Contractele de locațiune

Contractele de locațiune

Numărul 6, 19-25 febr. 2019  »  Curier legislativ

Sursa: Ordinul președintelui ANAF nr. 114 din 21 ianuarie 2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune, publicat în Monitorul Oficial nr. 109 din 12 februarie 2019

Conform nr. OUG 18/2018, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor nu mai au obligația de a notifica contractul de închiriere la ANAF. Aceștia au obligația de a depune Declarația Unică în termen de 30 de zile de la începerea activității și, totodată, de a depune Declarația Unică pentru definitivarea venitului obținut până la 15 martie a anului următor.

Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică reprezintă titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege (art. 1798 din Codul civil).

Conform Ordinului, contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată de persoanele fizice sau juridice pot fi înregistrate la organele fiscale centrale din subordinea ANAF.

Organul fiscal central competent este:

  • organul fiscal central în a cărui evidență locatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții;
  • organul fiscal central în a cărui rază teritorială locatorul, persoană fizică rezidentă, are domiciliul fiscal, potrivit legii;
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află bunul care face obiectul contractului de locațiune – în cazul persoanelor fizice nerezidente.

Pentru înregistrarea contractului de locațiune, locatorul depune Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune, însoțită de o copie a contractului de locațiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către locator prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” și prin semnătura acestuia.

Cererea, însoțită de copia contractului de locațiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Modificarea sau încetarea contractului de locațiune pot fi înregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, având bifată în formular căsuța „Modificare” sau „Încetare”, după caz, însoțită de documentele justificative. Data înregistrării contractului de locațiune, a modificărilor ulterioare sau a încetării acestuia este data înregistrării cererii la organul fiscal central competent sau data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare, după caz.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)
Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.