Cont Consulting – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Brașov

Cont Consulting – Premiul special al anului 2016 în Topul local al celor mai bune societăți membre CECCAR, filiala Brașov

Numărul 33, 15-21 noiembrie 2016  »  Cariere. Drumul spre performanță

Cont Consulting este o companie specializată în servicii de contabilitate, audit și consultanță, care are, de asemenea, competență în fuziuni și achiziții, resurse umane, servicii juridice și alte servicii profesionale legate de afaceri. Scopul său este de a-și folosi cunoștințele acumulate pentru succesul clienților, având o abordare practică, rapidă și eficientă, destinată optimizării oricărei afaceri. Cunoștințele despre mediul de afaceri sunt puse la dispoziția clienților pentru a crea avantaje și a evita birocrația. Valorile sale sunt cele esențiale pentru menținerea unui mediu de afaceri sănătos: integritatea, cunoașterea, inteligența, moralitatea, probitatea și demnitatea. Pentru a furniza cele mai bune servicii, Cont Consulting se bazează pe o echipă de profesioniști dedicați. Angajații și colaboratorii săi asigură capabilitatea de a se răspunde celor mai speciale cerințe.

Cont Consulting are peste 20 de ani de experiență. Și-a început activitatea în anul 1994, fiind fondată la Brașov ca afacere de familie de către doi profesioniști contabili. Datorită seriozității și sfaturilor pertinente acordate clienților, în anii care au urmat a câștigat una dintre cele mai bune poziții pe piața locală, crescând permanent și ajungând la maturitate la începutul anilor 2000, când investitorii străini au început să își facă simțită prezența în România. Impactul mentalității de afaceri occidentale a început să își pună amprenta asupra sistemului de lucru al companiei. Nevoia de personal calificat a influențat pozitiv politica de recrutare a companiei. Colaborarea cu oameni tineri, cu idei și idealuri noi, a adus progresul companiei, care reușește să corespundă celor mai ridicate exigențe ale clienților.

Acumulând de-a lungul anilor informații valide despre aspectele esențiale ale tuturor activităților din economie, Cont Consulting lucrează cu firme din toate sectoarele. Serviciile sale sunt adaptate individual pentru fiecare companie și au în permanență în vedere asigurarea stabilității, managementul riscului, identificarea de noi oportunități, avizarea deciziilor.

SERVICII:

 CONTABILITATE

● Contabilitate financiară
 • Avizarea și organizarea activității financiar-contabile;
 • Înregistrarea operațiunilor pe baza documentelor primare;
 • Elaborarea balanțelor de verificare și a situațiilor financiare anuale;
 • Completarea registrelor contabile obligatorii;
 • Calculul impozitelor, întocmirea și depunerea declarațiilor;
 • Întocmirea și depunerea decontului de TVA și elaborarea jurnalelor de TVA;
 • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri și transpunerea lor în bilanț;
 • Întocmirea de raportări contabile externe către parteneri, furnizori sau clienți;
 • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății;
 • Reprezentare în cadrul controalelor financiare și fiscale;
 • Obținerea certificatelor fiscale.
● Contabilitate de gestiune
 • Organizarea contabilității de gestiune;
 • Evidența analitică a clienților și furnizorilor;
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării.
 EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI SERVICII CONEXE
 • Realizarea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare;
 • Evaluarea patrimonială a societăților;
 • Activități de cenzorat;
 • Verificarea și certificarea bilanțurilor contabile.

 AUDIT

● Audit financiar
 • Audit contractual sau statutar;
 • Retratarea situațiilor financiare conform IAS/IFRS;
 • Revizuirea situațiilor financiare.
● Audit intern
 • Misiuni de asigurare și consultanță;
 • Servicii de audit intern externalizat;
 • Asistență pentru întocmirea și implementarea procedurilor de audit intern;
 • Revizuirea eficienței controlului intern implementat de către client.

 CONSULTANȚĂ

● Consultanță uzuală
 • Întocmirea a diverse tipuri de contestații;
 • Consultanță privind reglementările valutare, operațiunile de import-export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacții internaționale;
 • Identificarea tuturor taxelor și contribuțiilor aplicabile;
 • Asistență în îndeplinirea obligațiilor fiscale;
 • Analiza impozitelor, consultanță în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe și indirecte, impozit pe salarii, asigurări sociale;
 • Analiza și soluționarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislația UE;
 • Planificare în domeniul taxelor.
● Consultanță pe teme speciale
 • Consultanță la înființarea unei companii;
 • Consultanță la reorganizarea întreprinderilor;
 • Consultanță la achiziționarea sau vânzarea unei întreprinderi;
 • Optimizare fiscală la lichidarea unei întreprinderi;
 • Optimizarea impunerii întreprinderii și a averii private;
 • Consultanță pentru evitarea dublei impuneri.

 RESURSE UMANE

● Managementul resurselor umane în profesia contabilă
 • Selecția și recrutarea de contabili, experți contabili și economiști pentru funcțiile corespunzătoare ale unei entități;
 • Punerea la dispoziție de personal calificat: contabili, experți contabili și economiști pentru funcțiile corespunzătoare ale unei entități;
 • Trainingul profesioniștilor contabili, experților contabili și economiștilor angajați ai unei entități.
● Payroll
 • Calcularea salariilor și a impozitelor aferente;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale.
● Servicii de administrare a resurselor umane
 • Înregistrarea contractelor de muncă și a modificărilor aferente;
 • Întocmirea registrului general de evidență a salariaților;
 • Întocmirea adeverințelor de salariu, a notelor de lichidare;
 • Consultanță privind salarizarea și legislația muncii;
 • Auditul societății privind relațiile de muncă;
 • Asistență la realizarea contractelor colective de muncă;
 • Asistență la realizarea Regulamentelor de ordine interioară;
 • Asistență în obținerea stagiilor de cotizare, a cardurilor de sănătate și a certificatelor europene în domeniul securității sociale.
 FUZIUNI ȘI ACHIZIȚII
 • Evaluarea situației financiare și a veniturilor recurente;
 • Analiza potențialului de creștere și scalare;
 • Evaluarea companiilor-țintă din punct de vedere al performanțelor și al capabilităților;
 • Pregătirea documentației necesare tranzacțiilor, a bilanțurilor de fuziune, divizare;
 • Asistență în negocierea contractelor.
 SERVICII JURIDICE
 • Asistență juridică în diverse domenii;
 • Reprezentare în instanță.
 ALTE SERVICII
 • Servicii de start-up;
 • Operațiuni juridice privind companiile;
 • Fonduri europene și nerambursabile.
 Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.