„Contabilitatea este judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului și consilierul indispensabil al viitorului”

„Contabilitatea este judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului și consilierul indispensabil al viitorului”

Numărul 9, 10-16 martie 2020  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu dr. Antonela Ursachi, membră a Filialei CECCAR Suceava 

Alexandra Rizea: Vă rugăm să prezentați, la începutul acestui interviu, momentele din carieră care au avut cea mai mare influență asupra întregului dvs. parcurs profesional. 

Antonela Ursachi: Momentul alegerii contabilității ca viitoare profesie coincide cu înscrierea mea la Liceul Economic Suceava, actualul Colegiu Economic „Dimitrie Cantemir”. De-a lungul celor patru ani de liceu, având ca exemple dascăli implicați și devotați meseriei, am ajuns să îndrăgesc atât contabilitatea, cât și domeniile conexe ale acesteia. Ulterior, am absolvit Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Pe parcursul studiilor universitare, mi-am consolidat convingerea că opțiunea mea a fost inspirată, corectă. Mă consider o persoană dinamică, activă, cu o mare dorință de cunoaștere și dezvoltare, așa că am continuat studiile, absolvind un master în domeniul Audit și guvernanță corporativă și, ulterior, am obținut titlul de doctor în domeniul contabilității, ambele în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Obținerea calității de expert contabil a fost urmarea firească a dorinței de a mă perfecționa, de a atinge niveluri tot mai înalte de performanță.

Întrucât ați vorbit despre performanță pe fondul pregătirii universitare și postuniversitare, vă propunem să vă referiți la condiționarea reciprocă dintre teorie și practică, pornind, firește, de  la propria dvs. experiență.

Evident, am avut și am posibilitatea să aplic cunoștințele teoretice dobândite în învățământul superior. Precizez că după terminarea facultății am lucrat pentru o scurtă perioadă în departamentul de contabilitate al unei firme de construcții, acesta fiind momentul în care am început să aplic toate cunoștințele dobândite în școală. Apoi, mi-am început activitatea ca asociat într-o firmă de contabilitate, având parte, astfel, de noi provocări, dar și de oportunități, iar calitatea de membru al CECCAR mi-a deschis noi perspective. În acest fel am ajuns să îndeplinesc condițiile de a avea propriul cabinet de contabilitate. Interacțiunea permanentă cu mediul de afaceri, cu schimbările legislative și cerințele în materie de contabilitate mi-a permis să mă adaptez continuu la transformările din economia reală, să înregistrez rezultate pe măsura aspirațiilor mele și a exigențelor clienților. În acest fel, am considerat oportună și obținerea calității de consultant fiscal, pentru a putea face față tuturor provocărilor. Pentru că mi-am dorit să împărtășesc și altora rezultatul cercetărilor mele în domeniu, am publicat, de-a lungul timpului, numeroase articole în reviste de specialitate și am colaborat, la invitația altor specialiști în domeniu, la elaborarea unor lucrări utilizate atât de profesioniștii contabili în activitatea de zi cu zi, cât și de studenți, ca material informativ.

Dacă ar fi să extrageți esența din tot ceea ce ați relatat, ce ar defini mai bine cerințele principale pentru obținerea de rezultate tot mai bune în exercitarea profesiei?

