Deschidere și adaptare la realitățile în continuă schimbare, la oportunitățile și provocările erei digitale

Deschidere și adaptare la realitățile în continuă schimbare, la oportunitățile și provocările erei digitale

Numărul 36, 19-25 sept. 2017  »  Cariere. Drumul spre performanță

Interviu cu dr. ec. Alexandra Doros, expert contabil, președinte al Comisiei de disciplină a Filialei CECCAR Brașov

Alexandra Rizea: În ce măsură preocupările dvs. actuale constituie o continuare, o etapă în ansamblul procesului de formare profesională?

Alexandra Doros: Activez pe „tărâmul” profesiei contabile de aproape 20 de ani, perioadă în care m-am străduit să îmbin armonios teoria cu practica în efectuarea lucrărilor de specialitate și în sfera didactică universitară. În acest spirit m-am format și am parcurs principalele etape ale carierei mele. Trebuie să vă mărturisesc că am fost și sunt fascinată de universul teoriei și practicii economice. Pentru a defini această realitate, îmi face plăcere să fac trimitere la Johann Wolfgang von Goethe, ilustru gânditor și om de știință, una dintre cele mai de seamă personalități ale culturii universale, care se referea la „sublimele creații ale minții omenești”. În rândul acestor creații se situează, neîndoios, din punctul meu de vedere, contabilitatea. 

După acest preambul vă rugăm să punctați principalele etape ale carierei dvs.

Asemenea altor colegi, am devenit salariat la absolvirea studiilor și, în această calitate, am „urcat” câteva trepte până la cele de contabil-șef și de director economic. A fost o perioadă foarte interesantă, deoarece a coincis cu procesul armonizării și normalizării contabilității românești cu directivele europene, în contextul aplicării măsurilor impuse de aderarea României la UE. După ce m-am manifestat profesional în ipostazele menționate, în anul 2000 mi-am deschis propria firmă de contabilitate. Astfel, timp de peste 15 ani, mi-am concentrat activitatea de contabilitate propriu-zisă și de servicii conexe pe firmă, iar cea legată de expertize judiciare, pe PFA. Actualmente, activitatea firmei este focusată pe consultanță de specialitate. Detaliind, precizez că am avut calitatea de tutore de stagiu până la introducerea metodei colective de stagiatură. După dobândirea calității de lector abilitat, am continuat să mă ocup de îndrumarea stagiarilor, coroborat cu activitatea de lector pentru disciplinele expertiză contabilă și contabilitate financiară. 

Revenind la considerațiile dvs. introductive privind unitatea dintre teorie și practică, cred că este de interes să evocați și elementele cele mai importante legate de activitatea științifico-didactică.

Mi-am susținut doctoratul în contabilitate și audit, am predat cursuri de contabilitate financiară și de contabilitate bancară, expertiză contabilă, audit și guvernanță corporativă, am elaborat cărți și articole pe teme de specialitate. Participarea la congrese, conferințe, mese rotunde organizate de CECCAR mi-a fost de un real ajutor în formarea mea profesională continuă, inclusiv în îndeplinirea obligațiilor care mi-au revenit și îmi revin în calitate de lector al Corpului. Întrucât am efectuat lucrări specifice în domeniul expertizei judiciare, mai ales ca practician, intenționez să-mi desăvârșesc pregătirea în domeniu prin elaborarea de studii, articole și cărți în această sferă de preocupări, călăuzindu-mă, ca și până acum, pe îmbinarea strânsă a teoriei cu practica. 

În contextul evocat, ce rol atribuiți conceptului de etică profesională și, implicit, de disciplină în pregătirea de specialitate și în ce mod apartenența la CECCAR v-a permis și vă permite să acumulați deprinderi, abilități, aptitudini care vă ajută deopotrivă să obțineți bune rezultate în exercitarea profesiei și în conducerea comisiei de profil a filialei?

Experiența fiecărui coleg confirmă și reconfirmă mereu că performanța în profesie este determinată de calitatea lucrărilor, de responsabilitate, de seriozitate, de unitatea dintre vorbă și faptă, care constituie un criteriu moral fundamental. Este de domeniul evidenței că prestigiul profesional – care constituie și „cartea de vizită” în fața clienților – nu poate fi câștigat și menținut decât prin respectarea necondiționată a Codului etic al CECCAR. Consider că asumarea de responsabilități civice în cadrul filialei a inclus permanent această componentă etică. Am fost propusă și aleasă ca membru în Consiliul filialei Brașov, după care a urmat alegerea în Comisia de disciplină, întâi ca membru, apoi ca președinte. Afirm cu responsabilitate și entuziasm că toți cei din Comisia de disciplină de pe lângă Consiliul filialei Brașov formăm o adevărată echipă, o echipă compusă din profesioniști contabili de elită. Nu este ușor să ne îndeplinim această obligație civică și, în acest sens, reamintesc că pe prim-plan se situează conștiința responsabilității noastre. Cazuistica supusă atenției Comisiei este complexă, ceea ce impune o abordare prudențială, echilibrată și profund colegială în exercitarea atribuțiilor care ne revin. 

