care dețin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu, care se aplică contribuabililor persoane fizice care dețin cod numeric personal, atribuit potrivit legii speciale, al căror domiciliu reprezintă și domiciliul fiscal și au înregistrat modificarea domiciliului în registrele în care sunt înregistrați, potrivit legii.

Ordinul nr. 2.853/2017 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.