Consider că sunt în măsură să comunic cititorilor, pe baza experienței acumulate, că profesionistul contabil poate fi – și în cele mai multe cazuri este – un factor motor, generator de idei, de energii, de soluții dintre cele mai utile în viața unei companii. Având în spate o experiență vastă în acest domeniu, consider că un contabil trebuie privit ca un prieten, care îți diminuează povara stresului fiscal, un confident, căruia îi poți destăinui „tainele” tale în afaceri, dorințele de ascensiune, fără teamă, deoarece ai convingerea că respectă necondiționat secretul profesional, și un partener, prin abilitatea de a te consilia astfel încât business-ul să prospere. Pentru a putea avea rezultate notabile și a reuși să îi dea unui client cele mai bune soluții la problemele pe care le are, profesionistul contabil nu se limitează strict la informațiile oferite de contabilitate. Astfel, sunt necesare cunoștințe temeinice de fiscalitate, resurse umane, precum și informații specifice fiecărui domeniu de activitate, știut fiind că există numeroase particularități reglementate de legi specifice. În aceeași ordine de idei, țin să subliniez că în Codul nostru etic se menționează că profesia contabilă se distinge în raport cu alte profesii prin asumarea responsabilității față de interesul public, ceea ce implică dobândirea de competențe pentru întocmirea și semnarea situațiilor financiare, acordarea asistenței cu privire la ținerea și organizarea contabilității, dar și de efectuare a analizelor financiare solicitate de management sau alte persoane fizice și juridice. Ținând cont de aceste elemente, consider că un contabil reprezintă acea persoană temeinic pregătită, capabilă să confere soluțiilor oferite clienților garanții pentru continuitatea afacerilor pe o perioadă nelimitată.

Potrivit opiniilor pe care le-ați exprimat, ce factori au determinat și determină, în calitate de membru al CECCAR, progresele în pregătirea de specialitate și afirmarea pe piața serviciilor contabile?

Consider că afirmarea pe piața serviciilor contabile și progresele în pregătirea de specialitate trebuie să fie guvernate de un atribut major: PASIUNEA. Iar eu pot afirma cu convingere că îmi fac meseria cu pasiune, ceea ce mă ajută să nu resimt povara fiecărei zi de 25 a lunii din viața de contabil sau problemele cotidiene, inerente activităților noastre. De un real folos în pregătirea profesională au fost atât cursurile organizate de CECCAR, la care am luat parte de-a lungul timpului, precum și participarea la simpozioane și conferințe pe teme de specialitate inițiate de organismul nostru profesional și de instituțiile de învățământ superior din țară. Acestea din urmă mi-au oferit oportunitatea de a împărtăși cu colegi din breaslă idei, opinii care, de multe ori, m-au ajutat să iau cele mai bune decizii. În ceea ce privește afirmarea pe piața serviciilor contabile, din dorința de a le oferi clienților o gamă cât mai variată de servicii, atât în domeniile contabil, financiar, consultanță sau resurse umane, am creat, împreună cu o echipă de profesioniști, un loc în care clientul vine și își rezolvă majoritatea problemelor pe care le întâmpină în afacerea lui. Pentru a garanta profitabilitatea unei afaceri, acționăm pentru armonizarea relațiilor dintre contabilitate, fiscalitate și mediul de afaceri. Această armonizare nu este posibilă fără cunoașterea și aplicarea temeinică a principiilor contabile și a reglementărilor fiscale, coroborate cu intervenția benefică a mediului de afaceri, prin decizii de creștere economică și aplicarea unor politici contabile și fiscale adaptate la specificul fiecărui sector de activitate. Ignorarea unuia dintre cele trei elemente determină creșterea costurilor în detrimentul beneficiilor și, la un moment dat, eliminarea firmei de pe piață. De asemenea, pentru a veni în sprijinul clienților pregătim sistematic materiale informative cu privire la schimbările legislative, materiale pe care le transmitem și apoi le discutăm împreună, astfel încât agenții economici pe care îi avem în portofoliu să preîntâmpine situațiile delicate provocate mai ales de necunoașterea legii.

În ordinea de idei conținută în răspunsul dvs., vă rugăm să prezentați, în sinteză, acțiunile desfășurate de Filiala CECCAR Suceava în vederea dezvoltării și aprofundării relațiilor cu celelalte organizații profesionale, cu asociațiile patronale și cu instituțiile publice din județ, pentru coordonarea și unirea forțelor în vederea reducerii decalajelor față de zonele mai dezvoltate ale țării.