Vă rugăm să vă referiți și la câteva aspecte esențiale care se desprind din programele de activitate ale Filialei CECCAR Brașov, din modalitățile practice în care acțiunile comune contribuie la consolidarea relațiilor dintre colegi, la întărirea încrederii clienților în serviciile prestate, la creșterea prestigiului profesiei contabile în mediul de afaceri și, în general, în viața economico-socială a județului.

Filiala noastră a reușit să aducă la cunoștința comunității de afaceri brașovene, inclusiv printr-o susținută mediatizare, locul și rolul profesioniștilor contabili în calitate de consilieri de neînlocuit ai întreprinzătorilor și managerilor. Este de remarcat că activitățile desfășurate, cu un impact semnificativ în viața economico-socială a județului Brașov, au avut la bază un program bine stabilit și riguros detaliat de Consiliul filialei, ajutat de Executiv, bucurându-se de participarea oficialităților municipale și județene, precum și a unui mare număr de colegi. Pentru exemplificare, menționez câteva dintre aceste activități: pentru sprijinirea membrilor se organizează periodic mese rotunde, seminare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și beneficiarii expertizelor judiciare – judecătoriile Brașov și Făgăraș, Tribunal, Parchete și Baroul avocaților; pentru o consolidarea relațiilor dintre colegi s-au organizat, la sediul filialei, manifestările specifice Zilei Naționale a Contabilului Român, Zilei Femeii, Zilei Copilului, sărbătorilor de iarnă etc.; au fost concepute și s-au desfășurat manifestări recreative și sociale, precum Crosul din oraș, menținerea curățeniei în parcuri și celelalte spații verzi, vizite la muzee, obiective istorice, acțiuni de socializare. 

În vederea aprofundării preocupărilor legate tocmai de dezvoltarea economică și socială a județului Brașov, bine-cunoscut prin potențialul său industrial și tehnico-științific, vă rugăm să vă referiți la implicarea filialei în procesul de racordare la cerințele societății bazate pe cunoaștere.

Tot cu titlu de exemple, țin să menționez, prin câteva referiri concrete, că, de ani buni, colaborarea filialei cu instituții publice și organizații profesionale se îmbunătățește continuu. Noi avem relații strânse cu organisme și organizații profesionale – Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Camera Consultanților Fiscali (CCF) etc. – în special în ceea ce privește pregătirea profesională în domenii de interes comun. De asemenea, cum am mai amintit, concepem și desfășurăm acțiuni comune cu autoritățile locale – Inspectoratul Teritorial de Muncă, Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Casa Județeană de Pensii (CJP), Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CAS), Tribunal, Primărie, Instituția Prefectului, Consiliul Județean – în vederea diseminării cunoștințelor din domeniul financiar și cel al ocupării forței de muncă, potrivit necesităților județului Brașov. 

Întrucât, la nivelul întregului Corp, o preocupare principală vizează luarea în considerare a exigențelor erei digitale, nu numai în procesul de adaptare la schimbările de ordin tehnologic, ci și în reconfigurarea profesiei contabile prin oferirea de servicii integrate, vă propunem să le împărtășiți cititorilor opinia dvs. privind modalitățile prin care, atât la nivel individual, cât și al filialei, se poate acționa eficient în prezent și în perioada următoare.

Suntem în plin proces de „reconfigurare a profesiei contabile”, adaptându-ne, astfel, la schimbările de ordin tehnologic specifice mileniului III. Conștientizăm faptul că adaptarea trebuie să înceapă de la nivelul fiecărui profesionist contabil, fiind vorba despre un proces continuu, menit să depășească mentalitățile conservatoare, rutina, prin cultivarea apetenței pentru tot ceea ce este nou și avansat. În această privință am în vedere și influența pozitivă pe care o putem exercita asupra clienților în vederea propriei lor adaptări la schimbările care au loc în tehnologie, în economie, în societatea noastră în ansamblul ei. Conștientizarea la care mă refer este, în cazul meu, un proces care a început în urmă cu 8-9 ani, prin utilizarea de softuri moderne, prin beneficiile comunicării cu ajutorul internetului, prin participarea frecventă la manifestările științifice organizate de CECCAR, CAFR, CCF, universități de prestigiu din țară și străinătate etc. Asemenea participări mi-au permis lărgirea orizontului cunoașterii, astfel încât am putut să-mi îmbunătățesc activitatea, în special sub aspect calitativ. În concluzie, apreciez că profesia contabilă din România se află la confluența implementării schimbărilor de ordin tehnologic, care conduc la reconfigurarea profesiei noastre prin oferirea de servicii integrate, în condițiile în care se produce un proces de schimbare pozitivă a mentalităților, de deschidere și adaptare la oportunitățile și provocările erei digitale.

Comentariile vor fi publicate doar după validarea acestora de către moderator. Nu vor fi publicate comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență sau la ură, precum și acuzații fără acoperire. Vă mulțumim!


Site-ul ceccarbusinessmagazine.ro folosește cookie-uri pentru analiza traficului și pentru îmbunătățirea experienței de navigare. Sunt incluse aici și cookie-urile companiilor/serviciilor terțe plasate pe acest site (Google Analytics, Facebook, Twitter, Disqus). Continuând să utilizezi acest website, ești de acord cu stocarea tuturor cookie-urilor pe acest device.