Parteneriatele cu diferite structuri patronale și instituții publice locale sau instituții de învățământ, precum și implicarea în diferite activități de interes comun ajută la promovarea zonei, a valorilor locale, cunoscut fiind faptul că principala misiune a CECCAR constă în servirea interesului public, ceea ce sporește contribuția noastră la dezvoltarea economico-socială a județului. Filiala CECCAR Suceava este mereu alături de membrii, prin organizarea de cursuri susținute de lectori de înalt profesionalism, de întâlniri pe diferite teme sau informări periodice despre modificările legislative. Prin astfel de acțiuni, se sedimentează în conștiința fiecăruia dintre noi ideea că un element esențial al progresului este acțiunea comună a profesioniștilor. A acționa în același sens, a susține aceleași idei, a promova aceleași valori nu poate fi decât benefic pentru clienți, pentru realizarea obiectivelor care ne stau în față la scara întregului județ. Filiala CECCAR Suceava a reușit, prin tot ceea ce întreprinde, crearea și consolidarea unei mari familii de profesioniști, caracterizată și printr-un exemplar spirit civic.

Din perspectiva rezultatelor obținute până în prezent și a cerințelor perioadei următoare, ce se întreprinde la nivel personal și la nivelul întregii filiale pentru a face față cu succes provocărilor și oportunităților oferite de era digitală?

Incontestabil, trăim într-o eră a informatizării, ceea ce ne determină să ne adaptăm continuu la evoluțiile tehnologiei. De la cel mai simplu document de evidență primară până la cea mai complexă analiză financiară, toate sunt informatizate și prelucrate în softuri din ce în ce mai performante, care ne ușurează munca, ne ajută să elaborăm la timp analize pertinente, determinante pentru evoluția pozitivă a fiecărei entități economico-sociale. Astfel, raportările financiare și manageriale au un grad sporit de transparență și prezintă într-un mod fidel realitatea economică a unei companii. Totodată, ținem seama de faptul că procesele de globalizare, de extindere a piețelor de capital impun raportarea unui volum mult mai mare de informații prin intermediul cărora să se poată stabili cu exactitate natura tranzacțiilor și a tratamentelor economico-financiare. În acest context, acordăm o importanță sporită raportărilor non-financiare, cu privire la responsabilitatea socială, aspecte legate de mediu și de guvernanța corporativă. Aceste elemente le-am tratat cu mare interes în lucrarea de doctorat, fiind atât o noutate pentru mediul de afaceri la momentul respectiv, cât și o provocare pentru mine, ceea ce mi-a permis să îmi extind aria de cunoaștere în materie de raportare financiară și non-financiară. Și în această situație, tehnologia, informațiile din mediul online mi-au fost de un mare ajutor, realizarea tezei de doctorat fiind aproape imposibilă în absența acestor mijloace. Țin, de asemenea, să relev că avem datoria de a trage toate concluziile din faptul că, în momentul de față, tehnologia avansează în ritm alert. Noile softuri preiau o mare parte din povara operațiunilor rutiniere, astfel încât avem posibilitatea să ne focusăm pe efectuarea de analize financiare necesare contabilității manageriale, pe fundamentarea deciziilor optime în afaceri. În aceste condiții, profesionistul contabil devine „maestrul” care, pe baza eticii și a raționamentului profesional, dar mai ales în litera și spiritul legii, prelucrează și modelează informațiile, astfel încât să poată fi tot mai utile unui număr cât mai mare de utilizatori. Consider că profesia contabilă în era digitală și, implicit, profesionistul contabil se pot reinventa, depășindu-ne statutul de centralizator și raportor de date, pentru a ajunge la cel de creator de servicii de înaltă calitate. Experiențele prin care trecem, bune sau mai puțin bune, ne fac ceea ce suntem, devenind mai puternici, mai maturi. Principalul scop este acela de a fi mereu mai buni, mai profesioniști, deschiși la nou, la provocările timpurilor în care trăim. Contabilitatea, așa cum spun analiștii, este judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului și consilierul indispensabil al viitorului în fiecare întreprindere, iar noi suntem cei care ajutăm ca profesia noastră, contabilitatea, atât în teorie, cât și în practică, să-și îndeplinească totdeauna rolul ei indispensabil în asigurarea progresului întregii noastre societăți.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.